Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI - INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII -
Secțiunea II
Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății

Lovirea sau alte violențe

Art. 180. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (166), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (290), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Lovirea sau actele de violență care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (206), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 181. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (629), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (348), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (72), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală gravă Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 182. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (207), Reviste (1)

Fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile, sau care a produs vreuna dintre următoarele consecințe: pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluțirea, avortul, ori punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (177), Reviste (1)

Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii consecințelor prevăzute în alineatul precedent, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (335)

Tentativa faptei prevăzute în alin. 2 se pedepsește. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (16)

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 183. - Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (409), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală din culpă

Art. 184. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (99), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în art. 180 alin. 2 care a pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum și cea prevăzută în art. 181, săvârșite din culpă, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (276), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a avut vreuna din urmările prevăzute în art. 182 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (446), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Când săvârșirea faptei prevăzute în alin. 1 este urmarea nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii, ori pentru îndeplinirea unei anume activități, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (218), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alin. 2 dacă este urmarea nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere arătate în alineatul precedent se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (30), Referințe în jurisprudență (362), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Pentru faptele prevăzute în alin. 1 și 3, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Amenda
Pedepsele complimentare
Pedepsele accesorii
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și agravante
Suspendarea condiționată a executării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Executarea pedepsei la locul de muncă
Calculul pedepselor
Omuciderea
Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății
Avortul
Infracțiuni contra ordinii și disciplinei militare
Infracțiuni pe câmpul de luptă
Infracțiuni specifice aviației și marinei militare
Reviste:
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Răspunderea penală privind fondul forestier din perspectiva noilor coduri
Legea penală mai favorabilă în materia împăcării (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 356/A/2014) - comentariu
Achitare ulterioară hotărârii definitive de condamnare. Repararea pagubei de către stat
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Accident rutier. încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva asigurătorului. Vătămare corporală. Daune materiale. Prejudiciu eventual. Condiții
19. Accident de circulație. Vătămare corporală din culpă. raport de cauzalitate
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracțiuni
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii complexe și în cazul faptelor cu un pericol social redus
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 4/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București - Secția I penală - prin care solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) și alin. 4 din Codul penal din 1969 își găsește corespondentul în infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) și (3) din actualul Cod penal sau dacă, dimpotrivă, este dezincriminată
;
se încarcă...