ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL IV
ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE Jurisprudență, Reviste (1)

Condițiile înlocuirii

Art. 90. - Jurisprudență, Reviste (2)

Instanța poate dispune înlocuirea răspunderii penale cu răspunderea care atrage o sancțiune cu caracter administrativ, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: Jurisprudență

a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de cel mult un an sau amendă ori s-au săvârșit infracțiunile prevăzute în art. 208, 213, 215 alin. 1, art. 2151 alin. 1, art. 217 alin. 1, art. 219 alin. 1, dacă valoarea pagubei nu depășește 100.000 lei sau infracțiunea prevăzută în art. 249, dacă valoarea pagubei nu depășește 500.000 lei; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

b) fapta, în conținutul ei concret și în împrejurările în care a fost săvârșită, prezintă un grad de pericol social redus și nu a produs urmări grave;

c) paguba pricinuită prin infracțiune a fost integral reparată până la pronunțarea hotărârii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

d) din atitudinea făptuitorului după săvârșirea infracțiunii rezultă că acesta regretă fapta;

e) sunt suficiente date că făptuitorul poate fi îndreptat fără a i se aplica o pedeapsă.

Înlocuirea răspunderii penale nu se poate dispune dacă făptuitorul a mai fost anterior condamnat sau i s-au mai aplicat de două ori sancțiuni cu caracter administrativ. Condamnarea se consideră inexistentă în situațiile prevăzute în art. 38. Jurisprudență

Sancțiunile cu caracter administrativ Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 91. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Când instanța dispune înlocuirea răspunderii penale, aplică una din următoarele sancțiuni cu caracter administrativ: Jurisprudență

a) mustrarea; Jurisprudență

b) mustrarea cu avertisment; Jurisprudență

c) amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 92. - Jurisprudență

Abrogat. Jurisprudență

Art. 93. -

Abrogat. Jurisprudență

Art. 94. - Jurisprudență

Abrogat.

Art. 95. -

Abrogat.

Art. 96. -

Abrogat.

Art. 97. - Jurisprudență

Abrogat.

Înlocuirea în caz de pluralitate de infractori sau de infracțiuni

Art. 98. - Jurisprudență

În caz de participație, înlocuirea răspunderii penale poate avea loc numai pentru acei făptuitori față de care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul titlu. Înlocuirea răspunderii penale poate fi dispusă și în cazul concursului de infracțiuni, dacă pentru fiecare infracțiune aflată în concurs sunt îndeplinite condițiile de înlocuire a răspunderii penale. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE
INFRACȚIUNEA
PEDEPSELE
ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE
MINORITATEA
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
Reviste:
Cum a devenit abuzul în serviciu cea mai frecventă infracțiune de corupție
Renunțarea la urmărirea penală. O instituție inutilă?
Scurte observații critice privind unele prevederi ale legii de modificare a Codului penal
Legea penală mai favorabilă în cazul renunțării la aplicarea pedepsei
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii complexe și în cazul faptelor cu un pericol social redus
Evaziunea fiscală organizată
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Ce trebuie să știm despre cazierul judiciar?
;
se încarcă...