Criteriile generale de individualizare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR - Dispoziții generale -
Criteriile generale de individualizare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 72. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (11)

La stabilirea și aplicarea pedepselor se ține seama de dispozițiile părții generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de persoana infractorului și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. Jurisprudență, Reviste (1)

Când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative, se ține seama de dispozițiile alineatului precedent atât pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cât și pentru proporționalizarea acesteia. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Liberarea condiționată în cazuri speciale
Efectele liberării condiționate
Executarea pedepsei într o închisoare militară
Stabilirea amenzii
Înlocuirea pedepsei amenzii
Interzicerea unor drepturi
Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi
Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi
Degradarea militară
Conținutul și executarea pedepsei accesorii
Criteriile generale de individualizare
Circumstanțe atenuante
Împrejurări care pot constitui circumstanțe atenuante
Circumstanțe agravante
Efectele circumstanțelor atenuante
Circumstanțe atenuante în cazul pedepsei detențiunii pe viață
Efectele circumstanțelor agravante
Indicarea circumstanțelor
Concursul între cauzele de agravare și de atenuare
Condițiile de aplicare a suspendării condiționate
Termenul de încercare
Reviste:
Limitele răspunderii penale a minorilor și sancțiunile de drept penal aplicabile minorului
Infracțiunea de delapidare. Prescripția răspunderii penale. (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 359/A/2014)
Observații asupra unor dispoziții prevăzute în materia pedepsei
Aplicarea legii penale mai favorabile. Studiu de caz și notă critică a deciziei penale nr. 267/A/2016 a Curții de Apel Oradea
Abuz de încredere. Reziliere unilaterală a contractului de leasing ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către societatea utilizatoare a autoturismului. Comiterea infracțiunii exclusiv în modalitatea dispunerii pe nedrept de bun. Corecta analizare a incidenței art. 5 Cod penal
Concurs ideal de infracțiuni. Omor calificat. Ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Provocare
Amendă judiciară. Abaterea judiciară prevăzută de art. 198 alin. 3 C. pr. pen. Cazuri în care poate fi reținută
Concurs de infracțiuni. Aplicarea pedepsei în cazul în care pentru infracțiunile concurente s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare și alte pedepse cu amendă
Reflecții asupra elementelor componente ale principiului ne bis in idem din perspectiva practicii judiciare
Problematica individualizării în noul Cod penal
;
se încarcă...