DISPOZIȚII PRELIMINARE | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE -
Capitolul I
DISPOZIȚII PRELIMINARE Referințe în jurisprudență (5)

Scopul legii penale Referințe în jurisprudență (1)

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (88), Reviste (2), Doctrină (2)

Legea penală apără, împotriva infracțiunilor, România, suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea statului, persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, precum și întreaga ordine de drept. Referințe în jurisprudență (3)

Legalitatea incriminării

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (30), Reviste (4), Doctrină (5)

Legea prevede care fapte constituie infracțiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor și măsurile ce se pot lua în cazul săvârșirii acestor fapte. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    The first and main characteristic of crime is that it constitutes social threat.The Romanian Criminal Code (which has been in force since 1969) provides in Art. 18 that: “An act that constitutes a social threat, as understood by the criminal law, is any action or non-action that infringes upon one of the values presented in Art. 1 of the Criminal Code and for whose sanctioning a penalty needs to be applied139”. 
    139 Originaltext:„faptacareprezintăpericolsocialesteoriceacțiunesauinacțiuneprincareseaduceatingereuneiadinvalorilesocialeenumerateîn art.1C. pen. șipentrusancționareacăreiaestenecesarăaplicareauneipedepse”.
[ Mai mult... ]
 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    The first and main characteristic of crime is that it constitutes social threat.The Romanian Criminal Code (which has been in force since 1969) provides in Art. 18 that: “An act that constitutes a social threat, as understood by the criminal law, is any action or non-action that infringes upon one of the values presented in Art. 1 of the Criminal Code and for whose sanctioning a penalty needs to be applied139”. 
    139 Originaltext:„faptacareprezintăpericolsocialesteoriceacțiunesauinacțiuneprincareseaduceatingereuneiadinvalorilesocialeenumerateîn art.1C. pen. șipentrusancționareacăreiaestenecesarăaplicareauneipedepse”.
[ Mai mult... ]
 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    The first and main characteristic of crime is that it constitutes social threat.The Romanian Criminal Code (which has been in force since 1969) provides in Art. 18 that: “An act that constitutes a social threat, as understood by the criminal law, is any action or non-action that infringes upon one of the values presented in Art. 1 of the Criminal Code and for whose sanctioning a penalty needs to be applied139”. 
    139 Originaltext:„faptacareprezintăpericolsocialesteoriceacțiunesauinacțiuneprincareseaduceatingereuneiadinvalorilesocialeenumerateîn art.1C. pen. șipentrusancționareacăreiaestenecesarăaplicareauneipedepse”.
[ Mai mult... ]
 

.....
    The Constitutional Court argued that it is only the Parliament which is entitled to incriminate offences (Art. 2 of the Criminal Code) and, thus, it is not possible for the initial normative act to be reinforced through the abrogation of a previous abrogating act. [ Mai mult... ] 
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    B. Răspunderea penală este întemeiată pe principiul legalității incriminării, pe când răspunderea civilă delictuală intervine pentru orice faptă cauzatoare de prejudiciu. Răspunderea penală poate interveni numai în cazul săvârșirii acelor fapte care sunt expres prevăzute de legea penală, legea prevăzând expres pedepsele și măsurile aplicabile (nullum crimen sine lege, nula poena sine lege), principiu prevăzut în art. 2 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
DISPOZIȚII PRELIMINARE
LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE
DISPOZIȚII GENERALE
TENTATIVA
PARTICIPAȚIA
PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
DISPOZIȚII GENERALE
CATEGORIILE ȘI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR
PEDEPSELE PRINCIPALE
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII
Reviste:
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției legislației penale române
Legea penală ca instrument al politicii penale în ultimul secol
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Cum a devenit abuzul în serviciu cea mai frecventă infracțiune de corupție
Neconstituționalitatea unor norme ale noului Cod penal
Aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind reducerea limitelor de pedeapsă, în cursul executării pedepsei/Applicability of the provisions of art. 19 of Law no. 682/2002 on the reduction of the punishment limits, during the enforcement of the sentence
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
;
se încarcă...