INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ -
TITLUL III
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Furtul Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 208. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (780), Reviste (6), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la unu la 12 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (64), Referințe în jurisprudență (2457), Reviste (6), Modele (3), Caută hotărâri judecătorești

Se consideră bunuri mobile și orice energie care are o valoare economică, precum și înscrisurile. Referințe în jurisprudență (37), Caută hotărâri judecătorești

Fapta constituie furt chiar dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau deținerea legitimă a altei persoane. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

De asemenea, constituie furt luarea în condițiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (138), Caută hotărâri judecătorești

Furtul calificat Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 209. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (513), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Furtul săvârșit în următoarele împrejurări: Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (190), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) de două sau mai multe persoane împreună; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (37), Referințe în jurisprudență (822), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

b) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică; Referințe în jurisprudență (16), Caută hotărâri judecătorești

c) de către o persoană mascată, deghizată sau travestită; Referințe în jurisprudență (28), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se apăra; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

e) într-un loc public; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (571), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

f) într-un mijloc de transport în comun; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (21), Caută hotărâri judecătorești

g) în timpul nopții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (46), Referințe în jurisprudență (910), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

h) în timpul unei calamități; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

i) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (44), Referințe în jurisprudență (870), Reviste (3), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și furtul privind: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) produsele petroliere sau gazele naturale din conducte, depozite ori cisterne; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

b) un bun care face parte din patrimoniul cultural; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (81), Caută hotărâri judecătorești

c) un act care servește pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Furtul care a produs consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (42), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 210. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (60), Reviste (1)

Furtul săvârșit între soți ori între rude apropiate, sau de către un minor în paguba tutorelui său, ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se urmărește numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (6)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Tâlhăria Referințe în jurisprudență (1)

Art. 211. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (278), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Furtul săvârșit prin întrebuințare de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 18 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (890), Reviste (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Tâlhăria săvârșită în următoarele împrejurări: Modificări (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (216), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) de două sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (336), Caută hotărâri judecătorești

b) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică; Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (766), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (773), Caută hotărâri judecătorești

d) în timpul nopții; Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

e) într-un loc public sau într-un mijloc de transport; Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

f) într-o locuință sau în dependințe ale acesteia; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

g) în timpul unei calamități;

h) a avut vreuna din urmările arătate în art. 182,

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani.

Tâlhăria care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Caută hotărâri judecătorești

Pirateria

Art. 212. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Jefuirea prin acte de violență săvârșite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe acea navă ori împotriva altei nave, dacă navele se află în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdicției nici unui stat, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 18 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă pirateria a avut vreuna dintre urmările arătate în art. 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani. Caută hotărâri judecătorești

Pirateria care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și când infracțiunea de piraterie s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave și nave. Caută hotărâri judecătorești

Abuzul de încredere Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 213. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (140), Reviste (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Însușirea unui bun mobil al altuia, deținut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (45), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Caută hotărâri judecătorești

Gestiunea frauduloasă

Art. 214. - Referințe în jurisprudență (44), Reviste (2), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credință, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Gestiunea frauduloasă săvârșită în scopul de a dobândi un folos material se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Caută hotărâri judecătorești

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte proprietatea statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea Respingeri de neconstituționalitate (6)

Art. 215. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (561), Reviste (5), Doctrină (2), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență relevantă (55), Referințe în jurisprudență (2079), Reviste (12), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea săvârșită prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (30), Jurisprudență relevantă (41), Referințe în jurisprudență (1364), Reviste (10), Caută hotărâri judecătorești

Inducerea sau menținerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârșită în așa fel încât, fără această eroare, cel înșelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condițiile stipulate, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincțiile acolo arătate. Respingeri de neconstituționalitate (43), Jurisprudență relevantă (47), Referințe în jurisprudență (1461), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

Emiterea unui cec asupra unei instituții de credit sau unei persoane, știind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum și fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2. Respingeri de neconstituționalitate (34), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (456), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea care a avut consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (987), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

Delapidarea Respingeri de neconstituționalitate (13)

Art. 2151. - Respingeri de neconstituționalitate (13), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (79), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

Însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (124), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (50), Caută hotărâri judecătorești

Însușirea bunului găsit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 216. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al său, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (10), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și însușirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare în posesia făptuitorului. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea

Art. 217. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (158), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (518), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care bunul are deosebită valoare artistică, științifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau pentru difuzarea programelor de radio și televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă și a conductelor magistrale de alimentare cu apă, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 10 ani. Referințe în jurisprudență (24), Caută hotărâri judecătorești

Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare se săvârșește prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (84), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile prevăzute în alin. 2, 3 și 4 se aplică chiar dacă bunul aparține făptuitorului. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea calificată

Art. 218. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în art. 217 au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun, de mărfuri sau persoane, ori a unor instalații sau lucrări și care a avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrității corporale ori sănătății mai multor persoane. Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea din culpă

Art. 219. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârșită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (24), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează distrugerea ori degradarea din culpă a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau pentru difuzarea programelor de radio și televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă și a conductelor magistrale de alimentare cu apă, dacă a avut ca urmare aducerea în stare de neîntrebuințare a acestora. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care a avut consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 6 ani, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Când dezastrul ori consecințele deosebit de grave s-au produs ca urmare a părăsirii postului sau a săvârșirii oricărei alte fapte de către personalul de conducere al unui mijloc de transport în comun ori de către personalul care asigură direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tulburarea de posesie Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 220. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (152), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (125), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 se săvârșește prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârșește de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (31), Caută hotărâri judecătorești

Dacă imobilul este în posesia unei persoane private, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Tăinuirea

Art. 221. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (103), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

Primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând că bunul provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obținerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 7 ani, fără ca sancțiunea aplicată să poată depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea din care provine bunul tăinuit. Referințe în jurisprudență (77), Caută hotărâri judecătorești

Tăinuirea săvârșită de soț sau de o rudă apropiată nu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei

Art. 222. - Referințe în jurisprudență (4)

Tentativa infracțiunilor prevăzute în art. 208-212, 215, 2151, 217 și 218 se pedepsește.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Cele mai multe dintre infracțiuni sunt însă și delicte civile care obligă la repararea prejudiciului cauzat, cum ar fi spre exemplu furtul (art. 208 și urm. C. pen..), omorul (art. 174 și urm. C. pen..), distrugerea (art. 217 C. pen..) etc. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În materie penală, fapta de manipulare apieței de capital are trăsături asemănătoare cu infracțiunea de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 C. pen.. Având în vedere natura juridică atranzacției bursiere, aceea de contract, se poate afirma că acest conținut al infracțiunii de manipulare apieței de capital este extrem de apropiat cu cel al infracțiunii de înșelăciune în convenții, prevăzute și pedepsite de art. 215 alin. (3) C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În același timp, este de remarcat absența condiției producerii de „consecințe juridice” sau aobținerii „unui folos material injust”, astfel cum cer dispozițiile art. 215 C. pen.. referitoare la înșelăciune. Oricum, este posibil ca infracțiunile prevăzute de art. 271 pct. 1 și 2 din Legea nr. 31/1990 să vină în concurs cu înșelăciunea sau cu infracțiunile de fals. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Cele mai multe dintre infracțiuni sunt însă și delicte civile care obligă la repararea prejudiciului cauzat, cum ar fi spre exemplu furtul (art. 208 și urm. C. pen..), omorul (art. 174 și urm. C. pen..), distrugerea (art. 217 C. pen..) etc. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Varianta tip este asemănătoare cu varianta tip din Codul penal anterior. Singura diferență, în conținutul faptei, constă în aceea că legiuitorul aînlocuit cerința de arezulta „pericol public” cu cerința ca fapta să fie „de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri”. După cum am arătat și în cazul variantei agravate corespondente, de la distrugerea intenționată, această nouă formulare este în acord cu interpretarea pe care doctrina și practica au dat-o expresiei utilizate de vechiul Cod penal. Pedeapsa este și în acest caz redusă, în raport cu vechea incriminare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE
INFRACȚIUNEA
PEDEPSELE
ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE
MINORITATEA
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
INFRACȚIUNI DE FALS
INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA CAPACITĂȚII DE APĂRARE A ROMÂNIEI
INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI OMENIRII
Reviste:
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Frauda informatică (art. 249 noul C. pen.)
Contestație în anulare. Inadmisibilitate. Încheierea unui acord de mediere între persoana vătămată și inculpat. Imposibilitatea reanalizării unei cauze de încetare a procesului penal în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența acestei probleme
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Propuneri de lege ferenda pentru modificarea legislației în materie penală
Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracțiuni. Revocarea liberării condiționate
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
Referințe în cărți:
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 177/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal
Decizia nr. 5/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. 3 din Codul penal
Decizia nr. 150/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 6 din Codul penal
Decizia nr. 165/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 9/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 în raport cu reglementarea dată, prin art. 215 alin. 4 din Codul penal, faptelor de înșelăciune săvârșite în legătură cu emiterea unui cec
Decizia nr. 3/2002 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu privire la împrejurarea dacă administratorul asociației de proprietari sau de locatari are calitatea de funcționar și la încadrarea juridică a faptei acestuia de însușire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează- SECȚIILE UNITE -
Decizia nr. 20/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la modul de sesizare a instanței în cazul infracțiunii de tulburare de posesie prevăzute în art. 220 din Codul penal, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 2 din titlul IX al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente- SECȚIILE UNITE -
Decizia nr. 2/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la încadrarea juridică a primului act de tăinuire și a celor ulterioare dacă, după primul act, tăinuitorul a lăsat să se înțeleagă că va asigura mai departe valorificarea bunurilor sustrase
;
se încarcă...