INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI -
Capitolul II
INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI

Lipsirea de libertate în mod ilegal Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 189. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul în care fapta este săvârșită prin simularea de calități oficiale, prin răpire, de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună sau dacă în schimbul eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum și în cazul în care victima este minoră sau este supusă unor suferințe ori sănătatea sau viața îi este pusă în pericol, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Dacă pentru eliberarea persoanei se cere, în orice mod, ca statul, o persoană juridică, o organizație internațională interguvernamentală sau un grup de persoane să îndeplinească sau să nu îndeplinească un anumit act, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani. Jurisprudență

Tentativa faptelor prevăzute în alin. 1-3 se pedepsește. Jurisprudență

Constituie tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de măsuri în vederea comiterii faptei prevăzute în alin. 3. Jurisprudență, Doctrină (1)

Sclavia

Art. 190. - Jurisprudență, Reviste (2)

Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Tentativa se pedepsește.

Supunerea la muncă forțată sau obligatorie

Art. 191. - Jurisprudență, Reviste (1)

Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, la prestarea unei munci contra voinței sale sau la o muncă obligatorie, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență

Violarea de domiciliu

Art. 192. - Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (3)

Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În cazul în care fapta se săvârșește de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopții sau prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Pentru fapta prevăzută în alin. 1, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Amenințarea Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 193. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soțului ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Modificări (1), Jurisprudență

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Jurisprudență

Șantajul Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 194. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Constrângerea unei persoane, prin violență sau amenințare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

Când constrângerea constă în amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată, pentru soțul acesteia sau pentru o rudă apropiată, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

Violarea secretului corespondenței

Art. 195. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Deschiderea unei corespondențe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanță, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență

Cu aceeași pedeapsă se sancționează sustragerea, distrugerea sau reținerea unei corespondențe, precum și divulgarea conținutului unei corespondențe, chiar atunci când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă din greșeală, ori divulgarea conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoștință de acesta din greșeală sau din întâmplare. Jurisprudență

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Divulgarea secretului profesional

Art. 196. - Jurisprudență

Divulgarea, fără drept, a unor date, de către acela căruia i-au fost încredințate, sau de care a luat cunoștință în virtutea profesiei ori funcției, dacă fapta este de natură a aduce prejudicii unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (1)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Din punct de vedere al dreptului penal, secretul corespondenței este ocrotit prin intermediul infracțiunii prevăzută de art. 195 C. pen.. – Violarea secretului corespondenței. Fapta este incriminată într-o variantă tip, ovariantă asimilată și ovariantă agravată. Astfel, prin varianta tip prevăzută de art. 195 alin. (1) este incriminată deschiderea unei corespondențe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanță, fără drept. Varianta asimilată, prevăzută de alin. (2) al art. 195 se referă la sustragerea, distrugerea sau reținerea unei corespondențe, precum și divulgarea conținutului unei corespondențe, chiar atunci când afost trimisă deschisă sau afost deschisă din greșeală, ori divulgarea conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul aluat cunoștință de acesta din greșeală sau din întâmplare. Varianta agravată afost introdusă prin Legea nr. 337/2007 (M. Of. nr. 841 din 8 decembrie 2007). Articolul unic al acestei legi acompletat art. 195 cu un nou alineat, respectiv alin. (21); acesta se referă la ipoteza în care faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au fost săvârșite de un funcționar care are obligația legală de arespecta secretul profesional și confidențialitatea informațiilor la care are acces. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
PEDEPSELE PRINCIPALE
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
DISPOZIȚII GENERALE
REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ
AMNISTIA ȘI GRAȚIEREA
PRESCRIPȚIA
LIPSA PLÂNGERII PREALABILE ȘI ÎMPĂCAREA PĂRȚILOR
REABILITAREA
INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII
INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA VIAȚA SEXUALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA DEMNITĂȚII
INFRACȚIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
INFRACȚIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE CĂILE FERATE
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI
FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE
FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
INFRACȚIUNI CONTRA FAMILIEI
Reviste:
Probleme jurisprudențiale în legătură cu infracțiunea de trafic de minori
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Compensarea financiară de către stat a victimelor unor infracțiuni săvârșite cu violență
Răspunderea penală privind fondul forestier din perspectiva noilor coduri
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Trafic de persoane și proxenetism. Exploatarea persoanei. Aspecte controversate. Problema concursului de infracțiuni
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii complexe și în cazul faptelor cu un pericol social redus
Unele observații privind aplicarea legii penale mai favorabile faptelor în curs de judecată
20. Interzicerea exercitării unor drepturi exclusiv prin hotărârea de revocare a amânării aplicării pedepsei. Nelegalitate
Erori în evaluarea probelor și încadrarea juridică, în cazul unei infracțiuni de ultraj contra bunelor moravuri
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 1/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 12 alin. (1) și art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane săvârșit prin răpire și a dispozițiilor art. 189 alin. 1-3 din Codul penal privind lipsirea de libertate în mod ilegal, prin răpire
Decizia nr. 31/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de pătrundere, în orice mod, într-o locuință sau dependințe ale acesteia ori într-o curte sau într-un loc împrejmuit ce ține de domiciliul persoanei, urmată de săvârșirea unei tâlhării
;
se încarcă...