DISPOZIȚII GENERALE | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - MĂSURILE DE SIGURANȚĂ -
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Scopul măsurilor de siguranță

Art. 111. - Jurisprudență, Reviste (1)

Măsurile de siguranță au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Jurisprudență

Măsurile de siguranță se iau față de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. Jurisprudență

Măsurile de siguranță se pot lua chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă, cu excepția măsurii prevăzute în art. 112 lit. d). Jurisprudență

Felurile măsurilor de siguranță

Art. 112. - Jurisprudență, Reviste (2)

Măsurile de siguranță sunt:

a) obligarea la tratament medical; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) internarea medicală; Jurisprudență

c) interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupație; Jurisprudență

d) interzicerea de a se afla în anumite localități; Jurisprudență, Reviste (3)

e) expulzarea străinilor; Jurisprudență, Reviste (1)

f) confiscarea specială. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    În concluzie, apreciem că, în astfel de situații, se impune luarea măsurii de siguranță aconfiscării speciale, în baza art. 112 alin. (1) lit. a) C. pen.., concomitent cu obligarea inculpatului la plata datoriei vamale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
DISPOZIȚII GENERALE
TENTATIVA
PARTICIPAȚIA
PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
DISPOZIȚII GENERALE
CATEGORIILE ȘI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR
PEDEPSELE PRINCIPALE
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
DISPOZIȚII GENERALE
REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ
AMNISTIA ȘI GRAȚIEREA
PRESCRIPȚIA
LIPSA PLÂNGERII PREALABILE ȘI ÎMPĂCAREA PĂRȚILOR
REABILITAREA
INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII
INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA VIAȚA SEXUALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA DEMNITĂȚII
INFRACȚIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Evaziunea fiscală organizată
Despre neconstituționalitatea prevederilor art. 112^1 din Codul penal din 2009 și a art. 118 din Codul penal din 1969
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea art. 112 lit. d) din Codul penal anterior raportat la art. 288 alin. (1) din Codul penal actual, în sensul de a se stabili dacă prin modul în care a fost reglementată fapta de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, aplicată în perioada de activitate a Codului penal anterior, cu titlu de măsură de siguranță, și modul în care a fost reglementată aceeași faptă de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, însă cu titlu de pedeapsă complementară, ca efect al intrării în vigoare a Codului penal actual, s-au schimbat condițiile de tipicitate în raport de norma actuală de incriminare în vigoare la data comiterii activității infracționale în cauză
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...