Distrugerea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI -
Distrugerea

Art. 217. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

În cazul în care bunul are deosebită valoare artistică, științifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani. Jurisprudență

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau pentru difuzarea programelor de radio și televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă și a conductelor magistrale de alimentare cu apă, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 10 ani. Jurisprudență

Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare se săvârșește prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

Dispozițiile prevăzute în alin. 2, 3 și 4 se aplică chiar dacă bunul aparține făptuitorului. Jurisprudență

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Cele mai multe dintre infracțiuni sunt însă și delicte civile care obligă la repararea prejudiciului cauzat, cum ar fi spre exemplu furtul (art. 208 și urm. C. pen..), omorul (art. 174 și urm. C. pen..), distrugerea (art. 217 C. pen..) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Furtul
Furtul calificat
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Tâlhăria
Pirateria
Abuzul de încredere
Gestiunea frauduloasă
Înșelăciunea
Delapidarea
Însușirea bunului găsit
Distrugerea
Distrugerea calificată
Distrugerea din culpă
Tulburarea de posesie
Tăinuirea
Sancționarea tentativei
Ofensa adusă unor însemne
Defăimarea țării sau a națiunii
Ofensa adusă autorității
Ultrajul
Cazuri speciale de pedepsire
Reviste:
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Acțiune civilă exercitată în cadrul procesului penal. Accident de circulație. Trimitere în judecată doar pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Solicitare de despăgubiri reprezentând contravaloarea autoturismului avariat. Netemeinicie
Hotărâre judecătorească penală prin care s-a dispus condamnarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute în art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, dispunându-se, totodată, înlăturarea condamnării pentru infracțiunea prevăzută în art. 217 alin. (1) din Codul penal anterior
Aplicarea instituției împăcării în cazul infracțiunilor contra patrimoniului
Infracțiunea de distrugere - art. 253. Analiza elementelor constitutive. Unitate de infracțiune. Analiza legii mai favorabile/Property damage offence - art. 253. Review of the constituent elements. Unity of offences. Analysis of the more favourable law
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 150/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 6 din Codul penal
;
se încarcă...