Omorul deosebit de grav | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII - Omuciderea -
Omorul deosebit de grav

Art. 176. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (93), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări: Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

a) prin cruzimi; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (153), Caută hotărâri judecătorești

b) asupra a două sau mai multor persoane; Referințe (1), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (115), Caută hotărâri judecătorești

c) de către o persoană care a mai săvârșit un omor; Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (86), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

d) pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea unei tâlhării sau piraterii; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (177), Caută hotărâri judecătorești

e) asupra unei femei gravide; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

f) asupra unui magistrat, polițist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora, Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (21), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Omorul calificat este o variantă de omor ce cuprinde unele elemente circumstanțiale, pe care legiuitorul a considerat că trebuie să le sancționeze mai aspru. Altfel spus, conținutul juridic al infracțiunii de omor calificat este construit pe conținutul juridic al infracțiunii de omor simplu, la care se adaugă unele elemente circumstanțiale prevăzute de textul incriminator49. Diferența între aceste elemente și circumstanțele agravante constă în faptul că elementele circumstanțiale, prin voința legiuitorului, fac parte integrantă din conținutul constitutiv al infracțiunii, pe când circumstanțele agravante sunt exterioare conținutului infracțiunii. Firește că omorul calificat poate fi și el comis în unele circumstanțe, inclusiv agravante, care vor fi avute în vedere la individualizarea pedepsei. Rezultă că, omorul calificat nu diferă de omorul simplu decât prin elementele circumstanțiale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Condiții de aplicare
Modul de executare
Revocarea executării pedepsei la locul de muncă
Anularea executării pedepsei la locul de muncă
Încetarea executării pedepsei
Durata executării
Computarea reținerii și a arestării preventive
Computarea privațiunii de libertate executată în afara țării
Omorul
Omorul calificat
Omorul deosebit de grav
Pruncuciderea
Uciderea din culpă
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Vătămarea corporală gravă
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Provocarea ilegală a avortului
Absența nejustificată
Reviste:
Între indivizibilitatea legii penale mai favorabile și aplicarea ei divizată, pe instituții autonome
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Doctrină:
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
;
se încarcă...