MĂSURILE DE SIGURANȚĂ | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL VI
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Scopul măsurilor de siguranță

Art. 111. - Referințe în jurisprudență (33), Reviste (1)

Măsurile de siguranță au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Referințe în jurisprudență (10)

Măsurile de siguranță se iau față de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. Referințe în jurisprudență (11)

Măsurile de siguranță se pot lua chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă, cu excepția măsurii prevăzute în art. 112 lit. d). Referințe în jurisprudență (2)

Felurile măsurilor de siguranță

Art. 112. - Referințe în jurisprudență (30), Reviste (2)

Măsurile de siguranță sunt:

a) obligarea la tratament medical; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (14), Doctrină (1)

b) internarea medicală; Referințe în jurisprudență (1)

c) interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupație; Referințe în jurisprudență (3)

d) interzicerea de a se afla în anumite localități; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

e) expulzarea străinilor; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

f) confiscarea specială. Referințe în jurisprudență (34)

Capitolul II REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ Referințe în jurisprudență (1)

Obligarea la tratament medical

Art. 113. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (134), Reviste (2)

Dacă făptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substanțe, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat a se prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoșire. Referințe în jurisprudență (11)

Când persoana față de care s-a luat această măsură nu se prezintă regulat la tratament, se poate dispune internarea medicală. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8)

Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la pedeapsa detențiunii pe viață sau la pedeapsa închisorii, tratamentul se efectuează și în timpul executării pedepsei. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11)

Măsura obligării la tratament medical poate fi luată în mod provizoriu și în cursul urmăririi penale sau al judecății. Referințe în jurisprudență (1)

Internarea medicală

Art. 114. - Referințe (2), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (74), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman și se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-un institut medical de specialitate, până la însănătoșire. Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

Această măsură poate fi luată în mod provizoriu și în cursul urmăririi penale sau al judecății. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Interzicerea unei funcții sau profesii Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 115. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (7)

Când făptuitorul a săvârșit fapta datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite funcții, ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupații, se poate lua măsura interzicerii de a ocupa acea funcție sau de a exercita acea profesie, meserie ori ocupație. Referințe în jurisprudență (2)

Această măsură poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puțin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puțin un an de la data respingerii cererii anterioare. Referințe în jurisprudență (1)

Interzicerea de a se afla în anumite localități

Art. 116. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (1)

Când persoana condamnată la pedeapsa închisorii de cel puțin un an a mai fost condamnată pentru alte infracțiuni, dacă instanța constată că prezența acesteia în localitatea unde a săvârșit infracțiunea sau în alte localități constituie un pericol grav pentru societate, poate lua față de această persoană măsura interzicerii de a se afla în acea localitate sau în alte localități anume determinate prin hotărârea de condamnare. Referințe în jurisprudență (3)

Condiția ca făptuitorul să fi fost condamnat anterior pentru alte infracțiuni nu se cere, când se pronunță o condamnare mai mare de 5 ani. Referințe în jurisprudență (2)

Această măsură poate fi luată pe o durată până la 5 ani și poate fi prelungită dacă pericolul social subzistă. Prelungirea nu poate depăși durata măsurii luate inițial. Referințe în jurisprudență (1)

În cazul infracțiunilor de furt, tâlhărie, speculă, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice, cerșetorie, prostituție, viol, relații sexuale între persoane de același sex și perversiune sexuală, măsura de siguranță poate fi luată oricare ar fi pedeapsa aplicată, durata sau cuantumul acesteia și chiar dacă făptuitorul nu a mai fost condamnat anterior pentru alte infracțiuni. Referințe în jurisprudență (8)

Măsura de siguranță poate fi revocată la cerere sau din oficiu, după trecerea unui termen de cel puțin un an, dar numai dacă temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puțin un an de la data respingerii cererii anterioare.

Expulzarea

Art. 117. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (1)

Cetățeanului străin care a comis o infracțiune i se poate interzice rămânerea pe teritoriul țării. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8)

Dispoziția alineatului precedent se aplică și persoanei fără cetățenie care nu are domiciliu în țară. Referințe în jurisprudență (1)

În cazul în care expulzarea însoțește pedeapsa închisorii, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9)

Persoanele prevăzute în prezentul articol nu vor fi expulzate dacă există motive serioase de a se crede că riscă să fie supuse la tortură în statul în care urmează a fi expulzate. Referințe în jurisprudență (2)

Confiscarea specială Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 118. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (338), Reviste (5), Doctrină (1)

Sunt supuse confiscării speciale: Referințe în jurisprudență (6)

a) lucrurile produse prin fapta prevăzută de legea penală; Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (57)

b) lucrurile care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârșirea unei infracțiuni, dacă sunt ale infractorului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (653), Reviste (1)

c) lucrurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a răsplăti pe infractor; Referințe în jurisprudență (43)

d) lucrurile dobândite în mod vădit prin săvârșirea infracțiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (67), Reviste (2)

e) lucrurile deținute în contra dispozițiilor legale. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (444), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
    În cauza Filip c. României (2007), reclamantul afost internat în urma unui ordin al procurorului, măsura având ca scop examinarea psihiatrică areclamantului, pentru ase stabili dacă avea discernământ și afost luată în baza art. 114 C. pen.., pentru operioadă nedeterminată. În aceeași zi, reclamantul afost internat la Spitalul de psihiatrie „Al. Obregia” din București, într-un salon de supraveghere. Potrivit dosarului medical deschis la acest spital, medicul psihiatru care l-a examinat pe reclamant la 72 de ore după internare aconchis că acesta suferea de „tulburări paranoide”. Reclamantul aînceput, în acest timp, să adreseze mai multe plângeri împotriva măsurii internării și acondițiilor de internare, președintelui României și ministrului justiției. El afost informat de către ministerul justiției și de către cabinetul Președintelui României, că plângerile sale au fost transmise Parchetului de pe lângă Tribunalul municipiului București, respectiv Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    În concluzie, apreciem că, în astfel de situații, se impune luarea măsurii de siguranță aconfiscării speciale, în baza art. 112 alin. (1) lit. a) C. pen.., concomitent cu obligarea inculpatului la plata datoriei vamale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE
INFRACȚIUNEA
PEDEPSELE
ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE
MINORITATEA
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
INFRACȚIUNI DE FALS
INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
Reviste:
Evaziunea fiscală organizată
Despre neconstituționalitatea prevederilor art. 112^1 din Codul penal din 2009 și a art. 118 din Codul penal din 1969
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea art. 112 lit. d) din Codul penal anterior raportat la art. 288 alin. (1) din Codul penal actual, în sensul de a se stabili dacă prin modul în care a fost reglementată fapta de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, aplicată în perioada de activitate a Codului penal anterior, cu titlu de măsură de siguranță, și modul în care a fost reglementată aceeași faptă de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, însă cu titlu de pedeapsă complementară, ca efect al intrării în vigoare a Codului penal actual, s-au schimbat condițiile de tipicitate în raport de norma actuală de incriminare în vigoare la data comiterii activității infracționale în cauză
Supravegherea tehnică (I)
2. Concursul dintre o creanță ipotecară sau gajistă și o măsură asigurătorie penală
Confiscarea extinsă incongruențe în transpunerea Directivei 2014/42/UE
Confiscarea extinsă - măsură de siguranță, sancțiune sui generis sau veritabilă pedeapsă?
Măsurile asigurătorii în procesul penal (I)
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 18/2005 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la confiscarea specială a mijlocului de transport în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000- SECȚIILE UNITE -
;
se încarcă...