Furtul calificat | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ - INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI -
Furtul calificat Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 209. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (3)

Furtul săvârșit în următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (1)

a) de două sau mai multe persoane împreună; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

b) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică; Jurisprudență

c) de către o persoană mascată, deghizată sau travestită; Jurisprudență, Reviste (1)

d) asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se apăra; Jurisprudență

e) într-un loc public; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

f) într-un mijloc de transport în comun; Jurisprudență

g) în timpul nopții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

h) în timpul unei calamități; Jurisprudență

i) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și furtul privind: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) produsele petroliere sau gazele naturale din conducte, depozite ori cisterne; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) un bun care face parte din patrimoniul cultural; Jurisprudență

c) un act care servește pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare. Jurisprudență

Furtul care a produs consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Acțiuni împotriva ordinii constituționale
Complotul
Compromiterea unor interese de stat
Comunicarea de informații false
Divulgarea secretului care periclitează siguranța statului
Nedenunțarea
Infracțiuni contra reprezentantului unui stat străin
Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei
Sancționarea tentativei, tăinuirii și favorizării
Furtul
Furtul calificat
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Tâlhăria
Pirateria
Abuzul de încredere
Gestiunea frauduloasă
Înșelăciunea
Delapidarea
Însușirea bunului găsit
Distrugerea
Distrugerea calificată
Reviste:
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Daune morale. Furtul unor obiecte de artă din colecție. Sustragerea unei lucrări științifice și a manuscrisului unei opere literare
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Propuneri de lege ferenda pentru modificarea legislației în materie penală
4. Faptă ilicită cauzatoare de prejudicii ce constituie, în același timp, o infracțiune, dar și un delict civil. Decesul făptuitorului înainte de condamnarea penală. Transmiterea obligației de reparare a prejudiciului din patrimoniul autorului prin moștenire
Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracțiuni. Revocarea liberării condiționate
Efectele interpretărilor diferite date normelor penale de Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție - completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii și completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Unele observații privind aplicarea legii penale mai favorabile faptelor în curs de judecată
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
;
se încarcă...