Concurența neloială | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ - INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE -
Concurența neloială

Art. 301. - Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Fabricarea ori punerea în circulație a produselor care poartă denumiri de origine ori indicații de proveniență false, precum și aplicarea pe produsele puse în circulație de mențiuni false privind brevetele de invenții, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Ocrotirea dreptului de folosință exclusivă asupra firmei este realizată concret prin dispozițiile art. 301 C. pen.. conform cărora folosirea unor nume comerciale în scopul de ainduce în eroare pe beneficiari se pedepsește cu închisoare de la olună la 2 ani sau cu amendă. Dacă în cazul în care comerciantul care folosește numele comercial, firma, face același comerț cu cel acărui firmă auzurpat-o, dovedirea scopului inducerii în eroarea abeneficiarilor este mai facilă. În cazul în care comerțurile sunt diferite, asocierea unui astfel de scop este mai greu de făcut. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Portul nelegal de decorații sau semne distinctive
Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
Ruperea de sigilii
Sustragerea de sub sechestru
Specula
Înșelăciunea la măsurătoare
Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor
Divulgarea secretului economic
Contrafacerea obiectului unei invenții
Punerea în circulație a produselor contrafăcute
Concurența neloială
Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export
Deturnarea de fonduri
Nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri
Propaganda pentru război
Genocidul
Tratamentele neomenoase
Distrugerea unor obiective și însușirea unor bunuri
Distrugerea, jefuirea sau însușirea unor valori culturale
Sancționarea tentativei, tăinuirii și favorizării
DISPOZIȚII FINALE
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Pluralitatea aparentă de infracțiuni
;
se încarcă...