Legalitatea incriminării | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE - DISPOZIȚII PRELIMINARE -
Legalitatea incriminării

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

Legea prevede care fapte constituie infracțiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor și măsurile ce se pot lua în cazul săvârșirii acestor fapte. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    The Constitutional Court argued that it is only the Parliament which is entitled to incriminate offences (Art. 2 of the Criminal Code) and, thus, it is not possible for the initial normative act to be reinforced through the abrogation of a previous abrogating act. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    B. Răspunderea penală este întemeiată pe principiul legalității incriminării, pe când răspunderea civilă delictuală intervine pentru orice faptă cauzatoare de prejudiciu. Răspunderea penală poate interveni numai în cazul săvârșirii acelor fapte care sunt expres prevăzute de legea penală, legea prevăzând expres pedepsele și măsurile aplicabile (nullum crimen sine lege, nula poena sine lege), principiu prevăzut în art. 2 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În România, manipularea pieței de capital săvârșită cu intenție reprezintă infracțiune, conform art. 278 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, iar din acest punct de vedere suntem în prezența unei legalități aincriminării, statuată de art. 2 din Codul penal român. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Principiul este menționat în acte internaționale: Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice adoptat de ONU în 1966 (art. 15), Convenția europeană adrepturilor omului (art. 7 parag. 1), iar în legislația internă art. 2 C. pen.. și art. 2 alin. (1) C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Din conceptul de pedeapsă rezultă și caracterele acesteia, care sunt următoarele(857): 
   a) pedeapsa are caracter legal. Este considerată pedeapsă numai acea măsură de constrângere prevăzută ca atare de lege (art. 2 C. pen.). În norma de incriminare, pedeapsa este prevăzută atât ca natură, cât și ca durată. Dacă norma de incriminare prevede ca pedeapsă amenda, legea va preciza și cuantumul acesteia. Instanța de judecată aplică numai pedepsele prevăzute de lege și numai în limitele stabilite de aceasta; eventuala depășire a limitelor pedepsei poate avea loc numai în urma constatării unor circumstanțe atenuante sau agravante și numai în condițiile legii. De asemenea, înlocuirea unui fel de pedeapsă cu altul este permisă numai când legea prevede aceasta (art. 76 și art. 78 C. pen.); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Scopul legii penale
Legalitatea incriminării
Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Pericolul social al faptei
Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni
Vinovăția
Conținutul tentativei
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea rezultatului
Participanții
Autorul
Instigatorul
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Cum a devenit abuzul în serviciu cea mai frecventă infracțiune de corupție
Neconstituționalitatea unor norme ale noului Cod penal
Aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind reducerea limitelor de pedeapsă, în cursul executării pedepsei/Applicability of the provisions of art. 19 of Law no. 682/2002 on the reduction of the punishment limits, during the enforcement of the sentence
Casare cu trimitere spre rejudecarea apelului dispusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Instanța competentă
Despre sintagma "prin încălcarea legii" în concepția Curții Constituționale
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
;
se încarcă...