INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ -
TITLUL V
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII

Ofensa adusă unor însemne

Art. 236. - Jurisprudență

Orice manifestare prin care se exprimă dispreț pentru însemnele României se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Manifestarea prin care se exprimă dispreț pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Jurisprudență

Defăimarea țării sau a națiunii

Art. 2361. - Reviste (1)

Manifestările publice săvârșite cu intenția de a defăima țara sau națiunea română se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 237. - Jurisprudență, Reviste (1)

Abrogat.

Ofensa adusă autorității

Art. 238. - Jurisprudență

Atingerea adusă onoarei sau amenințarea săvârșită în public, împotriva uneia dintre persoanele prevăzute în art. 160, în legătură cu activitatea acesteia și de natură a aduce atingere autorității, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență

Lovirea sau orice alte acte de violență, precum și vătămarea corporală, săvârșite împotriva uneia dintre persoanele și în condițiile arătate în alin. 1, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Ultrajul Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 239. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Insulta, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 4 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Lovirea sau orice acte de violență, precum și vătămarea corporală săvârșite împotriva persoanei prevăzute în alin. 1, aflată în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 7 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente sunt săvârșite împotriva unui magistrat, polițist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Cazuri speciale de pedepsire Modificări (4)

Art. 2391. - Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 180-182, 189 și 193 săvârșite împotriva soțului, copiilor sau părinților persoanelor prevăzute în art. 238 sau în art. 239 alin. 3, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, maximul pedepsei se majorează cu o treime.

Uzurparea de calități oficiale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 240. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Folosirea fără drept a unei calități oficiale, însoțită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență

Portul nelegal de decorații sau semne distinctive

Art. 241. - Jurisprudență, Reviste (1)

Purtarea, fără drept, de decorații, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență

Purtarea, fără drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 242. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care se află în păstrarea ori în deținerea unui organ sau unei instituții de stat ori a unei alte unități din cele la care se referă art. 145 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Jurisprudență

Distrugerea din culpă a vreunuia dintre înscrisurile prevăzute în alineatul precedent, care prezintă o valoare artistică, științifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Dacă faptele prevăzute în alin. 1 și 2 sunt săvârșite de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, maximul pedepselor prevăzute în aceste alineate se majorează cu un an. Jurisprudență

Tentativa infracțiunii prevăzute în alin. 1 se pedepsește. Jurisprudență

Ruperea de sigilii

Art. 243. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Jurisprudență

Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Jurisprudență

Sustragerea de sub sechestru

Art. 244. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Jurisprudență

Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Jurisprudență

Art. 245. - Jurisprudență, Reviste (2)

Abrogat. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Ridicarea peceților se poate dispune numai de executorul judecătoresc înainte de efectuarea vânzării. Orice persoană care, fără drept, ar proceda la ruperea sau distrugerea peceților este pasibilă de sancțiuni penale, respectiv pentru săvârșirea infracțiunii de rupere de sigilii, prevăzută de art. 243 C. pen.., și pentru săvârșirea infracțiunii de sustragere de sub sechestru, prevăzută de art. 244 C. pen.. De asemenea, persoana vinovată poate fi obligată și la despăgubiri civile corespunzătoare. [ Mai mult... ] 

.....
    Ridicarea peceților se poate dispune numai de executorul judecătoresc înainte de efectuarea vânzării. Orice persoană care, fără drept, ar proceda la ruperea sau distrugerea peceților este pasibilă de sancțiuni penale, respectiv pentru săvârșirea infracțiunii de rupere de sigilii, prevăzută de art. 243 C. pen.., și pentru săvârșirea infracțiunii de sustragere de sub sechestru, prevăzută de art. 244 C. pen.. De asemenea, persoana vinovată poate fi obligată și la despăgubiri civile corespunzătoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
PEDEPSELE
ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE
MINORITATEA
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
INFRACȚIUNI DE FALS
INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA CAPACITĂȚII DE APĂRARE A ROMÂNIEI
INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI OMENIRII
Reviste:
O modificare în Legea nr. 303/2004. Defăimare
Ultrajul în legea penală română. Conținutul constitutiv și precedente legislative
Uzurparea de calități oficiale
Contestație în anulare. Admitere
Calificarea penală greșită a unor fapte imputate notarilor publici
Cum a devenit abuzul în serviciu cea mai frecventă infracțiune de corupție
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...