Furtul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ - INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI -
Furtul Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 208. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la unu la 12 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (3)

Se consideră bunuri mobile și orice energie care are o valoare economică, precum și înscrisurile. Jurisprudență

Fapta constituie furt chiar dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau deținerea legitimă a altei persoane. Jurisprudență

De asemenea, constituie furt luarea în condițiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Cele mai multe dintre infracțiuni sunt însă și delicte civile care obligă la repararea prejudiciului cauzat, cum ar fi spre exemplu furtul (art. 208 și urm. C. pen..), omorul (art. 174 și urm. C. pen..), distrugerea (art. 217 C. pen..) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Propaganda în favoarea statului totalitar
Acțiuni împotriva ordinii constituționale
Complotul
Compromiterea unor interese de stat
Comunicarea de informații false
Divulgarea secretului care periclitează siguranța statului
Nedenunțarea
Infracțiuni contra reprezentantului unui stat străin
Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei
Sancționarea tentativei, tăinuirii și favorizării
Furtul
Furtul calificat
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Tâlhăria
Pirateria
Abuzul de încredere
Gestiunea frauduloasă
Înșelăciunea
Delapidarea
Însușirea bunului găsit
Distrugerea
Reviste:
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Furt calificat. Săvârșirea infracțiunii pe timp de zi. Schimbarea încadrării juridice. Achitare. Faptă care nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni
Propuneri de lege ferenda pentru modificarea legislației în materie penală
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii complexe și în cazul faptelor cu un pericol social redus
Noul Cod penal: Pedeapsa pentru furt a fost redusă
Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracțiuni. Revocarea liberării condiționate
4. Faptă ilicită cauzatoare de prejudicii ce constituie, în același timp, o infracțiune, dar și un delict civil. Decesul făptuitorului înainte de condamnarea penală. Transmiterea obligației de reparare a prejudiciului din patrimoniul autorului prin moștenire
Achitare ulterioară hotărârii definitive de condamnare. Repararea pagubei de către stat
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
;
se încarcă...