Limitele răspunderii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - MINORITATEA -
Limitele răspunderii penale

Art. 99. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Jurisprudență, Doctrină (1)

Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal, numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Jurisprudență

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    For the physical person to be the active subject of a crime it is necessary to be of a certain age. This is necessary because being the active subject of a crime requires a person to have the bio-psychical capacity of understanding and assuming the conduct obligations that are provided by the criminal law norms, as well as to have the capacity to consciously control and direct his/her conduct in relation to the existing norms150. Considering the bio-psychical characteristics of the juvenile, the Romanian Criminal Code of 1968 provided in Art. 99 that the minor who did not attain the age of 14 cannot be the subject of a crime and, thus, he/she shall not be held criminally liable. The minor who is 14-16 years old will be considered the subject of a crime only if it is proved that he/she was aware of his deed when committing it. The minor who has attained the age of 16 years old is held criminally liable and is considered the subject of a crime. 
    150 C.Bulai,op.cit.,p.84.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În schimb, în cazul răspunderii penale, minorul care nu aîmplinit 14 ani nu răspunde penal, minorul între 14-16 ani răspunde numai dacă se dovedește că asăvârșit fapta cu discernământ, iar minorul cu vârsta peste 16 ani răspunde penal, fiind prezumat că are discernământ (art. 99 C. pen..). [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În România, opersoană fizică poate dobândi calitatea de subiect activ al unui raport juridic de drept penal sau contravențional începând cu vârsta de 14 ani. Minorii sub 14 ani nu răspund penal [art. 99 alin. (1) C. pen..1] și nici contravențional [art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor1, aprobată prin Legea nr. 180/20022]. Avem de-a face cu orăspundere penală aunui minor, întrucât, în majoritatea legislațiilor, inclusiv în România, opersoană este considerată minoră până la împlinirea vârstei de 18 ani. Rațiunea stabilirii acestei vârste minime sub care un individ nu răspunde din punct de vedere penal și contravențional rezidă în aceea că se prezumă că această categorie de minori nu este dezvoltată suficient din punct de vedere biopsihic pentru aînțelege caracterul antisocial al conduitei lor3. Aceste dispoziții prezente pe tărâmul dreptului penal sau contravențional se coroborează cu cele din domeniul dreptului civil, potrivit cărora opersoană nu are capacitate de exercițiu sub vârsta de 14 ani [art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice4]. În aceste condiții, rezultă că minorul sub 14 nu poate fi subiect activ al faptei de manipulare apieței de capital. 
    1 B. Of. nr. 79 bis din 21 iunie 1968 și modificat de mai multe ori. 
    1 M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001. 
    2 M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2002. 
    3 C. Bulai, op. cit., p. 206. 
    4 B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Condițiile înlocuirii
Sancțiunile cu caracter administrativ
Înlocuirea în caz de pluralitate de infractori sau de infracțiuni
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Mustrarea
Libertatea supravegheată
Internarea într un centru de reeducare
Internarea într un institut medical educativ
Durata măsurilor
Liberarea minorului înainte de a deveni major
Revocarea liberării sau internării minorului
Pedepsele pentru minori
Reviste:
Limitele răspunderii penale a minorilor și sancțiunile de drept penal aplicabile minorului
Regimul răspunderii penale a minorului
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...