Legitima apărare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INFRACȚIUNEA - CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI -
Legitima apărare

Art. 44. - Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (97), Reviste (1), Doctrină (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de legitimă apărare. Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (1)

Este în stare de legitimă apărare acela care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obștesc, și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obștesc. Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (46), Doctrină (1)

Este de asemenea în legitimă apărare și acela care din cauza tulburării sau temerii a depășit limitele unei apărări proporționale cu gravitatea pericolului și cu împrejurările în care s-a produs atacul. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (7)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    841 Sunt cauzele care înlătură caracterul (ilicit) „penal” al faptei (art. 44-51 C. pen.). [ Mai mult... ] 

.....
    Legitima apărare este definită în art. 44 alin. (2) C. pen.., producând efecte exoneratoare atât pentru răspunderea penală, cât și pentru cea civilă. Problema legitimei apărări se pune numai în situația în care fapta săvârșită în legitimă apărare aprodus anumite prejudicii persoanei sau bunurilor atacatorului. Apărarea este legitimă în condițiile în care ea răspunde la „un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, aaltuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului” [conform noilor prevederi ale art. 19 alin. (2) noul C. pen.]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Pedeapsa complimentară și măsurile de siguranță în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnările care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pedeapsa în unele cazuri când nu există recidivă
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Legitima apărare
Starea de necesitate
Constrângerea fizică și constrângerea morală
Cazul fortuit
Iresponsabilitatea
Beția
Minoritatea făptuitorului
Eroarea de fapt
Pedeapsa și scopul ei
Felurile pedepselor
Scopul măsurilor de siguranță
Reviste:
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...