Neretroactivitatea legii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE - Aplicarea legii penale în timp -
Neretroactivitatea legii penale

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite, nu erau prevăzute ca infracțiuni. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Principiul neretroactivității legii este de multă vreme expres formulat în Codul civil, art. 1, în sensul căruia „legea dispune numai pentru viitor; ea nu are putere retroactivă”, precum și în Codul penal, art. 11, în sensul căruia „legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite, nu erau prevăzute ca infracțiuni”. Față de principiul potrivit căruia legea produce efecte juridice numai pentru viitor s-au impus în practica juridică și în legislație două mari excepții, anume cea privind aplicarea legii penale mai blânde și cea privind legile interpretative. Alineatul (2) al art. 15 prevede excepția legii penale și contravenționale mai favorabile. Cealaltă ipoteză rămâne valabilă, ea fiind însă la dispoziția autorității statale căreia îi revine atribuția interpretării general-obligatorii alegilor. Această ipoteză însă nu este, în fond, oexcepție de la neretroactivitatea legii, întrucât interpretarea general-obligatorie, ca orice interpretare de altfel, lămurește înțelesul normei interpretate, nici nu adaugă și nici nu modifică acest înțeles. Deci, prin interpretare se explicitează conținutul pe care norma interpretată l-a avut ab initio. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În Codul penal anterior, acest principiu era consacrat în art. 11, în care se prevedea: "Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite, nu erau prevăzute ca infracțiuni". 
    Noul Cod penal nu mai conține o dispoziție asemănătoare art. 11 C. pen. anterior, prin care să reglementeze distinct neretroactivitatea legii penale, ci o asemenea prevedere a fost inclusă în conținutul principiului legalității incriminării și al principiului legalității sancțiunilor de drept penal. În acest sens, în art. 1 alin. (2) și art. 2 alin. (2) C. pen. s-a instituit regula că "Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită" și că "Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranță dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârșită". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Teritorialitatea legii penale
Personalitatea legii penale
Realitatea legii penale
Universalitatea legii penale
Legea penală și convențiile internaționale
Imunitatea de jurisdicție
Extrădarea
Activitatea legii penale
Neretroactivitatea legii penale
Retroactivitatea legii penale
Aplicarea legii penale mai favorabile
Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Aplicarea legii penale temporare
Regimul detențiunii pe viață
Neaplicarea pedepsei detențiunii pe viață
Liberarea condiționată
Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire
Regimul general al executării pedepsei
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
;
se încarcă...