Funcționar public și funcționar | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ -
Funcționar public și funcționar Respingeri de neconstituționalitate (11)

Art. 147. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (6)

Prin "funcționar public" se înțelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unități dintre cele la care se referă art. 145. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

Prin "funcționar" se înțelege persoana menționată în alin. 1, precum și orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat. Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 148. - Jurisprudență

Abrogat. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Pedepsele pentru minori
Suspendarea condiționată a executării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control
Dispoziții generale
Legea penală
Teritoriul
Infracțiune săvârșită pe teritoriul țării
Săvârșirea unei infracțiuni
Public
Consecințe deosebit de grave
Funcționar public și funcționar
Rude apropiate
Secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Trădarea
Trădarea prin ajutarea inamicului
Trădarea prin transmitere de secrete
Acțiunile dușmănoase contra statului
Reviste:
Discuții referitoare la cauza în care un notar public a fost condamnat definitiv pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și fals intelectual, fapte comise prin autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare
Abuzul în serviciu - art. 297 C. pen.
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
20. Medic în cadrul unei instituții sanitare de stat. Luare de mită. Elemente constitutive. Diferențiere față de infracțiunea de primire de foloase necuvenite. Inexistența provocării
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale/The Bank Clerk – Public Servant, in Criminal Law
Fapta putativă
Delapidare. Gestiune frauduloasă. Criterii de distincție
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Administrator asociație de proprietari sau de locatari. Calitatea de funcționar. Încadrarea juridică a faptei
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 3/2002 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu privire la împrejurarea dacă administratorul asociației de proprietari sau de locatari are calitatea de funcționar și la încadrarea juridică a faptei acestuia de însușire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează- SECȚIILE UNITE -
;
se încarcă...