Omuciderea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI - INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII -
Secțiunea I
Omuciderea

Omorul

Art. 174. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Omorul calificat

Art. 175. - Jurisprudență, Reviste (3)

Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări: Jurisprudență

a) cu premeditare; Jurisprudență, Reviste (2)

b) din interes material; Jurisprudență

c) asupra soțului sau unei rude apropiate; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra; Jurisprudență

e) prin mijloace ce pun în pericol viața mai multor persoane; Jurisprudență

f) în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei; Jurisprudență, Reviste (1)

g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse; Jurisprudență

h) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență

i) în public, Jurisprudență, Reviste (3)

se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Omorul deosebit de grav

Art. 176. - Jurisprudență, Reviste (1)

Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări: Jurisprudență

a) prin cruzimi; Jurisprudență

b) asupra a două sau mai multor persoane; Referințe (1), Jurisprudență

c) de către o persoană care a mai săvârșit un omor; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

d) pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea unei tâlhării sau piraterii; Jurisprudență

e) asupra unei femei gravide; Jurisprudență

f) asupra unui magistrat, polițist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora, Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Pruncuciderea

Art. 177. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

Uciderea din culpă

Art. 178. - Jurisprudență, Reviste (1)

Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activități, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (7)

Când uciderea din culpă a unei persoane este săvârșită de un conducător de vehicul cu tracțiune mecanică, având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală sau care se află în stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta săvârșită din culpă, de orice altă persoană în exercițiul profesiei sau meseriei și care se află în stare de ebrietate. Jurisprudență

Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, la maximul pedepselor prevăzute în alineatele precedente se poate adăuga un spor până la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 179. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Fapta de a determina sau de a înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

Când fapta prevăzută în alineatul precedent s-a săvârșit față de un minor sau față de o persoană care nu era în stare să-și dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stăpână pe actele sale, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Cele mai multe dintre infracțiuni sunt însă și delicte civile care obligă la repararea prejudiciului cauzat, cum ar fi spre exemplu furtul (art. 208 și urm. C. pen..), omorul (art. 174 și urm. C. pen..), distrugerea (art. 217 C. pen..) etc. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În legătură cu protejarea dreptului la viață prin intermediul secțiunii ,,Omuciderea”, trebuie menționat că legiuitorul aavut în vedere atât faptele comise cu intenție, cum ar fi diferitele categorii de omor, cât și faptele care duc la suprimarea vieții din imprudență, nepricepere sau neglijență, respectiv uciderea din culpă. Oaltă mențiune ce se impune este legată de opțiunea legiuitorului de asancționa mai puțin sever ovariantă specială de ucidere, respectiv uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, respectiv pruncuciderea, art. 177 C. pen.. Caracteristic pentru această infracțiune este, în primul rând, circumstanțierea subiectului activ. Acesta nu poate fi reprezentat decât de mama copilului nou-născut. Nu contează dacă mama este sau nu căsătorită, dacă raporturile sexuale în urma cărora copilul afost conceput au avut loc în cadrul căsătoriei sau au avut un caracter extraconjugal etc. Circumstanțele în care se află subiectul activ, respectiv mamă acopilului, aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, nu se răsfrâng însă asupra participanților. Persoanele care într-un fel sau altul participă la comiterea faptei vor răspunde pentru infracțiunea de omor calificat. În sfârșit, mai trebuie arătat că în această secțiune, destinată omuciderii, legiuitorul aconsiderat necesar să ocrotească dreptul la viață și în raport cu acele fapte care, în mod indirect, conduc la suprimarea vieții unei persoane, mai exact la oauto-suprimare avieții, sau la oîncercare de acest fel. În această logică, prin art. 179 C. pen.. se incriminează determinarea sau înlesnirea sinuciderii, infracțiune prin care, așa cum s-a subliniat în doctrina penală, ,,se creează un plus de ocrotire avieții oamenilor, contra unor activități care pe căi ocolite conduc la suprimarea acesteia” (V. Dongoroz și colab., Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. III, p. 201). [ Mai mult... ] 

.....
    În legătură cu protejarea dreptului la viață prin intermediul secțiunii ,,Omuciderea”, trebuie menționat că legiuitorul aavut în vedere atât faptele comise cu intenție, cum ar fi diferitele categorii de omor, cât și faptele care duc la suprimarea vieții din imprudență, nepricepere sau neglijență, respectiv uciderea din culpă. Oaltă mențiune ce se impune este legată de opțiunea legiuitorului de asancționa mai puțin sever ovariantă specială de ucidere, respectiv uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, respectiv pruncuciderea, art. 177 C. pen.. Caracteristic pentru această infracțiune este, în primul rând, circumstanțierea subiectului activ. Acesta nu poate fi reprezentat decât de mama copilului nou-născut. Nu contează dacă mama este sau nu căsătorită, dacă raporturile sexuale în urma cărora copilul afost conceput au avut loc în cadrul căsătoriei sau au avut un caracter extraconjugal etc. Circumstanțele în care se află subiectul activ, respectiv mamă acopilului, aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, nu se răsfrâng însă asupra participanților. Persoanele care într-un fel sau altul participă la comiterea faptei vor răspunde pentru infracțiunea de omor calificat. În sfârșit, mai trebuie arătat că în această secțiune, destinată omuciderii, legiuitorul aconsiderat necesar să ocrotească dreptul la viață și în raport cu acele fapte care, în mod indirect, conduc la suprimarea vieții unei persoane, mai exact la oauto-suprimare avieții, sau la oîncercare de acest fel. În această logică, prin art. 179 C. pen.. se incriminează determinarea sau înlesnirea sinuciderii, infracțiune prin care, așa cum s-a subliniat în doctrina penală, ,,se creează un plus de ocrotire avieții oamenilor, contra unor activități care pe căi ocolite conduc la suprimarea acesteia” (V. Dongoroz și colab., Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. III, p. 201). [ Mai mult... ] 
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Omorul calificat este o variantă de omor ce cuprinde unele elemente circumstanțiale, pe care legiuitorul a considerat că trebuie să le sancționeze mai aspru. Altfel spus, conținutul juridic al infracțiunii de omor calificat este construit pe conținutul juridic al infracțiunii de omor simplu, la care se adaugă unele elemente circumstanțiale prevăzute de textul incriminator49. Diferența între aceste elemente și circumstanțele agravante constă în faptul că elementele circumstanțiale, prin voința legiuitorului, fac parte integrantă din conținutul constitutiv al infracțiunii, pe când circumstanțele agravante sunt exterioare conținutului infracțiunii. Firește că omorul calificat poate fi și el comis în unele circumstanțe, inclusiv agravante, care vor fi avute în vedere la individualizarea pedepsei. Rezultă că, omorul calificat nu diferă de omorul simplu decât prin elementele circumstanțiale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Închisoarea
Amenda
Pedepsele complimentare
Pedepsele accesorii
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și agravante
Suspendarea condiționată a executării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Executarea pedepsei la locul de muncă
Calculul pedepselor
Omuciderea
Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății
Avortul
Infracțiuni contra ordinii și disciplinei militare
Infracțiuni pe câmpul de luptă
Infracțiuni specifice aviației și marinei militare
Reviste:
Tentativă la infracțiunea de omor calificat. Provocare. Minimul pedepsei aplicabile. Pedeapsă prevăzută de lege. Suspendarea executării pedepsei
Concurs ideal de infracțiuni. Omor calificat. Ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Provocare
Între indivizibilitatea legii penale mai favorabile și aplicarea ei divizată, pe instituții autonome
Daune morale. Omor. Provocare
Despăgubiri. Omor. Provocare. Proporția culpelor. Cheltuieli de spitalizare
Poziția procesuală a societății de asigurare în noul proces penal. Natura juridică a răspunderii civile a acesteia. Efectele intrării în vigoare a Codului de procedură penală asupra deciziei nr. 1/2005 pronunțată în recurs în interesul legii
Tranzacția încheiată între părți. Mandat încredințat avocatului. Condițiile de valabilitate impuse de lege
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Admitere recurs în interesul legii. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală. Uciderea din culpă. Infracțiune complexă. Infracțiune unică
Legitimă apărare. Atac aflat în curs de desfășurare. Dezarmarea victimei
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2005 privind recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la problema dacă sunt aplicabile dispozițiile de agravare ale art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal
Decizia nr. 1/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de ucidere din culpă, săvârșită cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentrație ce depășește 0,40 g/l alcool pur în aerul expirat
;
se încarcă...