INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ - INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI -
Capitolul I
INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII

Secțiunea I Omuciderea

Omorul

Art. 174. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Omorul calificat

Art. 175. - Jurisprudență, Reviste (3)

Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări: Jurisprudență

a) cu premeditare; Jurisprudență, Reviste (2)

b) din interes material; Jurisprudență

c) asupra soțului sau unei rude apropiate; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra; Jurisprudență

e) prin mijloace ce pun în pericol viața mai multor persoane; Jurisprudență

f) în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei; Jurisprudență, Reviste (1)

g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse; Jurisprudență

h) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență

i) în public, Jurisprudență, Reviste (3)

se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Omorul deosebit de grav

Art. 176. - Jurisprudență, Reviste (1)

Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări: Jurisprudență

a) prin cruzimi; Jurisprudență

b) asupra a două sau mai multor persoane; Referințe (1), Jurisprudență

c) de către o persoană care a mai săvârșit un omor; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

d) pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea unei tâlhării sau piraterii; Jurisprudență

e) asupra unei femei gravide; Jurisprudență

f) asupra unui magistrat, polițist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora, Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Pruncuciderea

Art. 177. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

Uciderea din culpă

Art. 178. - Jurisprudență, Reviste (1)

Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activități, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (7)

Când uciderea din culpă a unei persoane este săvârșită de un conducător de vehicul cu tracțiune mecanică, având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală sau care se află în stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta săvârșită din culpă, de orice altă persoană în exercițiul profesiei sau meseriei și care se află în stare de ebrietate. Jurisprudență

Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, la maximul pedepselor prevăzute în alineatele precedente se poate adăuga un spor până la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 179. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Fapta de a determina sau de a înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

Când fapta prevăzută în alineatul precedent s-a săvârșit față de un minor sau față de o persoană care nu era în stare să-și dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stăpână pe actele sale, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Secțiunea II Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății

Lovirea sau alte violențe

Art. 180. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

Lovirea sau actele de violență care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Jurisprudență

Vătămarea corporală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 181. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Jurisprudență

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Jurisprudență

Vătămarea corporală gravă Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 182. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile, sau care a produs vreuna dintre următoarele consecințe: pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluțirea, avortul, ori punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii consecințelor prevăzute în alineatul precedent, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Tentativa faptei prevăzute în alin. 2 se pedepsește. Jurisprudență

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 183. - Jurisprudență, Reviste (2)

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Jurisprudență

Vătămarea corporală din culpă

Art. 184. - Jurisprudență, Reviste (2)

Fapta prevăzută în art. 180 alin. 2 care a pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum și cea prevăzută în art. 181, săvârșite din culpă, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Dacă fapta a avut vreuna din urmările prevăzute în art. 182 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (5)

Când săvârșirea faptei prevăzute în alin. 1 este urmarea nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii, ori pentru îndeplinirea unei anume activități, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

Fapta prevăzută în alin. 2 dacă este urmarea nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere arătate în alineatul precedent se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (5)

Pentru faptele prevăzute în alin. 1 și 3, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Secțiunea III Avortul

Provocarea ilegală a avortului

Art. 185. - Jurisprudență

Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în afara instituțiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop; Jurisprudență

b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate; Jurisprudență

c) dacă vârsta sarcinii a depășit patrusprezece săptămâni, Jurisprudență

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Întreruperea cursului sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Dacă prin faptele prevăzute în alin. 1 și 2 s-a cauzat femeii însărcinate vreo vătămare corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

În cazul când fapta prevăzută în alin. 2 și 3 a fost săvârșită de medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica și interdicția exercitării profesiei de medic, potrivit art. 64 lit. c). Jurisprudență

Tentativa se pedepsește.

Nu se pedepsește întreruperea cursului sarcinii efectuată de medic:

a) dacă întreruperea cursului sarcinii era necesară pentru a salva viața, sănătatea sau integritatea corporală a femeii însărcinate de la un pericol grav și iminent și care nu putea fi înlăturat altfel;

b) în cazul prevăzut în alin. 1 lit. c), când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozițiilor legale;

c) în cazul prevăzut în alin. 2, când femeia însărcinată s-a aflat în imposibilitate de a-și exprima voința, iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 186. -

Abrogat.

Art. 187. -

Abrogat.

Art. 188. - Jurisprudență, Reviste (1)

Abrogat. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Cele mai multe dintre infracțiuni sunt însă și delicte civile care obligă la repararea prejudiciului cauzat, cum ar fi spre exemplu furtul (art. 208 și urm. C. pen..), omorul (art. 174 și urm. C. pen..), distrugerea (art. 217 C. pen..) etc. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În legătură cu protejarea dreptului la viață prin intermediul secțiunii ,,Omuciderea”, trebuie menționat că legiuitorul aavut în vedere atât faptele comise cu intenție, cum ar fi diferitele categorii de omor, cât și faptele care duc la suprimarea vieții din imprudență, nepricepere sau neglijență, respectiv uciderea din culpă. Oaltă mențiune ce se impune este legată de opțiunea legiuitorului de asancționa mai puțin sever ovariantă specială de ucidere, respectiv uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, respectiv pruncuciderea, art. 177 C. pen.. Caracteristic pentru această infracțiune este, în primul rând, circumstanțierea subiectului activ. Acesta nu poate fi reprezentat decât de mama copilului nou-născut. Nu contează dacă mama este sau nu căsătorită, dacă raporturile sexuale în urma cărora copilul afost conceput au avut loc în cadrul căsătoriei sau au avut un caracter extraconjugal etc. Circumstanțele în care se află subiectul activ, respectiv mamă acopilului, aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, nu se răsfrâng însă asupra participanților. Persoanele care într-un fel sau altul participă la comiterea faptei vor răspunde pentru infracțiunea de omor calificat. În sfârșit, mai trebuie arătat că în această secțiune, destinată omuciderii, legiuitorul aconsiderat necesar să ocrotească dreptul la viață și în raport cu acele fapte care, în mod indirect, conduc la suprimarea vieții unei persoane, mai exact la oauto-suprimare avieții, sau la oîncercare de acest fel. În această logică, prin art. 179 C. pen.. se incriminează determinarea sau înlesnirea sinuciderii, infracțiune prin care, așa cum s-a subliniat în doctrina penală, ,,se creează un plus de ocrotire avieții oamenilor, contra unor activități care pe căi ocolite conduc la suprimarea acesteia” (V. Dongoroz și colab., Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. III, p. 201). [ Mai mult... ] 

.....
    În legătură cu protejarea dreptului la viață prin intermediul secțiunii ,,Omuciderea”, trebuie menționat că legiuitorul aavut în vedere atât faptele comise cu intenție, cum ar fi diferitele categorii de omor, cât și faptele care duc la suprimarea vieții din imprudență, nepricepere sau neglijență, respectiv uciderea din culpă. Oaltă mențiune ce se impune este legată de opțiunea legiuitorului de asancționa mai puțin sever ovariantă specială de ucidere, respectiv uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, respectiv pruncuciderea, art. 177 C. pen.. Caracteristic pentru această infracțiune este, în primul rând, circumstanțierea subiectului activ. Acesta nu poate fi reprezentat decât de mama copilului nou-născut. Nu contează dacă mama este sau nu căsătorită, dacă raporturile sexuale în urma cărora copilul afost conceput au avut loc în cadrul căsătoriei sau au avut un caracter extraconjugal etc. Circumstanțele în care se află subiectul activ, respectiv mamă acopilului, aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, nu se răsfrâng însă asupra participanților. Persoanele care într-un fel sau altul participă la comiterea faptei vor răspunde pentru infracțiunea de omor calificat. În sfârșit, mai trebuie arătat că în această secțiune, destinată omuciderii, legiuitorul aconsiderat necesar să ocrotească dreptul la viață și în raport cu acele fapte care, în mod indirect, conduc la suprimarea vieții unei persoane, mai exact la oauto-suprimare avieții, sau la oîncercare de acest fel. În această logică, prin art. 179 C. pen.. se incriminează determinarea sau înlesnirea sinuciderii, infracțiune prin care, așa cum s-a subliniat în doctrina penală, ,,se creează un plus de ocrotire avieții oamenilor, contra unor activități care pe căi ocolite conduc la suprimarea acesteia” (V. Dongoroz și colab., Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. III, p. 201). [ Mai mult... ] 
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Omorul calificat este o variantă de omor ce cuprinde unele elemente circumstanțiale, pe care legiuitorul a considerat că trebuie să le sancționeze mai aspru. Altfel spus, conținutul juridic al infracțiunii de omor calificat este construit pe conținutul juridic al infracțiunii de omor simplu, la care se adaugă unele elemente circumstanțiale prevăzute de textul incriminator49. Diferența între aceste elemente și circumstanțele agravante constă în faptul că elementele circumstanțiale, prin voința legiuitorului, fac parte integrantă din conținutul constitutiv al infracțiunii, pe când circumstanțele agravante sunt exterioare conținutului infracțiunii. Firește că omorul calificat poate fi și el comis în unele circumstanțe, inclusiv agravante, care vor fi avute în vedere la individualizarea pedepsei. Rezultă că, omorul calificat nu diferă de omorul simplu decât prin elementele circumstanțiale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
CATEGORIILE ȘI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR
PEDEPSELE PRINCIPALE
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
DISPOZIȚII GENERALE
REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ
AMNISTIA ȘI GRAȚIEREA
PRESCRIPȚIA
LIPSA PLÂNGERII PREALABILE ȘI ÎMPĂCAREA PĂRȚILOR
REABILITAREA
INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII
INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA VIAȚA SEXUALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA DEMNITĂȚII
INFRACȚIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
INFRACȚIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE CĂILE FERATE
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI
FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE
FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Reviste:
Tentativă la infracțiunea de omor calificat. Provocare. Minimul pedepsei aplicabile. Pedeapsă prevăzută de lege. Suspendarea executării pedepsei
Răspunderea penală privind fondul forestier din perspectiva noilor coduri
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Concurs ideal de infracțiuni. Omor calificat. Ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Provocare
Suspendarea condiționată a executării pedepsei. Executarea la locul de muncă a pedepsei ulterioare. Revocarea suspendării
Legea penală mai favorabilă în materia împăcării (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 356/A/2014) - comentariu
Între indivizibilitatea legii penale mai favorabile și aplicarea ei divizată, pe instituții autonome
Daune morale. Omor. Provocare
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 4/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București - Secția I penală - prin care solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) și alin. 4 din Codul penal din 1969 își găsește corespondentul în infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) și (3) din actualul Cod penal sau dacă, dimpotrivă, este dezincriminată
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2005 privind recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la problema dacă sunt aplicabile dispozițiile de agravare ale art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal
Decizia nr. 1/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de ucidere din culpă, săvârșită cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentrație ce depășește 0,40 g/l alcool pur în aerul expirat
;
se încarcă...