INFRACȚIUNI DE FALS | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ -
TITLUL VII
INFRACȚIUNI DE FALS

Capitolul I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

Falsificarea de monede sau de alte valori

Art. 282. - Jurisprudență

Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăților, emise de instituția bancară ori de alte instituții de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în circulație, în orice mod, a valorilor falsificate arătate în alineatul precedent, sau deținerea lor în vederea punerii în circulație. Jurisprudență

Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Tentativa se pedepsește.

Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport

Art. 283. - Jurisprudență

Falsificarea de timbre, mărci poștale, plicuri poștale, cărți poștale, bilete ori foi de călătorie sau transport, cupoane răspuns internațional, ori punerea în circulație a unor astfel de valori falsificate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență

Tentativa se pedepsește.

Falsificarea de valori străine

Art. 284. - Jurisprudență

Dispozițiile cuprinse în acest capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede sau timbre ale altor state ori alte valori străine. Jurisprudență

Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Art. 285. - Jurisprudență

Fabricarea ori deținerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art. 282-284 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Capitolul II FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

Falsificarea instrumentelor oficiale

Art. 286. - Jurisprudență

Falsificarea unui sigiliu, unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc unitățile la care se referă art. 145 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență

Tentativa se pedepsește.

Folosirea instrumentelor oficiale false

Art. 287. - Jurisprudență

Folosirea instrumentelor false arătate în art. 286 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Jurisprudență

Folosirea fără drept a unui sigiliu ori a unei ștampile cu stema țării se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Capitolul III FALSURI ÎN ÎNSCRISURI

Falsul material în înscrisuri oficiale

Art. 288. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Falsul prevăzut în alineatul precedent, săvârșit de un funcționar în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență

Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice. Jurisprudență, Reviste (1)

Tentativa se pedepsește.

Falsul intelectual Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 289. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (7), Librăria Indaco (1)

Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 290. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul din modurile arătate în art. 288, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Uzul de fals Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 291. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la3 luni la 3 ani când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă când înscrisul este sub semnătură privată. Jurisprudență

Falsul în declarații Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 292. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Falsul privind identitatea

Art. 293. - Jurisprudență

Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, pentru a induce sau a menține în eroare un organ sau o instituție de stat sau o altă unitate dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Cu aceeași pedeapsă se sancționează încredințarea unui înscris care servește pentru dovedirea stării civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fără drept. Jurisprudență

Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roșii

Art. 294. - Jurisprudență

Folosirea fără drept a emblemei sau denumirii de "Crucea Roșie" ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum și folosirea oricărui semn sau oricărei denumiri care constituie o imitație a vreunei asemenea embleme ori denumiri, dacă fapta a cauzat pagube materiale, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

Dacă fapta se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Tehnica legislativă adoptată pentru sancționarea penală aînscrierii de date false nu este cea mai fericită. Trimiterea la „dispozițiile corespunzătoare din legea penală” este cu totul imprecisă și ineficientă, inutilă. Simpla înscriere de date false nu poate constitui, prin ea însăși, decât oinfracțiune de fals intelectual, așa încât documentele ar trebuie să fie oficiale. Dar documentele întocmite și emise de opersoană de drept privat nu sunt oficiale. Sunt considerate înscrisuri oficiale doar biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice și numai pentru ipoteza falsificării materiale aacestora (art. 288 C. pen..), ipoteză neacoperită de art. 45 din Legea nr. 26/1990. Menționarea altor date decât cele reale nu constituie latura obiectivă afalsului material și nici afalsului în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 C. pen.. face trimitere la art. 288 C. pen..). În consecință, menționarea pe facturi, corespondență comercială etc. aaltor date decât cele reale nu constituie infracțiune de fals. Se poate imagina doar folosirea unui astfel de înscris pentru inducerea în eroare aaltor persoane, documentul fiind în acest caz mijloc material pentru săvârșirea unei infracțiuni de înșelăciune. [ Mai mult... ] 

.....
    Tehnica legislativă adoptată pentru sancționarea penală aînscrierii de date false nu este cea mai fericită. Trimiterea la „dispozițiile corespunzătoare din legea penală” este cu totul imprecisă și ineficientă, inutilă. Simpla înscriere de date false nu poate constitui, prin ea însăși, decât oinfracțiune de fals intelectual, așa încât documentele ar trebuie să fie oficiale. Dar documentele întocmite și emise de opersoană de drept privat nu sunt oficiale. Sunt considerate înscrisuri oficiale doar biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice și numai pentru ipoteza falsificării materiale aacestora (art. 288 C. pen..), ipoteză neacoperită de art. 45 din Legea nr. 26/1990. Menționarea altor date decât cele reale nu constituie latura obiectivă afalsului material și nici afalsului în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 C. pen.. face trimitere la art. 288 C. pen..). În consecință, menționarea pe facturi, corespondență comercială etc. aaltor date decât cele reale nu constituie infracțiune de fals. Se poate imagina doar folosirea unui astfel de înscris pentru inducerea în eroare aaltor persoane, documentul fiind în acest caz mijloc material pentru săvârșirea unei infracțiuni de înșelăciune. [ Mai mult... ] 
.....
    1 Conținutul art. 292 C. pen. este următorul: „Declararea necorespunzătoare adevărului făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Conținutul art. 145 C. pen.. este, în prezent, următorul: „Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.”
[ Mai mult... ]
 
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    În cazul în care administratorul nu îndeplinește condițiile legale pentru adesfășura oastfel de activitate, el va fi decăzut retroactiv din drepturi și poate fi tras la răspundere penală (se realizează obiectul material al infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 292 C. pen..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
MINORITATEA
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
INFRACȚIUNI DE FALS
INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA CAPACITĂȚII DE APĂRARE A ROMÂNIEI
INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI OMENIRII
Reviste:
Evaziunea fiscală
Casare cu trimitere spre rejudecarea apelului dispusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Instanța competentă
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Calitatea procesuală activă a Sindicatului în litigiile de asigurări sociale. în litigiile ce au ca obiect dreptul de asigurări sociale, Sindicatele nu au calitate procesuală, nefiind aplicabile dispozițiile art. 28 din Legea nr. 62/2011
Infracțiuni rutiere. Gradul de pericol social al unei infracțiuni. Apreciere
17. Trimitere spre rejudecare. Nepronunțarea instanței asupra tuturor infracțiunilor cu care a fost învestită și asupra cererilor esențiale ale inculpaților
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
Calificarea penală greșită a unor fapte imputate notarilor publici
Hotărârea CEDO în cauza Oțet împotriva României
Respectarea dreptului la viață privată și a inviolabilității domiciliului prin prisma jurisprudenței CEDO în cauza Cacuci și S.C. VIRRA & CONT PAD S.R.L. împotriva României
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Infracțiuni financiar bancare. Metodologia investigației criminalistice
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 19/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de folosire de acte vamale false la Registrul Auto Român, în vederea verificării unui autoturism adus din străinătate cu scopul înmatriculării acestuia.
Decizia nr. 19/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în Dosarul nr. 44/2006 cu privire la încadrarea juridică a faptei cetățeanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autorității unui stat străin
;
se încarcă...