INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA ASISTENȚA CELOR ÎN PRIMEJDIE | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ - INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ -
Capitolul III
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA ASISTENȚA CELOR ÎN PRIMEJDIE

Punerea în primejdie a unei persoane în neputință de a se îngriji

Art. 314. - Jurisprudență, Reviste (1)

Părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putința de a se îngriji, de către acela care o are sub pază sau îngrijire, punându-i în pericol iminent viața, sănătatea sau integritatea corporală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Modificări (1), Jurisprudență

Este apărată de pedeapsă persoana care, după săvârșirea faptei, își reia de bună-voie îndatoririle.

Lăsarea fără ajutor

Art. 315. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înștiința autoritatea, de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, sănătate sau integritate corporală este în primejdie și care este lipsită de putința de a se salva, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Jurisprudență

Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înștiințare

Art. 316. - Reviste (1)

Neînștiințarea autorității de către cel ce găsește o persoană abandonată sau pierdută, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusă în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    838 Un alt exemplu îl constituie situația în care o întreprindere sapă pe un loc circulat o groapă. Ea este obligată să o semnalizeze noaptea trecătorilor printr-o anumită lumină. Omisiunea acestei precauții, destinată să prevină eventualele prejudicii, constituie o faptă ilicită. În asemenea cazuri, fapta de omisiune, care reclamă măsuri de precauțiune, este alcătuită indivizibil dintr-o omisiune și o comisiune. A se vedea în acest sens J. Carbonnier, Droit civil. Les biens et les obligations, vol. II, Paris, 1964, p. 606.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
INFRACȚIUNI CONTRA DEMNITĂȚII
INFRACȚIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
INFRACȚIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE CĂILE FERATE
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI
FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE
FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
INFRACȚIUNI CONTRA FAMILIEI
INFRACȚIUNI CONTRA SĂNĂTĂȚII PUBLICE
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA ASISTENȚA CELOR ÎN PRIMEJDIE
ALTE INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ
INFRACȚIUNI SĂVÂRȘITE DE MILITARI
INFRACȚIUNI SĂVÂRȘITE DE MILITARI SAU DE CIVILI
INFRACȚIUNI SĂVÂRȘITE DE CIVILI
Reviste:
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Contribuții la definirea juridică a familiei și la stabilirea conținutului acesteia
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...