Faptă săvârșită în public | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ -
Faptă săvârșită în public

Art. 152. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Fapta se consideră săvârșită "în public" atunci când a fost comisă: Jurisprudență

a) într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nici o persoană; Jurisprudență

b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de față două sau mai multe persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

c) în loc neaccesibil publicului, cu intenția însă ca fapta să fie auzită sau văzută și dacă acest rezultat s-a produs față de două sau mai multe persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepția reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relațiilor dintre persoanele participante; Jurisprudență, Reviste (1)

e) prin orice mijloace cu privire la care făptuitorul și-a dat seama că fapta ar putea ajunge la cunoștința publicului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Libera exprimare, ca libertate fundamentală cetățenească, trebuie realizată în public. Exprimarea în „public” este definitorie pentru conținutul juridic al acestei libertăți, termenul public fiind desigur cel definit prin legi. Am menționa astfel că art. 152 C. pen.. definește ce înseamnă, în sensul legii penale, ofaptă săvârșită în public. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legea penală
Teritoriul
Infracțiune săvârșită pe teritoriul țării
Săvârșirea unei infracțiuni
Public
Consecințe deosebit de grave
Funcționar public și funcționar
Rude apropiate
Secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Trădarea
Trădarea prin ajutarea inamicului
Trădarea prin transmitere de secrete
Acțiunile dușmănoase contra statului
Spionajul
Atentatul care pune în pericol siguranța statului
Atentatul contra unei colectivități
Subminarea puterii de stat
Reviste:
Considerații asupra arestării preventive cu specială referire la cazurile de aplicare
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...