DISPOZIȚII GENERALE | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - INFRACȚIUNEA -
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Trăsăturile esențiale ale infracțiunii

Art. 17. - Referințe în jurisprudență (108), Reviste (3), Doctrină (2)

Infracțiune este fapta care prezintă pericol social, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legea penală. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (1)

Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (3), Doctrină (2)

Pericolul social al faptei

Art. 18. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (250), Doctrină (2)

Faptă care prezintă pericol social în înțelesul legii penale este orice acțiune sau inacțiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 și pentru sancționarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse. Referințe în jurisprudență (8)

Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni Referințe în jurisprudență (1)

Art. 181. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (30), Referințe în jurisprudență (484), Reviste (13), Doctrină (3)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege și prin conținutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanță, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (24)

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ține seama de modul și mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum și de persoana și conduita făptuitorului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (101)

În cazul faptelor prevăzute în prezentul articol, procurorul sau instanța aplică una din sancțiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. 91. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (1)

Vinovăția

Art. 19. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (68), Doctrină (5)

Vinovăție există când fapta care prezintă pericol social este săvârșită cu intenție sau din culpă. Referințe în jurisprudență (45)

1. Fapta este săvârșită cu intenție când infractorul: Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (12)

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (212), Reviste (1)

b) prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (88)

2. Fapta este săvârșită din culpă când infractorul: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (3)

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce; Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (6)

b) nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să-l prevadă. Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (9)

Fapta constând într-o acțiune săvârșită din culpă constituie infracțiune numai atunci când în lege se prevede în mod expres aceasta. Referințe în jurisprudență (1)

Fapta constând într-o inacțiune constituie infracțiune fie că este săvârșită cu intenție, fie din culpă, afară de cazul când legea sancționează numai săvârșirea ei cu intenție.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    Crime is the only ground for criminal liability. This principle is stipulated by Art. 17 § 2 of the Criminal Code, which explicitly provides that “Crime is the only ground for criminal liability”. According to this principle, it is only the perpetration of the crime which justifies why a person is held criminally liable. This principle is meant to be a guarantee of personal freedom128 because the ground for criminal liability is not the social threat that a person may constitute or his/her criminal antecedents, but the very circumstance that he/she committed a crime and that this crime can be used as a ground for criminal liability. 
    128 C.Bulai,Manualdedreptpenal,Ed.ALL,București,1997,p.52.
[ Mai mult... ]
 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    138 SeealsotheNewCriminalCode,whichisgoingtobeenforcedstartingwiththe1stofFebruary2014andaccordingtowhichcrimeisdefinedasfollows(Art.15):“Acrimeistheactprovidedbycriminallaw,whichiscommittedwithguilt, itisnotjustifiedandforwhoseperpetrationtheauthorofthecrimeshallbeheldcriminallyliable”(Originaltext:„infracțiuneaestefaptaprevăzutădelegeapenală,săvârșităcuvinovăție,nejustificatășiimputabilăpersoaneicareasăvârșit-o)”.
[ Mai mult... ]
 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    Crime is the only ground for criminal liability. This principle is stipulated by Art. 17 § 2 of the Criminal Code, which explicitly provides that “Crime is the only ground for criminal liability”. According to this principle, it is only the perpetration of the crime which justifies why a person is held criminally liable. This principle is meant to be a guarantee of personal freedom128 because the ground for criminal liability is not the social threat that a person may constitute or his/her criminal antecedents, but the very circumstance that he/she committed a crime and that this crime can be used as a ground for criminal liability. 
    128 C.Bulai,Manualdedreptpenal,Ed.ALL,București,1997,p.52.
[ Mai mult... ]
 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    138 SeealsotheNewCriminalCode,whichisgoingtobeenforcedstartingwiththe1stofFebruary2014andaccordingtowhichcrimeisdefinedasfollows(Art.15):“Acrimeistheactprovidedbycriminallaw,whichiscommittedwithguilt, itisnotjustifiedandforwhoseperpetrationtheauthorofthecrimeshallbeheldcriminallyliable”(Originaltext:„infracțiuneaestefaptaprevăzutădelegeapenală,săvârșităcuvinovăție,nejustificatășiimputabilăpersoaneicareasăvârșit-o)”.
[ Mai mult... ]
 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    Crime is the only ground for criminal liability. This principle is stipulated by Art. 17 § 2 of the Criminal Code, which explicitly provides that “Crime is the only ground for criminal liability”. According to this principle, it is only the perpetration of the crime which justifies why a person is held criminally liable. This principle is meant to be a guarantee of personal freedom128 because the ground for criminal liability is not the social threat that a person may constitute or his/her criminal antecedents, but the very circumstance that he/she committed a crime and that this crime can be used as a ground for criminal liability. 
    128 C.Bulai,Manualdedreptpenal,Ed.ALL,București,1997,p.52.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
DISPOZIȚII PRELIMINARE
LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE
DISPOZIȚII GENERALE
TENTATIVA
PARTICIPAȚIA
PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
DISPOZIȚII GENERALE
CATEGORIILE ȘI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR
PEDEPSELE PRINCIPALE
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
DISPOZIȚII GENERALE
Reviste:
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Exercitarea acțiunii civile din oficiu în procesul penal
Legea penală mai favorabilă în cazul renunțării la aplicarea pedepsei
20. Medic în cadrul unei instituții sanitare de stat. Luare de mită. Elemente constitutive. Diferențiere față de infracțiunea de primire de foloase necuvenite. Inexistența provocării
Condițiile dispunerii renunțării la aplicarea pedepsei (I)
Confiscarea extinsă - măsură de siguranță, sancțiune sui generis sau veritabilă pedeapsă?
Considerații generale privind răspunderea penală
Infracțiuni cuprinse în codurile silvice române din 1918 până în 2018
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legale prin care procurorul putea renunța în anumite cazuri la urmărirea penală
Individualizarea aplicării și executării pedepselor. Aspecte pro și contra
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 35/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea sancțiunilor cu caracter administrativ faptelor concurente în cazul când sunt incidente dispozițiile art. 18^1 din Codul penal
;
se încarcă...