Parlamentul României

Codul Penal din 1968

Modificări (21), Admiteri hotărâri prealabile (2), Respingeri hotărâri prealabile (4), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (11), Respingeri de neconstituționalitate (566), Admis recurs în interesul legii (45), Respins recurs în interesul legii (3), Referințe (20), Cărți (5), Reviste (233), Doctrine (16), Modele (11), Jurisprudență, Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 aprilie 1997 până la 31 ianuarie 2014, fiind abrogat prin Lege 187/2012 și înlocuit de Codul Penal 2009;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PARTEA GENERALĂ

TITLUL I LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE Practică judiciară (135), Reviste (1)

Capitolul I DISPOZIȚII PRELIMINARE Practică judiciară (5)

Scopul legii penale Practică judiciară (1)

Art. 1. - Practică judiciară (87), Reviste (2), Doctrină (2)

Legea penală apără, împotriva infracțiunilor, România, suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea statului, persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, precum și întreaga ordine de drept. Practică judiciară (3)

Legalitatea incriminării

Art. 2. - Practică judiciară (30), Reviste (3), Doctrină (4)

Legea prevede care fapte constituie infracțiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor și măsurile ce se pot lua în cazul săvârșirii acestor fapte. Practică judiciară (1)

Capitolul II LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE

Secțiunea I Aplicarea legii penale în spațiu

Teritorialitatea legii penale

Art. 3. - Practică judiciară (9)

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României. Practică judiciară (3)

Personalitatea legii penale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (31)

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării, dacă făptuitorul este cetățean român sau dacă, neavând nici o cetățenie, are domiciliul în țară. Practică judiciară (15)

Realitatea legii penale

Art. 5. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (57), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării, contra siguranței statului român sau contra vieții unui cetățean român, ori prin care s-a adus o vătămare gravă integrității corporale sau sănătății unui cetățean român, când sunt săvârșite de către un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul țării. Jurisprudență (3), Practică judiciară (13)

Punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile prevăzute în alineatul precedent se face numai cu autorizarea prealabilă a procurorului general. Practică judiciară (1)

Universalitatea legii penale

Art. 6. - Practică judiciară (71)

Legea penală se aplică și altor infracțiuni decât celor prevăzute în art. 5 alin. 1, săvârșite în afara teritoriului țării, de un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul țării, dacă: Practică judiciară (7)

a) fapta este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită; Jurisprudență (1), Practică judiciară (186)

b) făptuitorul se află în țară. Jurisprudență (1), Practică judiciară (232), Reviste (2)

Pentru infracțiunile îndreptate împotriva intereselor statului român sau contra unui cetățean român, infractorul poate fi judecat și în cazul când s-a obținut extrădarea lui. Practică judiciară (2)

Dispozițiile alineatelor precedente nu se aplică în cazul când, potrivit legii statului în care infractorul a săvârșit infracțiunea, există vreo cauză care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată. Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispozițiilor legale privitoare la recunoașterea hotărârilor străine.

Legea penală și convențiile internaționale

Art. 7. - Practică judiciară (29)

Dispozițiile cuprinse în art. 5 și 6 se aplică, dacă nu se dispune altfel printr-o convenție internațională. Practică judiciară (21)

Imunitatea de jurisdicție

Art. 8. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (15)

Legea penală nu se aplică infracțiunilor săvârșite de către reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu convențiile internaționale, nu sunt supuse jurisdicției penale a statului român. Practică judiciară (7)

Extrădarea

Art. 9. - Practică judiciară (2), Doctrină (1)

Extrădarea se acordă sau poate fi solicitată pe bază de convenție internațională, pe bază de reciprocitate și, în lipsa acestora, în temeiul legii. Practică judiciară (1)

Secțiunea II Aplicarea legii penale în timp

Activitatea legii penale

Art. 10. - Practică judiciară (41)

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în timpul cât ea se află în vigoare. Practică judiciară (3)

Neretroactivitatea legii penale

Art. 11. - Practică judiciară (38), Reviste (1), Doctrină (1)

Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite, nu erau prevăzute ca infracțiuni. Practică judiciară (1)

Retroactivitatea legii penale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (27), Reviste (1)

Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz executarea pedepselor, a măsurilor de siguranță și a măsurilor educative, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte, încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. Practică judiciară (6), Reviste (1)

Legea care prevede măsuri de siguranță sau măsuri educative se aplică și infracțiunilor care nu au fost definitiv judecate până la data intrării în vigoare a legii noi. Practică judiciară (3), Reviste (2)

Aplicarea legii penale mai favorabile Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (9), Practică judiciară (776), Reviste (3)

În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă. Practică judiciară (57), Reviste (1)

Când legea anterioară este mai favorabilă, pedepsele complimentare care au corespondent în legea penală nouă se aplică în conținutul și limitele prevăzute de aceasta, iar cele care nu mai sunt prevăzute în legea penală nouă nu se mai aplică. Modificări (1), Practică judiciară (11), Reviste (1)

Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (51)

Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai ușoară, sancțiunea aplicată, dacă depășește maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, se reduce la acest maxim. Practică judiciară (3)

Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detențiune pe viață și până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeași faptă pedeapsa închisorii, pedeapsa detențiunii pe viață se înlocuiește cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracțiune. Practică judiciară (3)

Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se înlocuiește cu amenda, fără a se putea depăși maximul special prevăzut în legea nouă. Ținându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii. Practică judiciară (4)

Pedepsele complimentare, măsurile de siguranță, precum și măsurile educative neexecutate și neprevăzute în legea nouă, nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conținutul și limitele prevăzute de această lege. Modificări (1), Practică judiciară (3)

Când o dispoziție din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ține seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispozițiilor alineatelor precedente. Practică judiciară (2)

Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (34)

Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea completă a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai ușoară, iar sancțiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea nouă, ținându-se seama de infracțiunea săvârșită, de persoana condamnatului, de conduita acestuia după pronunțarea hotărârii sau în timpul executării pedepsei și de timpul cât a executat din pedeapsă, se poate dispune fie menținerea, fie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicată nu poate fi coborâtă sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proporțional cu micșorarea maximului special prevăzut pentru infracțiunea săvârșită. Practică judiciară (6)

Dispozițiile art. 14 alin. 5 se aplică și în cazul condamnărilor arătate în prezentul articol, executate până la data intrării în vigoare a legii noi, pedeapsa din hotărâre reducându-se cu o treime. Practică judiciară (6)

Aplicarea legii penale temporare

Art. 16. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (6)

Legea penală temporară se aplică infracțiunii săvârșite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp. Jurisprudență (1)

TITLUL II INFRACȚIUNEA Jurisprudență (1), Practică judiciară (134), Reviste (2)

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Trăsăturile esențiale ale infracțiunii

Art. 17. - Practică judiciară (106), Reviste (2), Doctrină (2)

Infracțiune este fapta care prezintă pericol social, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legea penală. Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (1)

Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale. Jurisprudență (3), Practică judiciară (14), Reviste (3), Doctrină (2)

Pericolul social al faptei

Art. 18. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (249), Doctrină (2)

Faptă care prezintă pericol social în înțelesul legii penale este orice acțiune sau inacțiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 și pentru sancționarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse. Practică judiciară (8)

Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni Practică judiciară (1)

Art. 181. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (30), Practică judiciară (484), Reviste (11), Doctrină (3)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege și prin conținutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanță, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (24)

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ține seama de modul și mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum și de persoana și conduita făptuitorului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (5), Practică judiciară (101)

În cazul faptelor prevăzute în prezentul articol, procurorul sau instanța aplică una din sancțiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. 91. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (6), Practică judiciară (43), Reviste (1)

Vinovăția

Art. 19. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (68), Doctrină (5)

Vinovăție există când fapta care prezintă pericol social este săvârșită cu intenție sau din culpă. Practică judiciară (45)

1. Fapta este săvârșită cu intenție când infractorul: Jurisprudență (4), Practică judiciară (12)

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte; Jurisprudență (10), Practică judiciară (209), Reviste (1)

b) prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui. Jurisprudență (2), Practică judiciară (88)

2. Fapta este săvârșită din culpă când infractorul: Jurisprudență (2), Practică judiciară (3)

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce; Jurisprudență (9), Practică judiciară (6)

b) nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să-l prevadă. Jurisprudență (12), Practică judiciară (8)

Fapta constând într-o acțiune săvârșită din culpă constituie infracțiune numai atunci când în lege se prevede în mod expres aceasta. Practică judiciară (1)

Fapta constând într-o inacțiune constituie infracțiune fie că este săvârșită cu intenție, fie din culpă, afară de cazul când legea sancționează numai săvârșirea ei cu intenție.

Capitolul II TENTATIVA

Conținutul tentativei Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (17), Practică judiciară (2084), Reviste (1), Doctrină (1)

Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul. Practică judiciară (66)

Există tentativă și în cazul în care consumarea infracțiunii nu a fost posibilă datorită insuficienței sau defectuozității mijloacelor folosite, ori datorită împrejurării că în timpul când s-au săvârșit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află. Practică judiciară (12)

Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este datorită modului cum a fost concepută executarea. Practică judiciară (8)

Pedepsirea tentativei

Art. 21. - Practică judiciară (39), Reviste (2)

Tentativa se pedepsește numai când legea prevede expres aceasta. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9)

Tentativa se sancționează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului și jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracțiunea consumată, fără ca minimul să fie mai mic decât minimul general al pedepsei. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani. Jurisprudență (2), Practică judiciară (46), Doctrină (1)

Desistarea și împiedicarea rezultatului

Art. 22. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (21)

Este apărat de pedeapsă făptuitorul care s-a desistat ori a împiedicat mai înainte de descoperirea faptei producerea rezultatului. Practică judiciară (7)

Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracțiune, se aplică pedeapsa pentru acea infracțiune. Practică judiciară (3), Doctrină (1)

Capitolul III PARTICIPAȚIA

Participanții

Art. 23. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (1)

Participanți sunt persoanele care contribuie la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici.

Autorul

Art. 24. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (22)

Autor este persoana care săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. Practică judiciară (17)

Instigatorul Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (4), Practică judiciară (604), Reviste (6)

Instigator este persoana care, cu intenție, determină pe o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5)

Complicele

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (1794), Reviste (4)

Complice este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârșirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârșirea faptei promisiunea nu este îndeplinită. Practică judiciară (10)

Pedeapsa în caz de participație Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 27. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (23)

Instigatorul și complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține seama de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de dispozițiile art. 72. Practică judiciară (13)

Circumstanțele personale și reale

Art. 28. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (10)

Circumstanțele privitoare la persoana unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți. Practică judiciară (1)

Circumstanțele privitoare la faptă se răsfrâng asupra participanților, numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevăzut. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9)

Instigarea neurmată de executare

Art. 29. - Practică judiciară (27)

Actele de instigare neurmate de executarea faptei, precum și actele de instigare urmate de desistarea autorului ori de împiedicarea de către acesta a producerii rezultatului, se sancționează cu o pedeapsă între minimul special al pedepsei pentru infracțiunea la care s-a instigat și minimul general. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de la 2 la 10 ani. Practică judiciară (6)

Actele arătate în alineatul precedent nu se sancționează, dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la care s-a instigat este de 2 ani sau mai mică, afară de cazul când actele îndeplinite de autor până în momentul desistării constituie altă faptă prevăzută de legea penală. Practică judiciară (1)

Împiedicarea săvârșirii faptei

Art. 30. - Practică judiciară (3)

Participantul nu se pedepsește dacă în cursul executării, dar înainte de descoperirea faptei, împiedică consumarea acesteia. Dacă actele săvârșite până în momentul împiedicării constituie o altă faptă prevăzută de legea penală, participantului i se aplică pedeapsa pentru această faptă.

Participația improprie

Art. 31. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (68), Reviste (1)

Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea din culpă de către o altă persoană, a unei fapte prevăzute de legea penală, se sancționează cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisă cu intenție. Jurisprudență (1), Practică judiciară (18)

Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăție, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (244), Reviste (1)

Dispozițiile art. 28-30 se aplică în mod corespunzător.

Capitolul IV PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI Practică judiciară (1)

Formele pluralității

Art. 32. - Practică judiciară (12), Reviste (2)

Pluralitatea de infracțiuni constituie, după caz, concurs de infracțiuni sau recidivă. Practică judiciară (4), Reviste (1)

Concursul de infracțiuni

Art. 33. - Jurisprudență (17), Practică judiciară (1860), Reviste (1)

Concurs de infracțiuni există: Practică judiciară (31)

a) când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar dacă una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni; Jurisprudență (68), Practică judiciară (4238), Reviste (11)

b) când o acțiune sau inacțiune, săvârșită de aceeași persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc și urmărilor pe care le-a produs, întrunește elementele mai multor infracțiuni. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (879), Reviste (3)

Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni Modificări (1)

Art. 34. - Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență (25), Practică judiciară (1165), Reviste (1)

În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte, iar dintre acestea se aplică pedeapsa, după cum urmează: Practică judiciară (18)

a) când s-a stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viață și una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detențiunii pe viață; Jurisprudență (2), Practică judiciară (160)

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la 5 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (58), Practică judiciară (2078), Reviste (8), Modele (1)

c) când s-au stabilit numai amenzi, se aplică pedeapsa cea mai mare, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar dacă acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la jumătate din acel maxim; Jurisprudență (1), Practică judiciară (126), Reviste (1)

d) când s-a stabilit o pedeapsă cu închisoare și o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se poate adăuga amenda, în totul sau în parte; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (96), Reviste (1)

e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare și mai multe pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, potrivit dispoziției de la lit. b), la care se poate adăuga amenda, potrivit dispoziției de la lit. c). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (41), Reviste (1)

Prin aplicarea dispozițiilor din alineatul precedent nu se poate depăși totalul pedepselor stabilite de instanță pentru infracțiunile concurente. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (16), Reviste (1)

Pedeapsa complimentară și măsurile de siguranță în caz de concurs de infracțiuni Modificări (1)

Art. 35. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (289), Reviste (1)

Dacă pentru una dintre infracțiunile concurente s-a stabilit și o pedeapsă complimentară, aceasta se aplică alături de pedeapsa închisorii. Modificări (1), Practică judiciară (284), Reviste (2)

Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complimentare de natură diferită, sau chiar de aceeași natură dar cu conținut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa închisorii. Modificări (1), Practică judiciară (40), Reviste (1)

Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complimentare de aceeași natură și cu același conținut, se aplică cea mai grea dintre acestea. Modificări (1), Practică judiciară (224), Reviste (4)

Măsurile de siguranță de natură deosebită, luate în cazul infracțiunilor concurente, se cumulează. Modificări (1), Practică judiciară (21)

Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente Modificări (1)

Art. 36. - Jurisprudență (18), Practică judiciară (187), Reviste (1)

Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracțiune concurentă, se aplică dispozițiile art. 34 și 35. Jurisprudență (7), Practică judiciară (286), Reviste (1)

Dispozițiile art. 34 și 35 se aplică și în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat suferise și o altă condamnare definitivă pentru o infracțiune concurentă. Jurisprudență (12), Practică judiciară (203)

Dacă infractorul a executat în totul sau în parte pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracțiunile concurente. Jurisprudență (2), Practică judiciară (362), Reviste (1)

Dispozițiile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracțiuni se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Recidiva Modificări (1)

Art. 37. - Practică judiciară (906), Reviste (1)

Recidivă există în următoarele cazuri: Modificări (1), Practică judiciară (23)

a) când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, cel condamnat săvârșește din nou o infracțiune cu intenție, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracțiune este închisoarea mai mare de un an; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (7), Practică judiciară (1979)

b) când după executarea unei pedepse cu închisoare mai mare de 6 luni, după grațierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după împlinirea termenului de prescripție a executării unei asemenea pedepse, cel condamnat săvârșește din nou o infracțiune cu intenție pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an; Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (1592), Reviste (4), Modele (2)

c) când după condamnarea la cel puțin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare, după grațierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrierea executării a cel puțin trei asemenea pedepse, cel condamnat săvârșește din nou o infracțiune cu intenție pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an. Jurisprudență (2), Practică judiciară (21)

Există recidivă și în cazurile în care una dintre pedepsele prevăzute în alin. 1 este detențiunea pe viață. Practică judiciară (11)

Pentru stabilirea stării de recidivă în cazurile prevăzute în alin. 1 lit. a) și b) și alin. 2, se poate ține seama și de hotărârea de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o faptă prevăzută și de legea română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit dispozițiilor legii. Practică judiciară (5)

Condamnările care nu atrag starea de recidivă

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (106)

La stabilirea stării de recidivă nu se ține seama de hotărârile de condamnare privitoare la: Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (2)

a) infracțiunile săvârșite în timpul minorității; Practică judiciară (20)

a1) infracțiunile săvârșite din culpă; Practică judiciară (36)

b) infracțiunile amnistiate; Practică judiciară (4)

c) faptele care nu mai sunt prevăzute ca infracțiuni de legea penală. Practică judiciară (2)

De asemenea, nu se ține seama de condamnările pentru care a intervenit reabilitarea, sau în privința cărora s-a împlinit termenul de reabilitare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (29), Reviste (1)

Pedeapsa în caz de recidivă Modificări (1)

Art. 39. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (78), Reviste (1)

În cazul recidivei prevăzute în art. 37 alin. 1 lit. a), pedeapsa stabilită pentru infracțiunea săvârșită ulterior și pedeapsa aplicată pentru infracțiunea anterioară se contopesc potrivit dispozițiilor art. 34 și 35. Sporul prevăzut în art. 34 alin. 1 lit. b) se poate mări până la 7 ani. Jurisprudență (3), Practică judiciară (134), Reviste (1)

Dacă pedeapsa anterioară a fost executată în parte, contopirea se face între pedeapsa ce a mai rămas de executat și pedeapsa aplicată pentru infracțiunea săvârșită ulterior. Jurisprudență (3), Practică judiciară (144)

În cazul săvârșirii unei infracțiuni după evadare, prin pedeapsa anterioară se înțelege pedeapsa care se execută, cumulată cu pedeapsa aplicată pentru evadare.

În cazul recidivei prevăzute în art. 37 alin. 1 lit. b), se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor de până la 10 ani, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult două treimi din maximul special. Practică judiciară (65), Reviste (1)

În cazul recidivei prevăzute în art. 37 lit. c) se aplică în mod corespunzător dispozițiile din alineatele precedente.

Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată sau considerată ca executată, se descoperă că cel condamnat se află în stare de recidivă, instanța aplică dispozițiile din alin. 1 în cazul recidivei prevăzute în art. 37 lit. a) și dispozițiile din alin. 4 în cazul recidivei prevăzute în art. 37 lit. b). Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

Dispozițiile alineatului precedent se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Pedeapsa în unele cazuri când nu există recidivă

Art. 40. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (75), Reviste (3)

Când după condamnarea definitivă cel condamnat săvârșește din nou o infracțiune, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare, și nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă, pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (26)

Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe

Art. 41. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (263), Reviste (2)

În cazul infracțiunii continuate și al infracțiunii complexe nu există pluralitate de infracțiuni. Practică judiciară (66), Reviste (1)

Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (17), Practică judiciară (4775), Reviste (23)

Infracțiunea este complexă când în conținutul său intră, ca element sau ca circumstanță agravantă, o acțiune sau inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală. Practică judiciară (7)

Pedeapsa pentru infracțiunea continuată Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 42. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (295), Reviste (1)

Infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, la care se poate adăuga un spor potrivit dispozițiilor art. 34. Practică judiciară (18)

Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă Practică judiciară (3)

Art. 43. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (1), Modele (1)

Dacă infractorul condamnat definitiv pentru o infracțiune continuată sau complexă este judecat ulterior și pentru alte acțiuni sau inacțiuni care intră în conținutul aceleiași infracțiuni, ținându-se seama de infracțiunea săvârșită în întregul ei, se stabilește o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai ușoară decât cea pronunțată anterior. Practică judiciară (1)

Capitolul V CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

Legitima apărare

Art. 44. - Jurisprudență (16), Practică judiciară (97), Reviste (1), Doctrină (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de legitimă apărare. Jurisprudență (11), Practică judiciară (22), Reviste (1)

Este în stare de legitimă apărare acela care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obștesc, și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obștesc. Jurisprudență (21), Practică judiciară (46), Doctrină (1)

Este de asemenea în legitimă apărare și acela care din cauza tulburării sau temerii a depășit limitele unei apărări proporționale cu gravitatea pericolului și cu împrejurările în care s-a produs atacul. Jurisprudență (4), Practică judiciară (7)

Starea de necesitate

Art. 45. - Jurisprudență (15), Practică judiciară (18), Doctrină (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de necesitate. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8)

Este în stare de necesitate acela care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol iminent și care nu putea fi înlăturat altfel, viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obștesc. Jurisprudență (6), Practică judiciară (19), Doctrină (1)

Nu este în stare de necesitate persoana care în momentul când a săvârșit fapta și-a dat seama că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Doctrină (1)

Constrângerea fizică și constrângerea morală

Art. 46. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (12)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. Practică judiciară (1)

De asemenea, nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin amenințare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia și care nu putea fi înlăturat în alt mod. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7)

Cazul fortuit

Art. 47. - Jurisprudență (14), Practică judiciară (42), Reviste (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, al cărei rezultat este consecința unei împrejurări care nu putea fi prevăzută.

Iresponsabilitatea

Art. 48. - Jurisprudență (19), Practică judiciară (29), Doctrină (2)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârșirii faptei, fie din cauza alienației mintale, fie din alte cauze, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale, ori nu putea fi stăpân pe ele. Practică judiciară (1)

Beția

Art. 49. - Practică judiciară (15)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârșirii faptei, se găsea, datorită unor împrejurări independente de voința sa, în stare de beție completă produsă de alcool sau de alte substanțe. Practică judiciară (5)

Starea de beție voluntară completă produsă de alcool sau de alte substanțe nu înlătură caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, după caz, o circumstanță atenuantă sau agravantă. Practică judiciară (13)

Minoritatea făptuitorului

Art. 50. - Jurisprudență (5), Practică judiciară (3)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal.

Eroarea de fapt

Art. 51. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (46), Reviste (1), Doctrină (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, când făptuitorul, în momentul săvârșirii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. Jurisprudență (3), Practică judiciară (9)

Nu constituie o circumstanță agravantă împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârșirii infracțiunii. Practică judiciară (4)

Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și faptelor săvârșite din culpă pe care legea penală le pedepsește, numai dacă necunoașterea stării, situației sau împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

Necunoașterea sau cunoașterea greșită a legii penale nu înlătură caracterul penal al faptei. Practică judiciară (5), Reviste (1)

TITLUL III PEDEPSELE Practică judiciară (27), Reviste (1)

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Pedeapsa și scopul ei

Art. 52. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (2559), Reviste (3)

Pedeapsa este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a condamnatului. Scopul pedepsei este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. Practică judiciară (149), Reviste (1)

Prin executarea pedepsei se urmărește formarea unei atitudini corecte față de muncă, față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească persoana condamnatului. Practică judiciară (36)

Capitolul II CATEGORIILE ȘI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

Felurile pedepselor Modificări (1)

Art. 53. - Practică judiciară (36)

Pedepsele sunt principale, complimentare și accesorii. Modificări (1), Practică judiciară (2)

1. Pedepsele principale sunt:

a) detențiunea pe viață; Practică judiciară (6)

b) închisoarea de la 15 zile la 30 de ani; Practică judiciară (13), Reviste (1)

c) amenda de la 100.000 lei la 50.000.000 lei. Modificări (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (6), Doctrină (1)

2. Pedepsele complimentare sunt: Modificări (1), Practică judiciară (4)

a) interzicerea unor drepturi de la unu la 10 ani; Practică judiciară (65), Reviste (1)

b) degradarea militară.

3. Pedeapsa accesorie este interzicerea unor drepturi anume prevăzute de lege. Modificări (1)

Capitolul III PEDEPSELE PRINCIPALE Modificări (1)

Secțiunea I Detențiunea pe viață

Regimul detențiunii pe viață

Art. 54. - Practică judiciară (1)

Detențiunea pe viață se execută în penitenciare anume destinate pentru aceasta sau în secții speciale ale celorlalte penitenciare.

Regimul executării pedepsei detențiunii pe viață este reglementat în legea privind executarea pedepselor.

Neaplicarea pedepsei detențiunii pe viață

Art. 55. - Practică judiciară (3)

Pedeapsa detențiunii pe viață nu se aplică aceluia care, la data pronunțării hotărârii de condamnare, a împlinit vârsta de 60 de ani. În acest caz, în locul pedepsei detențiunii pe viață se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani și pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maximă.

În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață a împlinit vârsta de60 de ani în timpul executării pedepsei, detențiunea pe viață se înlocuiește cu închisoarea pe timp de 25 de ani. Practică judiciară (1)

Liberarea condiționată Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 551. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (7), Hotărâri judecătorești

Cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață poate fi liberat condiționat după executarea efectivă a 20 de ani de detențiune, dacă este stăruitor în muncă, disciplinat și dă dovezi temeinice de îndreptare, ținându-se seama și de antecedentele sale penale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Condamnatul trecut de vârsta de 60 de ani pentru bărbați și de 55 de ani pentru femei poate fi liberat condiționat după executarea efectivă a 15 ani de detențiune, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute în alin. 1. Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

Pedeapsa se consideră executată, dacă în termen de 10 ani de la liberare cel condamnat nu a săvârșit din nou o infracțiune. Dacă în acest interval de timp cel liberat a comis din nou o infracțiune, se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile art. 61.

Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire

Art. 552. -

În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii, perioada de detențiune executată se consideră ca parte executată din pedeapsa închisorii.

Secțiunea II Închisoarea

Regimul general al executării pedepsei

Art. 56. - Practică judiciară (10)

Regimul executării pedepsei închisorii se întemeiază pe obligația condamnaților de a presta o muncă utilă, dacă sunt apți pentru aceasta, pe acțiunea educativă ce trebuie desfășurată față de condamnați, pe respectarea de către aceștia a disciplinei muncii și a ordinii interioare a locurilor de deținere, precum și pe stimularea și recompensarea celor stăruitori în muncă, disciplinați și care dau dovezi temeinice de îndreptare.

Toate aceste mijloace trebuie folosite în așa fel încât să conducă la reeducarea celor condamnați. Practică judiciară (1)

După împlinirea vârstei de 60 de ani pentru bărbați și de 55 de ani pentru femei, condamnații nu au obligația de a munci în timpul executării pedepsei; ei pot fi admiși la muncă dacă cer aceasta.

Regimul de deținere

Art. 57. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (262)

Executarea pedepsei închisorii se face, potrivit dispozițiilor legii privind executarea pedepselor, în locuri de deținere anume destinate. Jurisprudență (2), Practică judiciară (5)

Femeile condamnate la pedeapsa închisorii execută această pedeapsă separat de condamnații bărbați. Practică judiciară (1)

Minorii condamnați la pedeapsa închisorii execută pedeapsa separat de condamnații majori sau în locuri de deținere speciale, asigurându-li-se posibilitatea de a continua învățământul general obligatoriu și de a dobândi o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile lor. Practică judiciară (1)

Regimul de muncă

Art. 58. - Practică judiciară (2)

Munca prestată de condamnat este remunerată, cu excepția muncilor cu caracter gospodăresc necesare locului de deținere. Prin legea privind executarea pedepselor se stabilesc cazurile în care și aceste din urmă munci sunt remunerate.

Normele, timpul de muncă și remunerația muncii condamnaților sunt cele stabilite prin lege.

Din remunerația muncii condamnatului o parte revine acestuia, iar cealaltă parte revine administrației locului de deținere. Aceste părți, precum și modul de folosire a lor se stabilesc prin legea privind executarea pedepselor.

Liberarea condiționată Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 59. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență (132), Practică judiciară (1907)

După ce a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depășește 10 ani sau cel puțin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în muncă, disciplinat și dă dovezi temeinice de îndreptare, ținându-se seama și de antecedentele sale penale, poate fi liberat condiționat înainte de executarea în întregime a pedepsei. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (30), Practică judiciară (508)

În calculul fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. 1 se ține seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz însă, liberarea condiționată nu poate fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puțin jumătate din durata pedepsei când aceasta nu depășește 10 ani și a cel puțin două treimi când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (5), Practică judiciară (113), Reviste (1)

Când condamnatul execută mai multe pedepse cu închisoare care nu se contopesc, fracțiunile de pedeapsă arătate în alin. 1 se socotesc în raport cu totalul pedepselor. În aplicarea dispozițiilor alineatelor precedente se are în vedere durata pedepsei pe care o execută condamnatul. Practică judiciară (9)

Liberarea condiționată în cazul infracțiunilor săvârșite din culpă Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 591. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (3)

Cel condamnat pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni din culpă poate fi liberat condiționat înainte de executarea în întregime a pedepsei, după ce a executat cel puțin jumătate din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depășește 10 ani sau cel puțin două treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinește și celelalte condiții prevăzute în art. 59 alin. 1. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (6), Practică judiciară (9)

Dispozițiile art. 59 alin. 2 se aplică în mod corespunzător, liberarea condiționată neputând fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puțin o treime din durata pedepsei când aceasta nu depășește 10 ani și a cel puțin jumătate când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Practică judiciară (1), Reviste (1)

În cazul în care pedeapsa ce se execută este rezultată din concursul între infracțiuni săvârșite din culpă și infracțiuni intenționate, se aplică dispozițiile art. 59. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Dispozițiile art. 59 alin. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător.

Liberarea condiționată în cazuri speciale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 60. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență (11), Practică judiciară (300)

Condamnatul care, din cauza stării sănătății sau din alte cauze, nu a fost niciodată folosit la muncă ori nu mai este folosit, poate fi liberat condiționat după executarea fracțiunilor de pedeapsă arătate în art. 59 sau, după caz, în art. 591, dacă dă dovezi temeinice de disciplină și de îndreptare. Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (16)

Cei condamnați în timpul minorității, când ajung la vârsta de 18 ani, precum și condamnații trecuți de vârsta de 60 de ani pentru bărbați și de 55 de ani pentru femei, pot fi liberați condiționat, după executarea unei treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depășește 10 ani sau a unei jumătăți în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute în art. 59 alin. 1. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (2), Practică judiciară (18)

Persoanele prevăzute în alin. 2, condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni din culpă, pot fi liberate condiționat după executarea unei pătrimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depășește 10 ani sau a unei treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute în art. 59 alin. 1. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Dacă pedeapsa ce se execută este rezultată din concursul între infracțiuni săvârșite din culpă și infracțiuni intenționate, se aplică dispozițiile privind liberarea condiționată în cazul infracțiunilor intenționate. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Când condamnatul execută mai multe pedepse cu închisoare, care nu se contopesc, fracțiunile de pedeapsă se socotesc în raport cu totalul pedepselor.

În toate cazurile, la calculul fracțiunii de pedeapsă se ține seama de partea din durata pedepsei considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Dispozițiile art. 59 alin. 4 se aplică în mod corespunzător.

Efectele liberării condiționate

Art. 61. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (16), Practică judiciară (732), Reviste (1)

Pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la liberare și până la împlinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a săvârșit din nou o infracțiune. Dacă în același interval cel liberat a comis din nou o infracțiune, instanța, ținând seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie menținerea liberării condiționate, fie revocarea. În acest din urmă caz, pedeapsa stabilită pentru infracțiunea săvârșită ulterior și restul de pedeapsă ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară se contopesc, putându-se aplica un spor până la 5 ani. Jurisprudență (8), Practică judiciară (312)

Revocarea este obligatorie în cazul când fapta săvârșită este o infracțiune contra siguranței statului, o infracțiune contra păcii și omenirii, o infracțiune de omor, o infracțiune săvârșită cu intenție care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infracțiune prin care s-au produs consecințe deosebit de grave. Jurisprudență (1), Practică judiciară (32)

Executarea pedepsei într-o închisoare militară

Art. 62. - Practică judiciară (14)

Executarea pedepsei închisorii care nu depășește 2 ani, de către militarii în termen, se face într-o închisoare militară în cazurile prevăzute de lege, precum și în cazurile când instanța judecătorească, ținând seama de împrejurările cauzei și de persoana condamnatului, dispune aceasta.

Dacă militarul condamnat a executat jumătate din durata pedepsei și a dat dovezi temeinice de îndreptare, partea din durata pedepsei ce a mai rămas de executat se reduce cu o treime, iar dacă s-a evidențiat în mod deosebit, reducerea poate depăși o treime, putând cuprinde chiar tot restul pedepsei.

Dacă în timpul executării pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciului, este liberat condiționat. Practică judiciară (6)

Dacă în timpul executării pedepsei militarul condamnat săvârșește din nou o infracțiune, instanța care pronunță condamnarea pentru această infracțiune face, după caz, aplicarea art. 39 alin. 1 și 2 sau a art. 40. Pedeapsa astfel stabilită se execută într-un loc de deținere.

După executarea pedepsei potrivit alin. 1-3 sau după grațierea totală ori după grațierea restului de pedeapsă, cel condamnat este reabilitat de drept. Practică judiciară (1)

Dispozițiile alineatelor precedente sunt aplicabile și celor care au devenit militari în termen după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

În cazul în care, înainte de începerea executării pedepsei într-o închisoare militară, condamnatul a fost trecut în rezervă, pedeapsa se execută într-un loc de deținere.

Secțiunea III Amenda

Stabilirea amenzii

Art. 63. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (137), Reviste (1)

Pedeapsa amenzii constă în suma de bani pe care infractorul este condamnat să o plătească. Practică judiciară (4)

Ori de câte ori legea prevede că o infracțiune se pedepsește numai cu amendă, fără a-i arăta limitele, minimul special al acesteia este de 150.000 lei, iar maximul de 10.000.000 lei. Când legea prevede pedeapsa amenzii fără a-i arăta limitele, alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de 250.000 lei și maximul special de 15.000.000 lei, iar când prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de un an, minimul special este de 350.000 lei și maximul special de 30.000.000 lei. Modificări (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (9)

În caz de aplicare a cauzelor de atenuare sau de agravare a pedepselor, amenda nu poate să depășească limitele generale arătate în art. 53 pct. 1 lit. c). Modificări (2), Jurisprudență (10), Practică judiciară (67)

Amenda se stabilește ținându-se seama de dispozițiile art. 72, fără a-l pune însă pe infractor în situația de a nu-și putea îndeplini îndatoririle privitoare la întreținerea, creșterea, învățătura și pregătirea profesională a persoanelor față de care are aceste obligații legale.

Înlocuirea pedepsei amenzii Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 631. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (9), Practică judiciară (174)

Dacă cel condamnat se sustrage cu rea-credință de la executarea amenzii, instanța poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infracțiunea săvârșită, ținând seama de partea din amendă care a fost achitată.

Capitolul IV PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII Modificări (1)

Secțiunea I Pedepsele complimentare Modificări (1)

Interzicerea unor drepturi Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 64. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (2131)

Pedeapsa complimentară a interzicerii unor drepturi constă în interzicerea unuia sau unora din următoarele drepturi: Modificări (1), Practică judiciară (98)

a) dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; Respingeri de neconstituționalitate (12), Referințe (1), Jurisprudență (7), Practică judiciară (5687), Reviste (7), Modele (2)

b) dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (4867), Reviste (7), Modele (2)

c) dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență (22), Practică judiciară (1072), Reviste (3)

d) drepturile părintești; Jurisprudență (2), Practică judiciară (266)

e) dreptul de a fi tutore sau curator. Jurisprudență (3), Practică judiciară (409)

Interzicerea drepturilor prevăzute la lit. b) nu se poate pronunța decât pe lângă interzicerea drepturilor prevăzute la lit. a), afară de cazul când legea dispune altfel. Practică judiciară (9)

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 65. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (557)

Pedeapsa complimentară a interzicerii unor drepturi poate fi aplicată, dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea de cel puțin 2 ani și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. Modificări (1), Practică judiciară (109)

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (396)

Condiția arătată în alin. 1 cu privire la cuantumul pedepsei principale trebuie să fie îndeplinită și în cazul în care aplicarea pedepsei prevăzute în acel alineat este obligatorie. Jurisprudență (1), Practică judiciară (55)

Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi

Art. 66. - Practică judiciară (211)

Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi începe după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripția executării pedepsei. Practică judiciară (1)

Degradarea militară

Art. 67. - Practică judiciară (29)

Pedeapsa complimentară a degradării militare constă în pierderea gradului și a dreptului de a purta uniformă. Modificări (1), Practică judiciară (6)

Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaților militari și rezerviști, dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detențiunea pe viață. Practică judiciară (11)

Degradarea militară poate fi aplicată condamnaților militari și rezerviști pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puțin 5 ani și de cel mult 10 ani. Practică judiciară (3)

Art. 68. - Practică judiciară (2)

Abrogat.

Art. 69. - Practică judiciară (18)

Abrogat.

Art. 70. - Practică judiciară (10)

Abrogat. Practică judiciară (3)

Secțiunea II Pedepsele accesorii

Conținutul și executarea pedepsei accesorii Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (10)

Art. 71. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență (6), Practică judiciară (4928), Reviste (2), Modele (1)

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în art. 64. Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (741), Reviste (2)

Condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor arătate în alineatul precedent din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă și până la terminarea executării pedepsei, până la grațierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1516), Reviste (2)

Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și în cazul când s-a dispus executarea pedepsei la locul de muncă, cu excepțiile prevăzute în art. 868, interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. d) și e) fiind lăsată la aprecierea instanței. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (188)

Capitolul V INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Secțiunea I Dispoziții generale

Criteriile generale de individualizare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 72. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (3), Practică judiciară (4845), Reviste (4)

La stabilirea și aplicarea pedepselor se ține seama de dispozițiile părții generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de persoana infractorului și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. Jurisprudență (1), Practică judiciară (202)

Când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative, se ține seama de dispozițiile alineatului precedent atât pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cât și pentru proporționalizarea acesteia. Practică judiciară (22)

Secțiunea II Circumstanțele atenuante și agravante

Circumstanțe atenuante Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 73. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (177), Reviste (1)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe atenuante: Practică judiciară (3)

a) depășirea limitelor legitimei apărări sau ale stării de necesitate; Jurisprudență (9), Practică judiciară (58)

b) săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau prin altă acțiune ilicită gravă. Jurisprudență (55), Practică judiciară (487)

Împrejurări care pot constitui circumstanțe atenuante

Art. 74. - Jurisprudență (5), Practică judiciară (1963), Reviste (2)

Următoarele împrejurări pot fi considerate circumstanțe atenuante: Jurisprudență (1), Practică judiciară (95)

a) conduita bună a infractorului înainte de săvârșirea infracțiunii; Jurisprudență (17), Practică judiciară (2025), Reviste (3)

b) stăruința depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau a repara paguba pricinuită; Jurisprudență (8), Practică judiciară (370), Reviste (2)

c) atitudinea infractorului după săvârșirea infracțiunii, rezultând din prezentarea sa în fața autorității, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării participanților. Jurisprudență (10), Practică judiciară (1738), Reviste (3)

Împrejurările enumerate în prezentul articol au caracter exemplificativ. Jurisprudență (1), Practică judiciară (560), Reviste (1)

Circumstanțe agravante

Art. 75. - Practică judiciară (247), Reviste (2)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: Practică judiciară (5)

a) săvârșirea faptei de trei sau de mai multe persoane împreună; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (413), Reviste (1)

b) săvârșirea infracțiunii prin acte de cruzime sau prin metode ori mijloace care prezintă pericol public; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20)

c) săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor; Jurisprudență (5), Practică judiciară (486)

d) săvârșirea infracțiunii din motive josnice; Practică judiciară (36)

e) săvârșirea infracțiunii în stare de beție anume provocată în vederea comiterii faptei; Practică judiciară (3)

f) săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de o calamitate. Practică judiciară (3)

Instanța poate reține ca circumstanțe agravante și alte împrejurări care imprimă faptei un caracter grav. Practică judiciară (48)

Efectele circumstanțelor atenuante

Art. 76. - Referințe (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (1592), Reviste (4)

În cazul în care există circumstanțe atenuante, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează: Modificări (1), Practică judiciară (40), Reviste (1)

a) când minimul special al pedepsei închisorii este de 10 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de 3 ani; Jurisprudență (1), Practică judiciară (454)

b) când minimul special al pedepsei închisorii este de 5 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de un an; Jurisprudență (5), Practică judiciară (512)

c) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de 3 luni; Jurisprudență (3), Practică judiciară (699)

d) când minimul special al pedepsei închisorii este de un an sau mai mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general; Jurisprudență (6), Practică judiciară (814), Reviste (6)

e) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general, sau se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 300.000 lei, iar când minimul special este sub 3 luni, se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 200.000 lei; Modificări (2), Jurisprudență (9), Practică judiciară (424), Reviste (1)

f) când pedeapsa prevăzută de lege este amenda, aceasta se coboară sub minimul ei special, putând fi redusă până la 150.000 lei în cazul când minimul special este de 350.000 lei sau mai mare, ori până la minimul general când minimul special este sub 350.000 lei. Modificări (2), Practică judiciară (19)

În cazul infracțiunilor contra siguranței statului, al infracțiunilor contra păcii și omenirii, al infracțiunii de omor, al infracțiunilor săvârșite cu intenție care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infracțiunilor prin care s-au produs consecințe deosebit de grave, dacă se constată că există circumstanțe atenuante, pedeapsa închisorii poate fi redusă cel mult până la o treime din minimul special. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (11), Practică judiciară (249), Reviste (1)

Când există circumstanțe atenuante, pedeapsa complimentară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, poate fi înlăturată. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (81), Reviste (1)

Circumstanțe atenuante în cazul pedepsei detențiunii pe viață

Art. 77. - Practică judiciară (3)

Când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață, dacă există circumstanțe atenuante, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani.

Efectele circumstanțelor agravante Modificări (1)

Art. 78. - Modificări (1), Practică judiciară (24)

În cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 5 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumătate din maximul special. Practică judiciară (6), Reviste (1)

Indicarea circumstanțelor

Art. 79. - Practică judiciară (13)

Orice împrejurare reținută ca circumstanță atenuantă sau ca circumstanță agravantă trebuie arătată în hotărâre. Practică judiciară (6)

Concursul între cauzele de agravare și de atenuare

Art. 80. - Jurisprudență (11), Practică judiciară (327), Reviste (1)

În caz de concurs între cauzele de agravare și cauzele de atenuare, pedeapsa se stabilește ținându-se seama de circumstanțele agravante, de circumstanțele atenuante și de starea de recidivă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (41)

În caz de concurs între circumstanțele agravante și atenuante, coborârea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie. Jurisprudență (1), Practică judiciară (112)

În cazul aplicării concomitente a dispozițiilor cu privire la circumstanțe agravante, recidivă și concurs de infracțiuni, pedeapsa închisorii nu poate depăși 25 de ani, dacă maximul special pentru fiecare infracțiune este de 10 ani sau mai mic, și 30 de ani, dacă maximul special pentru cel puțin una dintre infracțiuni este mai mare de 10 ani. Practică judiciară (2)

Secțiunea III Suspendarea condiționată a executării pedepsei

Condițiile de aplicare a suspendării condiționate Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 81. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (209), Practică judiciară (3397), Reviste (11)

Instanța poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o anumită durată, dacă sunt întrunite următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență (10), Practică judiciară (156)

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (9), Practică judiciară (30)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, afară de cazul când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38; Jurisprudență (11), Practică judiciară (45)

c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia. Jurisprudență (3), Practică judiciară (27)

Suspendarea condiționată a executării pedepsei poate fi acordată și în caz de concurs de infracțiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani și sunt întrunite condițiile prevăzute în alin. 1 lit. b) și c). Jurisprudență (4), Practică judiciară (92)

Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum și în cazul infracțiunilor de vătămare corporală gravă, viol și tortură. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (15), Practică judiciară (7), Doctrină (1)

În cazul condamnării pentru o infracțiune prin care s-a produs o pagubă, instanța poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei numai dacă până la pronunțarea hotărârii paguba a fost integral reparată sau plata despăgubirii este garantată de o societate de asigurare. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (3), Doctrină (1)

Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu atrage suspendarea executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. Practică judiciară (13)

Suspendarea condiționată a executării pedepsei trebuie motivată. Practică judiciară (2)

Termenul de încercare Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 82. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (162), Practică judiciară (2325), Reviste (4)

Durata suspendării condiționate a executării pedepsei constituie termen de încercare pentru condamnat și se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (142)

În cazul când pedeapsa a cărei executare a fost suspendată este amenda, termenul de încercare este de un an. Jurisprudență (2), Practică judiciară (31)

Termenul de încercare se socotește de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea condiționată a executării pedepsei a rămas definitivă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (37)

Revocarea în cazul săvârșirii unei infracțiuni Respingeri de neconstituționalitate (13)

Art. 83. - Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență (50), Practică judiciară (3332), Reviste (6)

Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârșit din nou o infracțiune, pentru care s-a pronunțat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea condiționată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopește cu pedeapsa aplicată pentru noua infracțiune. Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (23), Practică judiciară (185), Reviste (1)

Revocarea suspendării pedepsei nu are loc însă, dacă infracțiunea săvârșită ulterior a fost descoperită după expirarea termenului de încercare. Jurisprudență (2), Practică judiciară (7)

Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, se poate aplica suspendarea condiționată a executării pedepsei chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. În acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendări. Jurisprudență (1), Practică judiciară (17)

La stabilirea pedepsei pentru infracțiunea săvârșită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu se mai aplică sporul prevăzut de lege pentru recidivă. Practică judiciară (16)

Revocarea în cazul neexecutării obligațiilor civile Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 84. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (11), Practică judiciară (369)

Dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanța poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei, afară de cazul când cel condamnat dovedește că nu a avut putința de a îndeplini acele obligații. Practică judiciară (3)

Anularea suspendării pentru infracțiuni săvârșite anterior Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 85. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (15), Practică judiciară (326)

Dacă se descoperă că cel condamnat mai săvârșise o infracțiune înainte de pronunțarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare, suspendarea condiționată a executării pedepsei se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni sau recidivă. Jurisprudență (12), Practică judiciară (142)

Anularea suspendării executării pedepsei nu are loc, dacă infracțiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperită după expirarea termenului de încercare. Practică judiciară (9)

În cazurile prevăzute în alin. 1, dacă pedeapsa rezultată în urma contopirii nu depășește 2 ani, instanța poate aplica dispozițiile art. 81. În cazul când se dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei, termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunțat anterior suspendarea condiționată a executării pedepsei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (39)

Reabilitarea în cazul suspendării condiționate a executării pedepsei

Art. 86. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (19), Practică judiciară (472)

Dacă condamnatul nu a săvârșit din nou o infracțiune înăuntrul termenului de încercare și nici nu s-a pronunțat revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei în bazaart. 83 și 84, el este reabilitat de drept. Practică judiciară (50)

Secțiunea III1 Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Condițiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 861. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (89), Practică judiciară (1026), Reviste (5)

Instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență (11), Practică judiciară (53)

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani; Practică judiciară (17)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38; Jurisprudență (3), Practică judiciară (21)

c) se apreciază, ținând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său după comiterea faptei, că pronunțarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta și, chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârși infracțiuni. Jurisprudență (1), Practică judiciară (21)

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată și în cazul concursului de infracțiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani și sunt întrunite condițiile prevăzute în alin. 1 lit. b) și c). Jurisprudență (7), Practică judiciară (60)

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum și în cazul infracțiunilor de vătămare corporală gravă, viol și tortură. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (9), Practică judiciară (3)

Dispozițiile art. 81 alin. 4 și 5 se aplică și în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

Termenul de încercare

Art. 862. - Referințe (1), Jurisprudență (67), Practică judiciară (564), Reviste (1)

Termenul de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adaugă un interval de timp, stabilit de instanță, între 2 și 5 ani. Jurisprudență (5), Practică judiciară (37)

Dispozițiile art. 82 alin. 3 se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (11)

Măsurile de supraveghere și obligațiile condamnatului

Art. 863. - Jurisprudență (35), Practică judiciară (372)

Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: Jurisprudență (18), Practică judiciară (245), Reviste (1)

a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instanță; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (4), Practică judiciară (116), Reviste (1)

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (37)

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență (1), Practică judiciară (20)

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. Jurisprudență (2), Practică judiciară (105), Reviste (1)

Datele prevăzute în alin. 1 lit. b), c) și d) se comunică persoanelor sau organelor stabilite la lit. a). Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (29)

Instanța poate să impună condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din următoarele obligații: Jurisprudență (3), Practică judiciară (61)

a) să desfășoare o activitate sau să urmeze un curs de învățământ ori de calificare; Jurisprudență (1), Practică judiciară (9)

b) să nu schimbe domiciliul sau reședința avută ori să nu depășească limita teritorială stabilită, decât în condițiile fixate de instanță; Practică judiciară (8)

c) să nu frecventeze anumite locuri stabilite; Practică judiciară (5)

d) să nu intre în legătură cu anumite persoane; Practică judiciară (15), Reviste (1)

e) să nu conducă nici un vehicul sau anumite vehicule; Jurisprudență (2), Practică judiciară (15)

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării. Practică judiciară (5)

Supravegherea executării obligațiilor stabilite de instanță conform alin. 3 lit. a)-f) se face de organele prevăzute în alin. 1 lit. a) și aceleași organe sesizează instanța în caz de neîndeplinire a obligațiilor pentru luarea măsurilor în condițiile art. 864 alin. 2. Modificări (1), Practică judiciară (14)

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 864. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (21), Practică judiciară (647), Hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 83 și 84 se aplică în mod corespunzător și în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (65), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă cel condamnat nu îndeplinește măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiile stabilite de instanță, aceasta poate să revoce suspendarea executării pedepsei dispunând executarea în întregime a pedepsei, sau să prelungească termenul de încercare cu cel mult 3 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (84), Caută hotărâri judecătorești

Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 865. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (55)

Dispozițiile art. 85 alin. 1 și 2 se aplică în mod corespunzător și în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Jurisprudență (1), Practică judiciară (17)

În cazurile prevăzute în art. 85 alin. 1, dacă pedeapsa rezultată în urma contopirii nu depășește 3 ani, instanța poate aplica dispozițiile art. 861. În cazul când se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunțat anterior suspendarea condiționată a executării pedepsei. Jurisprudență (8), Practică judiciară (5)

Reabilitarea în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 866. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (22), Modele (1)

Dacă cel condamnat nu a săvârșit din nou o infracțiune înăuntrul termenului de încercare și nici nu s-a pronunțat revocarea suspendării executării pedepsei în baza art. 864, el este reabilitat de drept.

Secțiunea III2 Executarea pedepsei la locul de muncă

Condiții de aplicare

Art. 867. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (20)

În cazul în care instanța, ținând seama de gravitatea faptei, de împrejurările în care a fost comisă, de conduita profesională și generală a făptuitorului și de posibilitățile acestuia de reeducare, apreciază că sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei să fie atins fără privare de libertate, poate dispune executarea pedepsei în unitatea în care condamnatul își desfășoară activitatea sau în altă unitate, în toate cazurile cu acordul scris al unității și dacă sunt întrunite următoarele condiții: Reviste (1)

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 5 ani;

b) cel în cauză nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, afară de cazul când condamnarea intră în vreunul din cazurile prevăzute în art. 38. Practică judiciară (1)

Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă și în caz de concurs de infracțiuni, dacă pedeapsa aplicată pentru concursul de infracțiuni este de cel mult 3 ani închisoare și sunt întrunite celelalte condiții prevăzute în alineatul precedent.

Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum și în cazul infracțiunilor de vătămare corporală gravă, viol și tortură. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (7)

Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și în cazul în care condamnatul nu desfășoară o activitate la data aplicării pedepsei.

Modul de executare

Art. 868. - Reviste (1)

Pe durata executării pedepsei, condamnatul este obligat să îndeplinească toate îndatoririle la locul de muncă, cu următoarele limitări ale drepturilor ce-i revin potrivit legii: Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

a) din totalul veniturilor cuvenite, potrivit legii, pentru munca prestată, cu excepția sporurilor acordate pentru activitatea desfășurată în locuri de muncă cu condiții vătămătoare sau periculoase, se reține o cotă de 15-40%, stabilită potrivit legii, în raport cu cuantumul veniturilor și cu îndatoririle condamnatului pentru întreținerea altor persoane, care se varsă la bugetul statului. În cazul condamnatului minor, limitele reținerii se reduc la jumătate;

b) drepturile de asigurări sociale se stabilesc în procentele legale aplicate la venitul net cuvenit condamnatului, după reținerea cotei prevăzute la lit. a);

c) durata executării pedepsei nu se consideră vechime în muncă;

d) nu se poate schimba locul de muncă la cererea condamnatului, decât prin hotărârea instanței de judecată; Practică judiciară (1)

e) condamnatul nu poate fi promovat;

f) condamnatul nu poate ocupa funcții de conducere, iar în raport cu fapta săvârșită nu poate ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat, funcții instructiv-educative ori de gestiune.

Pe durata executării pedepsei, condamnatului i se interzice dreptul electoral de a fi ales. Practică judiciară (1)

Instanța poate dispune ca cel condamnat să respecte și una sau mai multe din obligațiile prevăzute în art. 863. Practică judiciară (1)

Pedeapsa se execută la locul de muncă în baza mandatului de executare a pedepsei.

Pe timpul executării pedepsei în unitatea în care cel condamnat își desfășoară activitatea la data aplicării pedepsei, contractul de muncă se suspendă.

În cazul executării pedepsei într-o altă unitate decât cea în care își desfășura activitatea condamnatul la data aplicării pedepsei, contractul de muncă încheiat încetează. Pedeapsa se execută fără a se încheia contract de muncă.

Dispozițiile alin. 6 se aplică în mod corespunzător și în cazul condamnatului care nu desfășoară o activitate la data aplicării pedepsei.

În cazul în care cel condamnat la executarea pedepsei la locul de muncă a devenit militar în termen în cursul judecății sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedeapsa se execută la locul de muncă, după trecerea în rezervă a acestuia.

Revocarea executării pedepsei la locul de muncă

Art. 869. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus executarea pedepsei la locul de muncă, cel condamnat săvârșește din nou o infracțiune, înainte de începerea executării pedepsei sau în timpul executării acesteia, instanța revocă executarea pedepsei la locul de muncă. Pedeapsa se aplică potrivit dispozițiilor art. 39 alin. 1 și 2 sau, după caz, ale art. 40. Practică judiciară (2)

Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate dispune și pentru această infracțiune executarea pedepsei la locul de muncă. În acest caz, revocarea nu mai are loc și pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracțiuni.

Dacă condamnatul se sustrage de la prestarea activității în cadrul unității sau nu-și îndeplinește în mod corespunzător îndatoririle ce-i revin la locul de muncă ori nu respectă măsurile de supraveghere sau obligațiile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanța poate să revoce executarea pedepsei la locul de muncă, dispunând executarea pedepsei într-un loc de deținere.

Când condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacității de muncă, instanța revocă executarea pedepsei la locul de muncă și, ținând seama de împrejurările care au determinat incapacitatea de muncă și de dispozițiile art. 72, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei chiar dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzute în art. 81 sau 861.

Dacă executarea pedepsei la locul de muncă se revocă potrivit alin. 1 sau 3, pedeapsa aplicată sau, după caz, restul de pedeapsă rămas neexecutat se execută într-un loc de deținere.

Anularea executării pedepsei la locul de muncă

Art. 8610. -

Dacă cel condamnat mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii și aceasta se descoperă mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată la locul de muncă sau considerată executată, instanța, dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzute în art. 867, anulează executarea pedepsei la locul de muncă.

Anularea se dispune și în cazul în care hotărârea de condamnare pentru infracțiunea descoperită ulterior se pronunță după ce pedeapsa a fost executată la locul de muncă sau considerată ca executată. Pedeapsa se stabilește, după caz, potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni sau recidivă.

La scăderea pedepsei executate în întregime sau în parte, ori, după caz, la contopirea pedepselor, se aplică dispozițiile privitoare la pedeapsa închisorii, fără a se ține seama dacă una din pedepse se execută la locul de muncă. Pedeapsa astfel stabilită se execută într-un loc de deținere.

Încetarea executării pedepsei

Art. 8611. - Practică judiciară (1)

Dacă cel condamnat a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, a dat dovezi temeinice de îndreptare, a avut o bună conduită, a fost disciplinat și stăruitor în muncă, instanța poate dispune încetarea executării pedepsei la locul de muncă, la cererea conducerii unității unde condamnatul își desfășoară activitatea sau a condamnatului.

Pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la încetarea executării pedepsei la locul de muncă și până la împlinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a săvârșit din nou o infracțiune. Dacă în același interval condamnatul a comis din nou o infracțiune, instanța poate dispune revocarea încetării executării pedepsei la locul de muncă, dispozițiile art. 61 și 8610 alin. 3 fiind aplicabile în mod corespunzător.

Secțiunea IV Calculul pedepselor

Durata executării

Art. 87. - Practică judiciară (4)

Durata executării pedepsei închisorii se socotește din ziua în care condamnatul începe să execute hotărârea definitivă de condamnare. Practică judiciară (26)

Ziua în care începe executarea pedepsei și ziua în care încetează se socotesc în durata executării. Practică judiciară (1)

Timpul în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se află bolnav în spital, intră în durata executării, afară de cazul în care și-a provocat în mod voit boala, iar această împrejurare se constată în cursul executării pedepsei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

În durata executării pedepsei închisorii la locul de muncă nu intră timpul în care condamnatul lipsește de la locul de muncă.

Computarea reținerii și a arestării preventive Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 88. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2548)

Timpul reținerii și al arestării preventive se scade din durata pedepsei închisorii pronunțate. Scăderea se face și atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în același timp ori în mod separat, pentru mai multe infracțiuni concurente, chiar dacă a fost scos de sub urmărire, s-a încetat urmărirea penală sau a fost achitat ori s-a încetat procesul penal pentru fapta care a determinat reținerea sau arestarea preventivă. Practică judiciară (257)

Scăderea reținerii și a arestării preventive se face și în caz de condamnare la amendă, prin înlăturarea în totul sau în parte a executării amenzii. Practică judiciară (2)

Computarea privațiunii de libertate executată în afara țării Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 89. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (11)

În cazul infracțiunilor săvârșite în condițiile art. 4, 5 sau 6, partea din pedeapsă, precum și reținerea și arestarea preventivă executate în afara teritoriului țării se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeași infracțiune de instanțele române. Practică judiciară (7)

TITLUL IV ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE Practică judiciară (14), Reviste (1)

Condițiile înlocuirii

Art. 90. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (38), Reviste (2)

Instanța poate dispune înlocuirea răspunderii penale cu răspunderea care atrage o sancțiune cu caracter administrativ, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: Practică judiciară (1)

a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de cel mult un an sau amendă ori s-au săvârșit infracțiunile prevăzute în art. 208, 213, 215 alin. 1, art. 2151 alin. 1, art. 217 alin. 1, art. 219 alin. 1, dacă valoarea pagubei nu depășește 100.000 lei sau infracțiunea prevăzută în art. 249, dacă valoarea pagubei nu depășește 500.000 lei; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

b) fapta, în conținutul ei concret și în împrejurările în care a fost săvârșită, prezintă un grad de pericol social redus și nu a produs urmări grave;

c) paguba pricinuită prin infracțiune a fost integral reparată până la pronunțarea hotărârii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4)

d) din atitudinea făptuitorului după săvârșirea infracțiunii rezultă că acesta regretă fapta;

e) sunt suficiente date că făptuitorul poate fi îndreptat fără a i se aplica o pedeapsă.

Înlocuirea răspunderii penale nu se poate dispune dacă făptuitorul a mai fost anterior condamnat sau i s-au mai aplicat de două ori sancțiuni cu caracter administrativ. Condamnarea se consideră inexistentă în situațiile prevăzute în art. 38. Practică judiciară (4)

Sancțiunile cu caracter administrativ Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 91. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (278), Reviste (7)

Când instanța dispune înlocuirea răspunderii penale, aplică una din următoarele sancțiuni cu caracter administrativ: Practică judiciară (1)

a) mustrarea; Practică judiciară (2)

b) mustrarea cu avertisment; Practică judiciară (1)

c) amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei. Modificări (1), Jurisprudență (13), Practică judiciară (187)

Art. 92. - Practică judiciară (9)

Abrogat. Practică judiciară (2)

Art. 93. -

Abrogat. Practică judiciară (1)

Art. 94. - Practică judiciară (1)

Abrogat.

Art. 95. -

Abrogat.

Art. 96. -

Abrogat.

Art. 97. - Practică judiciară (2)

Abrogat.

Înlocuirea în caz de pluralitate de infractori sau de infracțiuni

Art. 98. - Practică judiciară (5)

În caz de participație, înlocuirea răspunderii penale poate avea loc numai pentru acei făptuitori față de care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul titlu. Înlocuirea răspunderii penale poate fi dispusă și în cazul concursului de infracțiuni, dacă pentru fiecare infracțiune aflată în concurs sunt îndeplinite condițiile de înlocuire a răspunderii penale. Practică judiciară (2)

TITLUL V MINORITATEA Practică judiciară (26), Reviste (1)

Limitele răspunderii penale

Art. 99. - Jurisprudență (17), Practică judiciară (706), Reviste (1), Doctrină (2)

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Practică judiciară (10), Doctrină (1)

Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal, numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Jurisprudență (4), Practică judiciară (98)

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal. Jurisprudență (3), Practică judiciară (203)

Consecințele răspunderii penale

Art. 100. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (103), Reviste (1)

Față de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. La alegerea sancțiunii se ține seama de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală și morală, de comportarea lui, de condițiile în care a fost crescut și în care a trăit și de orice alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (27)

Pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea minorului. Practică judiciară (21)

Măsurile educative

Art. 101. - Practică judiciară (33), Reviste (1)

Măsurile educative care se pot lua față de minor sunt: Practică judiciară (1)

a) mustrarea; Jurisprudență (1), Practică judiciară (8)

b) libertatea supravegheată; Jurisprudență (1), Practică judiciară (11)

c) internarea într-un centru de reeducare; Jurisprudență (1), Practică judiciară (16)

d) internarea într-un institut medical-educativ. Practică judiciară (1)

Mustrarea

Art. 102. - Practică judiciară (22), Reviste (1)

Măsura educativă a mustrării constă în dojenirea minorului, în arătarea pericolului social al faptei săvârșite, în sfătuirea minorului să se poarte în așa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenția că dacă va săvârși din nou o infracțiune, se va lua față de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

Libertatea supravegheată

Art. 103. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (51), Reviste (2)

Măsura educativă a libertății supravegheate constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an, sub supraveghere deosebită. Supravegherea poate fi încredințată, după caz, părinților minorului, celui care l-a înfiat sau tutorelui. Dacă aceștia nu pot asigura supravegherea în condiții satisfăcătoare, instanța dispune încredințarea supravegherii minorului, pe același interval de timp, unei persoane de încredere, de preferință unei rude mai apropiate, la cererea acesteia, ori unei instituții legal însărcinate cu supravegherea minorilor. Jurisprudență (1), Practică judiciară (14)

Instanța pune în vedere, celui căruia i s-a încredințat supravegherea, îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui. De asemenea, i se pune în vedere că are obligația să înștiințeze instanța de îndată, dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârșit din nou o faptă prevăzută de legea penală. Practică judiciară (26)

Instanța poate să impună minorului respectarea uneia sau mai multora din următoarele obligații: Jurisprudență (1), Practică judiciară (17)

a) să nu frecventeze anumite locuri stabilite; Practică judiciară (1)

b) să nu intre în legătură cu anumite persoane; Practică judiciară (5)

c) să presteze o activitate neremunerată într-o instituție de interes public fixată de instanță, cu o durată între 50 și 200 de ore, de maximum 3 ore pe zi, după programul de școală, în zilele nelucrătoare și în vacanță. Referințe (1), Practică judiciară (6)

Instanța atrage atenția minorului asupra consecințelor comportării sale. Jurisprudență (1), Practică judiciară (19)

După luarea măsurii libertății supravegheate, instanța încunoștințează școala unde minorul învață sau unitatea la care este angajat și, după caz, instituția la care prestează activitatea stabilită de instanță. Practică judiciară (3)

Dacă înăuntrul termenului prevăzut în alin. 1 minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele, ori săvârșește o faptă prevăzută de legea penală, instanța revocă libertatea supravegheată și ia față de minor măsura internării într-un centru de reeducare. Dacă fapta prevăzută de legea penală constituie infracțiune, instanța ia măsura internării sau aplică o pedeapsă. Practică judiciară (27), Reviste (3)

Termenul de un an prevăzut în alin. 1 curge de la data punerii în executare a libertății supravegheate. Practică judiciară (1)

Internarea într-un centru de reeducare

Art. 104. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (54), Reviste (2)

Măsura educativă a internării într-un centru de reeducare se ia în scopul reeducării minorului, căruia i se asigură posibilitatea de a dobândi învățătura necesară și o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile sale. Practică judiciară (2)

Măsura internării se ia față de minorul în privința căruia celelalte măsuri educative sunt neîndestulătoare. Practică judiciară (2)

Internarea într-un institut medical-educativ

Art. 105. - Referințe (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

Măsura internării într-un institut medical-educativ se ia față de minorul care, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical și de un regim special de educație. Practică judiciară (1)

Durata măsurilor

Art. 106. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (1)

Măsurile prevăzute în art. 104 și 105 se iau pe timp nedeterminat, însă nu pot dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani. Măsura prevăzută în art. 105 trebuie să fie ridicată de îndată ce a dispărut cauza care a impus luarea acesteia. Instanța, dispunând ridicarea măsurii prevăzute în art. 105, poate, dacă este cazul, să ia față de minor măsura internării într-un centru de reeducare. Practică judiciară (2)

La data când minorul devine major, instanța poate dispune prelungirea internării pe o durată de cel mult 2 ani, dacă aceasta este necesară pentru realizarea scopului internării. Practică judiciară (5), Hotărâri judecătorești

Liberarea minorului înainte de a deveni major

Art. 107. - Practică judiciară (4), Reviste (1), Modele (1)

Dacă a trecut cel puțin un an de la data internării în centrul de reeducare și minorul a dat dovezi temeinice de îndreptare, de sârguință la învățătură și la însușirea pregătirii profesionale, se poate dispune liberarea acestuia înainte de a deveni major. Practică judiciară (1)

Revocarea liberării sau internării minorului

Art. 108. - Practică judiciară (10), Reviste (1)

Dacă în perioada liberării acordate potrivit articolului precedent, minorul are o purtare necorespunzătoare, se poate dispune revocarea liberării. Practică judiciară (6)

Dacă în perioada internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori a liberării înainte de a deveni major, minorul săvârșește din nou o infracțiune pentru care se apreciază că este cazul să i se aplice pedeapsa închisorii, instanța revocă internarea. În cazul când nu este necesară o pedeapsă, se menține măsura internării și se revocă liberarea. Practică judiciară (14), Reviste (1)

Pedepsele pentru minori

Art. 109. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (204)

Pedepsele ce se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită. Limitele pedepselor se reduc la jumătate. În urma reducerii, în nici un caz minimul pedepsei nu va depăși 5 ani. Practică judiciară (51), Reviste (1)

Când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață, se aplică minorului închisoarea de la 5 la 20 de ani. Practică judiciară (2)

Pedepsele complimentare nu se aplică minorului. Modificări (1), Practică judiciară (18)

Condamnările pronunțate pentru fapte săvârșite în timpul minorității nu atrag incapacități sau decăderi. Practică judiciară (5)

Suspendarea condiționată a executării pedepsei

Art. 110. - Referințe (1), Jurisprudență (15), Practică judiciară (294)

În caz de suspendare condiționată a executării pedepsei aplicate minorului, termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii, la care se adaugă un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, fixat de instanță. Dacă pedeapsa aplicată este amenda, termenul de încercare este de 6 luni. Practică judiciară (5)

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control

Art. 1101. - Jurisprudență (8), Practică judiciară (49), Reviste (1)

O dată cu suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii aplicate minorului în condițiile art. 110, instanța poate dispune, pe durata termenului de încercare, dar până la împlinirea vârstei de 18 ani, încredințarea supravegherii minorului unei persoane sau instituții din cele arătate în art. 103, putând stabili, totodată, pentru minor una sau mai multe obligații dintre cele prevăzute în art. 103 alin. 3, iar după împlinirea vârstei de 18 ani, respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligațiilor prevăzute în art. 863. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (12)

Dispozițiile art. 81 alin. 3 și 4, art. 82 alin. 3, art. 83, 84 și 86 se aplică în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (16)

Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în art. 103 alin. 3 poate atrage revocarea suspendării condiționate. În cazul neîndeplinirii măsurilor de supraveghere ori a obligațiilor stabilite de instanță, potrivit art. 863, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 864 alin. 2. Practică judiciară (17)

Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și în caz de liberare condiționată a minorului.

TITLUL VI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Scopul măsurilor de siguranță

Art. 111. - Practică judiciară (31), Reviste (1)

Măsurile de siguranță au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Practică judiciară (10)

Măsurile de siguranță se iau față de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. Practică judiciară (11)

Măsurile de siguranță se pot lua chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă, cu excepția măsurii prevăzute în art. 112 lit. d). Practică judiciară (2)

Felurile măsurilor de siguranță

Art. 112. - Practică judiciară (30), Reviste (2)

Măsurile de siguranță sunt:

a) obligarea la tratament medical; Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Doctrină (1)

b) internarea medicală; Practică judiciară (1)

c) interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupație; Practică judiciară (3)

d) interzicerea de a se afla în anumite localități; Practică judiciară (3), Reviste (1)

e) expulzarea străinilor; Practică judiciară (3), Reviste (1)

f) confiscarea specială. Practică judiciară (34)

Capitolul II REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ Practică judiciară (1)

Obligarea la tratament medical

Art. 113. - Referințe (1), Jurisprudență (9), Practică judiciară (133), Reviste (2)

Dacă făptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substanțe, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat a se prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoșire. Practică judiciară (11)

Când persoana față de care s-a luat această măsură nu se prezintă regulat la tratament, se poate dispune internarea medicală. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8)

Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la pedeapsa detențiunii pe viață sau la pedeapsa închisorii, tratamentul se efectuează și în timpul executării pedepsei. Jurisprudență (1), Practică judiciară (11)

Măsura obligării la tratament medical poate fi luată în mod provizoriu și în cursul urmăririi penale sau al judecății. Practică judiciară (1)

Internarea medicală

Art. 114. - Referințe (2), Jurisprudență (13), Practică judiciară (74), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman și se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-un institut medical de specialitate, până la însănătoșire. Practică judiciară (11), Caută hotărâri judecătorești

Această măsură poate fi luată în mod provizoriu și în cursul urmăririi penale sau al judecății. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Interzicerea unei funcții sau profesii Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 115. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (7)

Când făptuitorul a săvârșit fapta datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite funcții, ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupații, se poate lua măsura interzicerii de a ocupa acea funcție sau de a exercita acea profesie, meserie ori ocupație. Practică judiciară (2)

Această măsură poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puțin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puțin un an de la data respingerii cererii anterioare. Practică judiciară (1)

Interzicerea de a se afla în anumite localități

Art. 116. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (44)

Când persoana condamnată la pedeapsa închisorii de cel puțin un an a mai fost condamnată pentru alte infracțiuni, dacă instanța constată că prezența acesteia în localitatea unde a săvârșit infracțiunea sau în alte localități constituie un pericol grav pentru societate, poate lua față de această persoană măsura interzicerii de a se afla în acea localitate sau în alte localități anume determinate prin hotărârea de condamnare. Practică judiciară (3)

Condiția ca făptuitorul să fi fost condamnat anterior pentru alte infracțiuni nu se cere, când se pronunță o condamnare mai mare de 5 ani. Practică judiciară (2)

Această măsură poate fi luată pe o durată până la 5 ani și poate fi prelungită dacă pericolul social subzistă. Prelungirea nu poate depăși durata măsurii luate inițial. Practică judiciară (1)

În cazul infracțiunilor de furt, tâlhărie, speculă, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice, cerșetorie, prostituție, viol, relații sexuale între persoane de același sex și perversiune sexuală, măsura de siguranță poate fi luată oricare ar fi pedeapsa aplicată, durata sau cuantumul acesteia și chiar dacă făptuitorul nu a mai fost condamnat anterior pentru alte infracțiuni. Practică judiciară (8)

Măsura de siguranță poate fi revocată la cerere sau din oficiu, după trecerea unui termen de cel puțin un an, dar numai dacă temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puțin un an de la data respingerii cererii anterioare.

Expulzarea

Art. 117. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (42), Reviste (1)

Cetățeanului străin care a comis o infracțiune i se poate interzice rămânerea pe teritoriul țării. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8)

Dispoziția alineatului precedent se aplică și persoanei fără cetățenie care nu are domiciliu în țară. Practică judiciară (1)

În cazul în care expulzarea însoțește pedeapsa închisorii, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9)

Persoanele prevăzute în prezentul articol nu vor fi expulzate dacă există motive serioase de a se crede că riscă să fie supuse la tortură în statul în care urmează a fi expulzate. Practică judiciară (2)

Confiscarea specială Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 118. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (338), Reviste (4), Doctrină (1)

Sunt supuse confiscării speciale: Practică judiciară (6)

a) lucrurile produse prin fapta prevăzută de legea penală; Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (57)

b) lucrurile care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârșirea unei infracțiuni, dacă sunt ale infractorului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (652)

c) lucrurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a răsplăti pe infractor; Practică judiciară (43)

d) lucrurile dobândite în mod vădit prin săvârșirea infracțiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (68), Reviste (2)

e) lucrurile deținute în contra dispozițiilor legale. Jurisprudență (2), Practică judiciară (446), Reviste (1)

TITLUL VII CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII Reviste (1)

Capitolul I AMNISTIA ȘI GRAȚIEREA

Efectele amnistiei

Art. 119. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (7)

Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârșită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură și executarea pedepsei pronunțate, precum și celelalte consecințe ale condamnării. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie.

Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță, măsurilor educative și asupra drepturilor persoanei vătămate. Reviste (1)

Efectele grațierii

Art. 120. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (9)

Grațierea are ca efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai ușoară. Practică judiciară (2)

Grațierea are efecte și asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiționat. În acest caz, partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunțate de instanță se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea condiționată este revocată sau anulată, se execută numai partea de pedeapsă rămasă negrațiată. Jurisprudență (1), Practică judiciară (22)

Grațierea nu are efecte asupra pedepselor complimentare, afară de cazul când se dispune altfel prin actul de grațiere. Modificări (1)

Grațierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și măsurilor educative.

Capitolul II PRESCRIPȚIA

Prescripția răspunderii penale

Art. 121. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (25)

Prescripția înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (19)

Prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul infracțiunilor contra păcii și omenirii. Modificări (1), Practică judiciară (3), Reviste (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale

Art. 122. - Jurisprudență (12), Practică judiciară (66), Reviste (2), Doctrină (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt: Modificări (1), Practică judiciară (6)

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani; Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (1)

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 15 ani; Jurisprudență (2), Practică judiciară (11)

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (1)

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani; Jurisprudență (19), Practică judiciară (115), Reviste (2)

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda. Jurisprudență (3), Practică judiciară (18)

Termenele arătate în prezentul articol se socotesc de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul infracțiunilor continue termenul curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, iar în cazul infracțiunilor continuate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3)

Întreruperea cursului prescripției

Art. 123. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (20), Reviste (1)

Cursul termenului prescripției prevăzute în art. 122 se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfășurarea procesului penal. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (9), Reviste (1)

După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Întreruperea cursului prescripției produce efecte față de toți participanții la infracțiune, chiar dacă actul de întrerupere privește numai pe unii dintre ei. Practică judiciară (2)

Prescripția specială Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 124. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (26), Practică judiciară (131), Reviste (6)

Prescripția înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripție prevăzut în art. 122 este depășit cu încă jumătate.

Prescripția executării pedepsei

Art. 125. - Practică judiciară (10)

Prescripția înlătură executarea pedepsei principale. Practică judiciară (8)

Prescripția nu înlătură executarea pedepselor principale pronunțate pentru infracțiunile contra păcii și omenirii. Modificări (1), Practică judiciară (2)

Termenele de prescripție a executării pedepsei

Art. 126. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (17)

Termenele de prescripție a executării pedepsei sunt: Modificări (1), Practică judiciară (2)

a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detențiunea pe viață sau închisoarea mai mare de 15 ani; Practică judiciară (2)

b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea; Practică judiciară (40)

c) 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda. Jurisprudență (1), Practică judiciară (17)

Termenul de prescripție a executării sancțiunilor cu caracter administrativ prevăzute în art. 181 și în art. 91 este de un an. Practică judiciară (2)

Termenele arătate în alin. 1 se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă, iar cele arătate în alin. 2 curg de la rămânerea definitivă a hotărârii sau, după caz, de la data când poate fi pusă în executare, potrivit legii, ordonanța prin care s-a aplicat sancțiunea. Modificări (1)

În cazul revocării suspendării condiționate a executării pedepsei, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau, după caz, a executării pedepsei la locul de muncă, termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă.

Măsurile de siguranță nu se prescriu.

Întreruperea cursului prescripției executării

Art. 127. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (31), Doctrină (1)

Cursul termenului prescripției prevăzute în art. 126 se întrerupe prin începerea executării pedepsei sau prin săvârșirea din nou a unei infracțiuni. Practică judiciară (12)

Sustragerea de la executare, după începerea executării pedepsei, face să curgă un nou termen de prescripție de la data sustragerii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (5)

Suspendarea cursului prescripției

Art. 128. - Practică judiciară (12), Doctrină (1)

Cursul termenului prescripției prevăzute în art. 122 este suspendat pe timpul cât o dispoziție legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal. Referințe (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (1)

Cursul termenului prescripției prevăzute în art. 126 este suspendat în cazurile și condițiile prevăzute în Codul de procedură penală. Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (7)

Prescripția își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Termenele de prescripție pentru minori

Art. 129. - Practică judiciară (16), Doctrină (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale și a executării pedepsei se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârșirii infracțiunii erau minori.

Prescripția executării pedepsei care a înlocuit pedeapsa detențiunii pe viață

Art. 130. - Practică judiciară (6)

Executarea pedepsei închisorii, atunci când aceasta înlocuiește pedeapsa detențiunii pe viață, se prescrie în 20 de ani. Termenul de prescripție curge de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detențiunea pe viață. Practică judiciară (1)

Capitolul III LIPSA PLÂNGERII PREALABILE ȘI ÎMPĂCAREA PĂRȚILOR

Lipsa plângerii prealabile Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 131. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (14)

În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Practică judiciară (10)

Retragerea plângerii prealabile, de asemenea, înlătură răspunderea penală. Practică judiciară (21), Reviste (1)

Fapta care a adus vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menține numai de către una dintre ele. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

Fapta atrage răspunderea penală a tuturor participanților la săvârșirea ei, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menține cu privire numai la unul dintre ei. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (4)

În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă, acțiunea penală se pune în mișcare și din oficiu. Practică judiciară (2)

Împăcarea părților Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 132. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (42), Reviste (3)

Împăcarea părților în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală și stinge și acțiunea civilă. Practică judiciară (13), Reviste (2)

Împăcarea este personală și produce efecte numai dacă intervine până la rămânerea definitivă a hotărârii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Modele (1)

Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu împăcarea se face numai de reprezentanții lor legali. Cei cu capacitate de exercițiu restrânsă se pot împăca cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege. Împăcarea produce efecte și în cazul în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu. Practică judiciară (4)

Capitolul IV REABILITAREA

Efectele reabilitării

Art. 133. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (21)

Reabilitarea face să înceteze decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care rezultă din condamnare. Practică judiciară (5)

Reabilitarea nu are ca urmare obligația de reintegrare în funcția din care infractorul a fost scos în urma condamnării ori de rechemare în cadrele permanente ale forțelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.

De asemenea, reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranță, cu excepția celei prevăzute în art. 112 lit. d).

Reabilitarea de drept Modificări (1)

Art. 134. - Modificări (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (54), Hotărâri judecătorești

Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depășește un an, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârșit nici o altă infracțiune. Practică judiciară (26), Caută hotărâri judecătorești

Reabilitarea judecătorească

Art. 135. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (88), Referințe în cărți (1)

Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanța judecătorească: Practică judiciară (9)

a) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunțate; Practică judiciară (68)

b) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani până la 10 ani, după trecerea unui termen de 5 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunțate; Practică judiciară (16)

c) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, după trecerea unui termen de 7 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunțate; Practică judiciară (5)

d) în cazul pedepsei detențiunii pe viață comutate sau înlocuite cu pedeapsa închisorii, după trecerea unui termen de 7 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei cu închisoare. Practică judiciară (2)

Procurorul general poate dispune, în cazuri excepționale, reducerea termenelor prevăzute în acest articol.

Calculul termenului de reabilitare

Art. 136. - Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (53), Reviste (1)

Termenele prevăzute în art. 134 și 135 se socotesc de la data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris. Jurisprudență (1), Practică judiciară (54)

Pentru cei condamnați la pedeapsa cu amendă termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată sau executarea ei s-a stins în alt mod. Practică judiciară (15)

În caz de grațiere totală sau de grațiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de grațiere. Practică judiciară (7)

Condițiile reabilitării judecătorești

Art. 137. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (77)

Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întrunește următoarele condiții: Practică judiciară (13)

a) nu a suferit o nouă condamnare în intervalul prevăzut în art. 135; Practică judiciară (10)

b) își are asigurată existența prin muncă sau prin alte mijloace oneste, precum și în cazul când are vârsta de a fi pensionat sau este incapabil de muncă; Practică judiciară (8)

c) a avut o bună conduită; Practică judiciară (10)

d) a achitat în întregime cheltuielile de judecată și despăgubirile civile la plata cărora a fost obligat, afară de cazul când partea vătămată a renunțat la despăgubiri, sau când instanța constată că cel condamnat și-a îndeplinit în mod regulat obligațiile privitoare la dispozițiile civile din hotărârea de condamnare. Practică judiciară (13)

Când instanța constată că nu este îndeplinită condiția de la lit. d), dar aceasta nu se datorește relei-voințe a condamnatului, poate dispune reabilitarea. Practică judiciară (12)

Reînnoirea cererii de reabilitare

Art. 138. - Practică judiciară (10)

În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o nouă cerere decât după un termen de 3 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, după un termen de 2 ani în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani și după un termen de un an în celelalte cazuri; aceste termene se socotesc de la data respingerii cererii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

Condițiile arătate în art. 137 trebuie să fie îndeplinite și pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

Când respingerea cererii se bazează pe lipsă de forme, ea poate fi reînnoită potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală.

Anularea reabilitării

Art. 139. - Practică judiciară (5)

Reabilitarea judecătorească va fi anulată când după acordarea ei s-a descoperit că cel reabilitat mai suferise o altă condamnare, care dacă ar fi fost cunoscută, ducea la respingerea cererii de reabilitare. Practică judiciară (4)

TITLUL VIII ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ Practică judiciară (1)

Dispoziții generale

Art. 140. - Practică judiciară (4)

Ori de câte ori legea penală folosește un termen sau o expresie din cele arătate în prezentul titlu, înțelesul acestora este cel prevăzut în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel.

Legea penală

Art. 141. - Practică judiciară (17), Reviste (1)

Prin "lege penală" se înțelege orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi sau decrete.

Teritoriul

Art. 142. - Practică judiciară (1)

Prin termenul "teritoriu" din expresiile "teritoriul României" și "teritoriul țării" se înțelege întinderea de pământ și apele cuprinse între frontiere, cu subsolul și spațiul aerian, precum și marea teritorială cu solul, subsolul și spațiul aerian ale acesteia.

Infracțiune săvârșită pe teritoriul țării

Art. 143. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (9)

Prin "infracțiune săvârșită pe teritoriul țării" se înțelege orice infracțiune comisă pe teritoriul arătat în art. 142 sau pe o navă ori o aeronavă română. Jurisprudență (1)

Infracțiunea se consideră săvârșită pe teritoriul țării și atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sau aeronavă română s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infracțiunii. Practică judiciară (3)

Săvârșirea unei infracțiuni Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 144. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (22), Reviste (1)

Prin "săvârșirea unei infracțiuni" sau "comiterea unei infracțiuni" se înțelege săvârșirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativă, precum și participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.

Public Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 145. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (130), Reviste (10), Doctrină (1)

Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public. Practică judiciară (2)

Consecințe deosebit de grave Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (35)

Art. 146. - Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (37), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (69), Reviste (1)

Prin "consecințe deosebit de grave" se înțelege o pagubă materială mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

Funcționar public și funcționar Respingeri de neconstituționalitate (11)

Art. 147. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență (1), Practică judiciară (51), Reviste (2)

Prin "funcționar public" se înțelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unități dintre cele la care se referă art. 145. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (30), Reviste (2)

Prin "funcționar" se înțelege persoana menționată în alin. 1, precum și orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat. Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (1)

Art. 148. - Practică judiciară (11)

Abrogat. Practică judiciară (3)

Rude apropiate

Art. 149. - Practică judiciară (11)

"Rude apropiate" sunt ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude. Practică judiciară (2), Reviste (1)

Dispozițiile din legea penală privitoare la rude apropiate, în limitele prevăzute de alineatul precedent, se aplică în caz de înfiere cu efecte depline, persoanei înfiate cât și descendenților acesteia și în raport cu rudele firești, iar în caz de înfiere cu efecte restrânse, înfiatului cât și descendenților acestuia și în raport cu rudele înfietorului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Secrete de stat și înscrisuri oficiale

Art. 150. - Practică judiciară (6)

"Secrete de stat" sunt documentele și datele care prezintă în mod vădit acest caracter, precum și cele declarate sau calificate astfel prin hotărâre a Guvernului. Practică judiciară (1)

"Înscris oficial" este orice înscris care emană de la o unitate din cele la care se referă art. 145 sau care aparține unei asemenea unități. Practică judiciară (25), Reviste (2)

Arme

Art. 151. - Practică judiciară (5)

"Arme" sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziții legale. Practică judiciară (4)

Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme și care au fost întrebuințate pentru atac. Practică judiciară (13)

Faptă săvârșită în public

Art. 152. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (57), Doctrină (1)

Fapta se consideră săvârșită "în public" atunci când a fost comisă: Practică judiciară (1)

a) într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nici o persoană; Practică judiciară (26)

b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de față două sau mai multe persoane; Practică judiciară (9)

c) în loc neaccesibil publicului, cu intenția însă ca fapta să fie auzită sau văzută și dacă acest rezultat s-a produs față de două sau mai multe persoane; Practică judiciară (6)

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepția reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relațiilor dintre persoanele participante; Practică judiciară (3)

e) prin orice mijloace cu privire la care făptuitorul și-a dat seama că fapta ar putea ajunge la cunoștința publicului. Practică judiciară (2)

Timp de război

Art. 153. - Practică judiciară (2)

"Timp de război" este intervalul de timp de la data declarării mobilizării sau de la începerea operațiilor de război până la data trecerii armatei la starea de pace.

Calculul timpului

Art. 154. - Practică judiciară (14)

La calcularea timpului ziua se socotește de 24 de ore și săptămâna de 7 zile. Luna și anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă.

PARTEA SPECIALĂ

TITLUL I INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI

Trădarea Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 155. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (11), Hotărâri judecătorești

Fapta cetățeanului român sau a persoanei fără cetățenie, domiciliată pe teritoriul statului român, de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului, prin acțiuni de provocare de război contra țării sau de înlesnire a ocupației militare străine, ori de subminare economică sau politică a statului, ori de aservire față de o putere străină, sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfășurarea unei activități dușmănoase împotriva siguranței statului, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

Trădarea prin ajutarea inamicului

Art. 156. -

Fapta cetățeanului român sau a persoanei fără cetățenie domiciliată pe teritoriul statului român, care, în timp de război:

a) predă teritorii, orașe, poziții de apărare, depozite ori instalații ale forțelor armate române sau care servesc apărării;

b) predă nave, aeronave, mașini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot sluji purtării războiului;

c) procură dușmanului oameni, valori și materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acțiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea dușmanului ori să slăbească puterea de luptă a forțelor armate române sau a armatelor aliate,

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează cetățeanul român sau persoana fără cetățenie domiciliată pe teritoriul statului român, care, în timp de război, luptă sau face parte din formații de luptă împotriva statului român sau a aliaților săi.

Trădarea prin transmitere de secrete Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 157. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6), Hotărâri judecătorești

Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora, precum și procurarea de documente sau date ce constituie secrete de stat, ori deținerea de asemenea documente de către acei care nu au calitatea de a le cunoaște, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora, săvârșite de un cetățean român sau de o persoană fără cetățenie domiciliată pe teritoriul statului român, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

Aceleași fapte, dacă privesc alte documente sau date care prin caracterul și importanța lor fac ca fapta săvârșită să pericliteze siguranța statului, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunile dușmănoase contra statului

Art. 158. - Practică judiciară (1)

Faptele prevăzute în art. 155 și în art. 156, săvârșite de un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Spionajul Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 159. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

Faptele prevăzute în art. 157, săvârșite de un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (1)

Atentatul care pune în pericol siguranța statului

Art. 160. - Practică judiciară (5)

Atentatul săvârșit contra vieții, integrității corporale ori sănătății unei persoane care îndeplinește o activitate importantă de stat sau altă activitate publică importantă, în împrejurări care fac ca fapta să pună în pericol siguranța statului, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (3)

Atentatul contra unei colectivități

Art. 161. -

Atentatul săvârșit contra unei colectivități prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, de natură să slăbească puterea de stat, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (2)

Subminarea puterii de stat

Art. 162. - Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

Acțiunea armată de natură să slăbească puterea de stat se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Orice alte acțiuni violente săvârșite de mai multe persoane împreună, de natură să atragă aceleași urmări, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Actele de diversiune

Art. 163. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (19)

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a uzinelor, instalațiilor industriale, mașinilor, căilor de comunicație, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicație, construcțiilor, produselor industriale sau agricole, ori a altor bunuri, dacă fapta este de natură să aducă în orice mod atingere siguranței statului, se pedepsesc cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (2)

Art. 164. - Practică judiciară (2)

Abrogat.

Subminarea economiei naționale

Art. 165. - Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

Fapta de a folosi o unitate din cele la care se referă art. 145, ori de a împiedica activitatea normală a acesteia, dacă fapta este de natură să submineze economia națională, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a produs pagube importante economiei naționale, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Propaganda în favoarea statului totalitar

Art. 166. - Practică judiciară (8)

Propaganda în vederea instaurării unui stat totalitar, săvârșită prin orice mijloace, în public, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (6)

Propaganda constă în răspândirea, în mod sistematic, sau în apologia unor idei, concepții sau doctrine cu intenția de a convinge și de a atrage noi adepți. Practică judiciară (9)

Acțiuni împotriva ordinii constituționale Modificări (1)

Art. 1661. - Modificări (1), Practică judiciară (2)

Inițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea de acțiuni care pot pune în pericol sub orice formă ordinea constituțională, caracterul național, suveran, independent, unitar și indivizibil al statului român se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Fapta de a îndemna publicul la săvârșirea faptelor prevăzute în alin. 1 se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 a avut ca urmare săvârșirea infracțiunii la care s-a îndemnat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune.

Întreprinderea oricărei acțiuni pentru schimbarea prin violență a ordinii constituționale se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Complotul

Art. 167. - Practică judiciară (10), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

Inițierea sau constituirea unei asociații sau grupări în scopul săvârșirii vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 155-163, 165 și 1661, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asociații sau grupări se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (14)

Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru cea mai gravă dintre infracțiunile care intră în scopul asociației sau grupării.

Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni.

Nu se pedepsește persoana care, săvârșind fapta prevăzută în alin. 1 sau 3, o denunță mai înainte de a fi fost descoperită.

Compromiterea unor interese de stat

Art. 168. - Reviste (1)

Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă fapta este de natură a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Comunicarea de informații false Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 1681. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, dacă fapta este de natură să aducă atingere siguranței statului sau relațiilor internaționale ale României, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Divulgarea secretului care periclitează siguranța statului

Art. 169. - Practică judiciară (5)

Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie secrete de stat ori a altor documente sau date, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranța statului, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (6)

Deținerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce constituie secret de stat, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranța statului, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Practică judiciară (1)

Cu pedeapsa prevăzută în alin. 2 se sancționează deținerea în afara îndatoririlor de serviciu a altor documente în vederea divulgării, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranța statului.

Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente sunt săvârșite de orice altă persoană, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani. Practică judiciară (3)

Nedenunțarea

Art. 170. - Practică judiciară (6)

Omisiunea de a denunța de îndată săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 155-163, 165, 1661 și 167 se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Practică judiciară (4)

Omisiunea de a denunța, săvârșită de soț sau de o rudă apropiată, nu se pedepsește. Practică judiciară (3)

Nu se pedepsește persoana care mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracțiunea nedenunțată, încunoștințează autoritățile competente despre acea infracțiune sau care, chiar după ce s-a început urmărirea penală ori după ce vinovații au fost descoperiți, a înlesnit arestarea acestora.

Infracțiuni contra reprezentantului unui stat străin

Art. 171. - Practică judiciară (5)

Infracțiunile contra vieții, integrității corporale, sănătății, libertății sau demnității, săvârșite împotriva reprezentantului unui stat străin, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită, al cărei maxim se sporește cu 2 ani. Practică judiciară (2)

Acțiunea penală se pune în mișcare la dorința exprimată de guvernul străin. Practică judiciară (1)

Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei

Art. 172. - Practică judiciară (5)

Participantul la infracțiunile prevăzute în prezentul titlu nu se pedepsește, dacă denunță în timp util săvârșirea infracțiunii, astfel ca să fie împiedicată consumarea ei, sau dacă împiedică el însuși consumarea infracțiunii și apoi o denunță.

Participantul care, după ce urmărirea penală a început ori infractorii au fost descoperiți, înlesnește arestarea acestora, se sancționează cu o pedeapsă ale cărei limite se reduc la jumătate. Practică judiciară (1)

Sancționarea tentativei, tăinuirii și favorizării

Art. 173. - Practică judiciară (9), Reviste (1)

Tentativa infracțiunilor prevăzute în prezentul titlu se pedepsește. Practică judiciară (1)

Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute în art. 156, 157, 159-163, 165, 166, 1661 și art. 158 raportat la infracțiunea de trădare prin ajutarea inamicului.

Tăinuirea și favorizarea privitoare la infracțiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. Practică judiciară (3)

Pedeapsa aplicată tăinuitorului sau favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.

Tăinuirea și favorizarea săvârșite de soț sau de o rudă apropiată în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 155-163, 165, 1661 și 167 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevăzute în alin. 3 se reduc la jumătate, iar în cazul celorlalte infracțiuni tăinuirea și favorizarea nu se pedepsesc.

TITLUL II INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI

Capitolul I INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII

Secțiunea I Omuciderea

Omorul

Art. 174. - Jurisprudență (85), Practică judiciară (1700), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (46), Practică judiciară (929), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență (1), Practică judiciară (70), Caută hotărâri judecătorești

Omorul calificat

Art. 175. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (256), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări: Jurisprudență (1), Practică judiciară (30), Caută hotărâri judecătorești

a) cu premeditare; Jurisprudență (9), Practică judiciară (166), Caută hotărâri judecătorești

b) din interes material; Jurisprudență (1), Practică judiciară (33), Caută hotărâri judecătorești

c) asupra soțului sau unei rude apropiate; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (23), Practică judiciară (344), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra; Jurisprudență (6), Practică judiciară (103), Caută hotărâri judecătorești

e) prin mijloace ce pun în pericol viața mai multor persoane; Jurisprudență (3), Practică judiciară (31), Caută hotărâri judecătorești

f) în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei; Practică judiciară (9), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

h) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență (1), Practică judiciară (38), Caută hotărâri judecătorești

i) în public, Jurisprudență (55), Practică judiciară (956), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență (3), Practică judiciară (30), Caută hotărâri judecătorești

Omorul deosebit de grav

Art. 176. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (93), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări: Practică judiciară (11), Caută hotărâri judecătorești

a) prin cruzimi; Jurisprudență (6), Practică judiciară (153), Caută hotărâri judecătorești

b) asupra a două sau mai multor persoane; Referințe (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (115), Caută hotărâri judecătorești

c) de către o persoană care a mai săvârșit un omor; Jurisprudență (8), Practică judiciară (86), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

d) pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea unei tâlhării sau piraterii; Jurisprudență (4), Practică judiciară (177), Caută hotărâri judecătorești

e) asupra unei femei gravide; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

f) asupra unui magistrat, polițist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora, Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (21), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

Pruncuciderea

Art. 177. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (19), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Uciderea din culpă

Art. 178. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (82), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Jurisprudență (17), Practică judiciară (216), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activități, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (40), Practică judiciară (468), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Când uciderea din culpă a unei persoane este săvârșită de un conducător de vehicul cu tracțiune mecanică, având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală sau care se află în stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (70), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta săvârșită din culpă, de orice altă persoană în exercițiul profesiei sau meseriei și care se află în stare de ebrietate. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, la maximul pedepselor prevăzute în alineatele precedente se poate adăuga un spor până la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (65), Caută hotărâri judecătorești

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 179. - Practică judiciară (9), Doctrină (1)

Fapta de a determina sau de a înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Practică judiciară (2)

Când fapta prevăzută în alineatul precedent s-a săvârșit față de un minor sau față de o persoană care nu era în stare să-și dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stăpână pe actele sale, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Secțiunea II Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății

Lovirea sau alte violențe

Art. 180. - Referințe (1), Jurisprudență (13), Practică judiciară (166), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență (4), Practică judiciară (287), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Lovirea sau actele de violență care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (8), Practică judiciară (206), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 181. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență (10), Practică judiciară (627), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență (8), Practică judiciară (346), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Practică judiciară (72), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală gravă Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 182. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (5), Practică judiciară (206), Reviste (1)

Fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile, sau care a produs vreuna dintre următoarele consecințe: pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluțirea, avortul, ori punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență (10), Practică judiciară (176), Reviste (1)

Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii consecințelor prevăzute în alineatul precedent, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (10), Practică judiciară (334)

Tentativa faptei prevăzute în alin. 2 se pedepsește. Jurisprudență (1), Practică judiciară (16)

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 183. - Jurisprudență (26), Practică judiciară (407), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală din culpă

Art. 184. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (99), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în art. 180 alin. 2 care a pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum și cea prevăzută în art. 181, săvârșite din culpă, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (13), Practică judiciară (273), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a avut vreuna din urmările prevăzute în art. 182 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (31), Practică judiciară (443), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Când săvârșirea faptei prevăzute în alin. 1 este urmarea nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii, ori pentru îndeplinirea unei anume activități, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (13), Practică judiciară (215), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alin. 2 dacă este urmarea nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere arătate în alineatul precedent se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (30), Practică judiciară (360), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Pentru faptele prevăzute în alin. 1 și 3, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

Secțiunea III Avortul

Provocarea ilegală a avortului

Art. 185. - Jurisprudență (1), Hotărâri judecătorești

Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări: Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) în afara instituțiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop; Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate; Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

c) dacă vârsta sarcinii a depășit patrusprezece săptămâni, Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Întreruperea cursului sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă prin faptele prevăzute în alin. 1 și 2 s-a cauzat femeii însărcinate vreo vătămare corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

În cazul când fapta prevăzută în alin. 2 și 3 a fost săvârșită de medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica și interdicția exercitării profesiei de medic, potrivit art. 64 lit. c). Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește.

Nu se pedepsește întreruperea cursului sarcinii efectuată de medic:

a) dacă întreruperea cursului sarcinii era necesară pentru a salva viața, sănătatea sau integritatea corporală a femeii însărcinate de la un pericol grav și iminent și care nu putea fi înlăturat altfel;

b) în cazul prevăzut în alin. 1 lit. c), când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozițiilor legale;

c) în cazul prevăzut în alin. 2, când femeia însărcinată s-a aflat în imposibilitate de a-și exprima voința, iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 186. -

Abrogat. Caută hotărâri judecătorești

Art. 187. -

Abrogat. Caută hotărâri judecătorești

Art. 188. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (1)

Abrogat. Practică judiciară (1)

Capitolul II INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI

Lipsirea de libertate în mod ilegal Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 189. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (104), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (10), Practică judiciară (194), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care fapta este săvârșită prin simularea de calități oficiale, prin răpire, de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună sau dacă în schimbul eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum și în cazul în care victima este minoră sau este supusă unor suferințe ori sănătatea sau viața îi este pusă în pericol, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (10), Practică judiciară (272), Caută hotărâri judecătorești

Dacă pentru eliberarea persoanei se cere, în orice mod, ca statul, o persoană juridică, o organizație internațională interguvernamentală sau un grup de persoane să îndeplinească sau să nu îndeplinească un anumit act, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa faptelor prevăzute în alin. 1-3 se pedepsește. Practică judiciară (11), Caută hotărâri judecătorești

Constituie tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de măsuri în vederea comiterii faptei prevăzute în alin. 3. Practică judiciară (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Sclavia

Art. 190. - Practică judiciară (3)

Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (2)

Tentativa se pedepsește.

Supunerea la muncă forțată sau obligatorie

Art. 191. - Practică judiciară (59)

Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, la prestarea unei munci contra voinței sale sau la o muncă obligatorie, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Practică judiciară (64)

Violarea de domiciliu

Art. 192. - Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență (3), Practică judiciară (150), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (5), Practică judiciară (283), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care fapta se săvârșește de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopții sau prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (19), Practică judiciară (721), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Pentru fapta prevăzută în alin. 1, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (12), Caută hotărâri judecătorești

Amenințarea Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 193. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (3), Practică judiciară (297), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soțului ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (108), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Șantajul Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 194. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (79), Hotărâri judecătorești

Constrângerea unei persoane, prin violență sau amenințare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (5), Practică judiciară (151), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Când constrângerea constă în amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată, pentru soțul acesteia sau pentru o rudă apropiată, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență (3), Practică judiciară (35), Caută hotărâri judecătorești

Violarea secretului corespondenței

Art. 195. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (26), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Deschiderea unei corespondențe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanță, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează sustragerea, distrugerea sau reținerea unei corespondențe, precum și divulgarea conținutului unei corespondențe, chiar atunci când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă din greșeală, ori divulgarea conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoștință de acesta din greșeală sau din întâmplare. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Caută hotărâri judecătorești

Divulgarea secretului profesional

Art. 196. - Practică judiciară (14)

Divulgarea, fără drept, a unor date, de către acela căruia i-au fost încredințate, sau de care a luat cunoștință în virtutea profesiei ori funcției, dacă fapta este de natură a aduce prejudicii unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Practică judiciară (2)

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Practică judiciară (1)

Capitolul III INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA VIAȚA SEXUALĂ

Violul Practică judiciară (1)

Art. 197. - Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență (5), Practică judiciară (129), Hotărâri judecătorești

Raportul sexual cu o persoană de sex feminin, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-și exprima voința, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani. Modificări (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (26), Practică judiciară (683), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, dacă: Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (57), Caută hotărâri judecătorești

a) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (169), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

b) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului; Jurisprudență (2), Practică judiciară (64), Caută hotărâri judecătorești

c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății. Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Caută hotărâri judecătorești

Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani dacă victima nu a împlinit vârsta de 14 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani. Modificări (2), Jurisprudență (14), Practică judiciară (408), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

Faptele prevăzute în alin. 1, 2 lit. b) și c) și alin. 3 teza I nu se pedepsesc dacă înainte ca hotărârea să fi rămas definitivă a intervenit căsătoria dintre autor și victimă. În caz de participație, în alte condiții decât aceea prevăzută în alin. 2 lit. a), căsătoria dintre autor și victimă produce aceleași efecte și față de participanți. Caută hotărâri judecătorești

Raportul sexual cu o minoră Modificări (3)

Art. 198. - Modificări (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (44), Hotărâri judecătorești

Raportul sexual cu o persoană de sex feminin care nu a împlinit vârsta de 14 ani se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (124), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează raportul sexual cu o persoană de sex feminin între 14-18 ani, dacă fapta este săvârșită de tutore sau curator, ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosind calitatea sa. Modificări (2), Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

Când fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârșită în împrejurările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. b) ori dacă faptele prevăzute în alin. 1 și 2 au avut urmările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (24), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 197 alin. final se aplică și în cazul faptelor prevăzute în alin. 1-3. Caută hotărâri judecătorești

Seducția

Art. 199. - Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

Fapta aceluia care, prin promisiuni de căsătorie, determină o persoană de sex feminin mai mică de 18 ani de a avea cu el raport sexual, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Practică judiciară (2)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Practică judiciară (1)

Relațiile sexuale între persoane de același sex

Art. 200. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

Relațiile sexuale între persoane de același sex, săvârșite în public sau dacă au produs scandal public, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani. Practică judiciară (1)

Fapta majorului de a avea relații sexuale cu un minor de același sex se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (3)

Relațiile sexuale cu o persoană de același sex în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (3)

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 și 3 are ca urmare vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea practicării de relații sexuale între persoane de același sex, precum și propaganda ori asocierea sau orice alte acte de prozelitism săvârșite în același scop se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.

Perversiunea sexuală Modificări (1)

Art. 201. - Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (16), Hotărâri judecătorești

Actele de perversiune sexuală săvârșite în public sau dacă au produs scandal public se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 200 alin. 2-5 se aplică în mod corespunzător. Modificări (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (14), Caută hotărâri judecătorești

Constituie acte de perversiune sexuală orice acte nefirești în legătură cu viața sexuală, altele decât cele prevăzute în art. 200. Modificări (2), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Corupția sexuală

Art. 202. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (16), Hotărâri judecătorești

Actele cu caracter obscen săvârșite asupra unui minor sau în prezența unui minor se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (32), Caută hotărâri judecătorești

Incestul

Art. 203. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (72), Hotărâri judecătorești

Raportul sexual între rude în linie directă sau între frați și surori se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Practică judiciară (12), Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei Modificări (1)

Art. 204. - Modificări (1), Practică judiciară (5)

Tentativa infracțiunilor prevăzute în art. 197-198 și 200-203 se pedepsește. Practică judiciară (1)

Capitolul IV INFRACȚIUNI CONTRA DEMNITĂȚII

Insulta Respingeri de neconstituționalitate (16)

Art. 205. - Respingeri de neconstituționalitate (19), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență (7), Practică judiciară (140), Reviste (3), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Atingerea adusă onoarei ori reputației unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (12), Caută hotărâri judecătorești

Aceeași pedeapsă se aplică și în cazul când se atribuie unei persoane un defect, boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebuie relevate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Calomnia Respingeri de neconstituționalitate (25)

Art. 206. - Respingeri de neconstituționalitate (28), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (19), Practică judiciară (99), Reviste (3), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Afirmarea ori imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancțiune penală, administrativă sau disciplinară ori disprețului public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Caută hotărâri judecătorești

Proba verității Respingeri de neconstituționalitate (17)

Art. 207. - Respingeri de neconstituționalitate (17), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (22), Reviste (2), Doctrină (2)

Proba verității celor afirmate sau imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârșită pentru apărarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a făcut proba verității nu constituie infracțiunea de insultă sau calomnie.

TITLUL III INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Furtul Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 208. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (16), Practică judiciară (779), Reviste (6), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la unu la 12 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (64), Practică judiciară (2449), Reviste (3), Modele (3), Caută hotărâri judecătorești

Se consideră bunuri mobile și orice energie care are o valoare economică, precum și înscrisurile. Practică judiciară (37), Caută hotărâri judecătorești

Fapta constituie furt chiar dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau deținerea legitimă a altei persoane. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

De asemenea, constituie furt luarea în condițiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept. Jurisprudență (4), Practică judiciară (138), Caută hotărâri judecătorești

Furtul calificat Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 209. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (10), Practică judiciară (514), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Furtul săvârșit în următoarele împrejurări: Jurisprudență (3), Practică judiciară (188), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) de două sau mai multe persoane împreună; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (37), Practică judiciară (819), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică; Practică judiciară (16), Caută hotărâri judecătorești

c) de către o persoană mascată, deghizată sau travestită; Practică judiciară (28), Caută hotărâri judecătorești

d) asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se apăra; Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Caută hotărâri judecătorești

e) într-un loc public; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (31), Practică judiciară (569), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

f) într-un mijloc de transport în comun; Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Caută hotărâri judecătorești

g) în timpul nopții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (46), Practică judiciară (906), Reviste (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

h) în timpul unei calamități; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

i) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (44), Practică judiciară (868), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și furtul privind: Modificări (1), Practică judiciară (10), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) produsele petroliere sau gazele naturale din conducte, depozite ori cisterne; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

b) un bun care face parte din patrimoniul cultural; Jurisprudență (6), Practică judiciară (81), Caută hotărâri judecătorești

c) un act care servește pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Furtul care a produs consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (42), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 210. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (60), Reviste (1)

Furtul săvârșit între soți ori între rude apropiate, sau de către un minor în paguba tutorelui său, ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se urmărește numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Practică judiciară (6)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Tâlhăria Practică judiciară (1)

Art. 211. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (278), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Furtul săvârșit prin întrebuințare de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 18 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (19), Practică judiciară (886), Reviste (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Tâlhăria săvârșită în următoarele împrejurări: Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (214), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) de două sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență (7), Practică judiciară (332), Caută hotărâri judecătorești

b) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică; Jurisprudență (14), Practică judiciară (762), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; Jurisprudență (12), Practică judiciară (769), Caută hotărâri judecătorești

d) în timpul nopții; Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

e) într-un loc public sau într-un mijloc de transport; Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

f) într-o locuință sau în dependințe ale acesteia; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

g) în timpul unei calamități;

h) a avut vreuna din urmările arătate în art. 182,

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani.

Tâlhăria care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență (1), Practică judiciară (33), Caută hotărâri judecătorești

Pirateria

Art. 212. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Jefuirea prin acte de violență săvârșite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe acea navă ori împotriva altei nave, dacă navele se află în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdicției nici unui stat, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 18 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă pirateria a avut vreuna dintre urmările arătate în art. 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani. Caută hotărâri judecătorești

Pirateria care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și când infracțiunea de piraterie s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave și nave. Caută hotărâri judecătorești

Abuzul de încredere Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 213. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (138), Reviste (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Însușirea unui bun mobil al altuia, deținut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amendă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (45), Caută hotărâri judecătorești

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Gestiunea frauduloasă

Art. 214. - Practică judiciară (44), Reviste (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credință, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență (2), Practică judiciară (24), Caută hotărâri judecătorești

Gestiunea frauduloasă săvârșită în scopul de a dobândi un folos material se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Caută hotărâri judecătorești

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte proprietatea statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea Respingeri de neconstituționalitate (6)

Art. 215. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (560), Reviste (4), Doctrină (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență (55), Practică judiciară (2077), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea săvârșită prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (30), Jurisprudență (41), Practică judiciară (1365), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

Inducerea sau menținerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârșită în așa fel încât, fără această eroare, cel înșelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condițiile stipulate, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincțiile acolo arătate. Respingeri de neconstituționalitate (43), Jurisprudență (47), Practică judiciară (1462), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

Emiterea unui cec asupra unei instituții de credit sau unei persoane, știind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum și fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2. Respingeri de neconstituționalitate (34), Jurisprudență (7), Practică judiciară (456), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea care a avut consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență (31), Practică judiciară (986), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

Delapidarea Respingeri de neconstituționalitate (13)

Art. 2151. - Respingeri de neconstituționalitate (13), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (79), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (124), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (3), Practică judiciară (49), Caută hotărâri judecătorești

Însușirea bunului găsit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 216. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al său, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și însușirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare în posesia făptuitorului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea

Art. 217. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (158), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (7), Practică judiciară (513), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care bunul are deosebită valoare artistică, științifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau pentru difuzarea programelor de radio și televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă și a conductelor magistrale de alimentare cu apă, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 10 ani. Practică judiciară (24), Caută hotărâri judecătorești

Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare se săvârșește prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (81), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile prevăzute în alin. 2, 3 și 4 se aplică chiar dacă bunul aparține făptuitorului. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea calificată

Art. 218. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în art. 217 au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun, de mărfuri sau persoane, ori a unor instalații sau lucrări și care a avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrității corporale ori sănătății mai multor persoane. Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea din culpă

Art. 219. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârșită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (24), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează distrugerea ori degradarea din culpă a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau pentru difuzarea programelor de radio și televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă și a conductelor magistrale de alimentare cu apă, dacă a avut ca urmare aducerea în stare de neîntrebuințare a acestora. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care a avut consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 6 ani, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Când dezastrul ori consecințele deosebit de grave s-au produs ca urmare a părăsirii postului sau a săvârșirii oricărei alte fapte de către personalul de conducere al unui mijloc de transport în comun ori de către personalul care asigură direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tulburarea de posesie Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 220. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (151), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (2), Practică judiciară (124), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 se săvârșește prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (43), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârșește de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (31), Caută hotărâri judecătorești

Dacă imobilul este în posesia unei persoane private, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

Tăinuirea

Art. 221. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (103), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând că bunul provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obținerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 7 ani, fără ca sancțiunea aplicată să poată depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea din care provine bunul tăinuit. Practică judiciară (77), Caută hotărâri judecătorești

Tăinuirea săvârșită de soț sau de o rudă apropiată nu se pedepsește. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei

Art. 222. - Practică judiciară (4)

Tentativa infracțiunilor prevăzute în art. 208-212, 215, 2151, 217 și 218 se pedepsește.

TITLUL IV INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC

Art. 223. - Practică judiciară (7), Reviste (2)

Abrogat Practică judiciară (5)

Art. 224. - Practică judiciară (3)

Abrogat Practică judiciară (2)

Art. 225. - Practică judiciară (1)

Abrogat

Art. 226. - Practică judiciară (1)

Abrogat

Art. 227. -

Abrogat

Art. 228. - Practică judiciară (7)

Abrogat Practică judiciară (4)

Art. 229. - Practică judiciară (3)

Abrogat Practică judiciară (2)

Art. 230. - Practică judiciară (2)

Abrogat

Art. 231. - Practică judiciară (1)

Abrogat Practică judiciară (2)

Art. 232. -

Abrogat

Art. 233. - Practică judiciară (3)

Abrogat

Art. 234. - Practică judiciară (2)

Abrogat Practică judiciară (5)

Art. 235. - Reviste (2)

Abrogat

TITLUL V INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII

Ofensa adusă unor însemne

Art. 236. - Practică judiciară (1)

Orice manifestare prin care se exprimă dispreț pentru însemnele României se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Manifestarea prin care se exprimă dispreț pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Practică judiciară (1)

Defăimarea țării sau a națiunii

Art. 2361. - Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Manifestările publice săvârșite cu intenția de a defăima țara sau națiunea română se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 237. - Practică judiciară (15), Reviste (1)

Abrogat.

Ofensa adusă autorității

Art. 238. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (5)

Atingerea adusă onoarei sau amenințarea săvârșită în public, împotriva uneia dintre persoanele prevăzute în art. 160, în legătură cu activitatea acesteia și de natură a aduce atingere autorității, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Practică judiciară (1)

Lovirea sau orice alte acte de violență, precum și vătămarea corporală, săvârșite împotriva uneia dintre persoanele și în condițiile arătate în alin. 1, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (1)

Ultrajul Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 239. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (46), Hotărâri judecătorești

Insulta, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 4 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (2), Practică judiciară (114), Caută hotărâri judecătorești

Lovirea sau orice acte de violență, precum și vătămarea corporală săvârșite împotriva persoanei prevăzute în alin. 1, aflată în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 7 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Caută hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente sunt săvârșite împotriva unui magistrat, polițist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Caută hotărâri judecătorești

Cazuri speciale de pedepsire Modificări (4)

Art. 2391. - Modificări (4), Practică judiciară (3), Hotărâri judecătorești

În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 180-182, 189 și 193 săvârșite împotriva soțului, copiilor sau părinților persoanelor prevăzute în art. 238 sau în art. 239 alin. 3, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, maximul pedepsei se majorează cu o treime.

Uzurparea de calități oficiale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 240. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (44), Hotărâri judecătorești

Folosirea fără drept a unei calități oficiale, însoțită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Portul nelegal de decorații sau semne distinctive

Art. 241. - Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

Purtarea, fără drept, de decorații, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Purtarea, fără drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 242. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (73), Hotărâri judecătorești

Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care se află în păstrarea ori în deținerea unui organ sau unei instituții de stat ori a unei alte unități din cele la care se referă art. 145 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Jurisprudență (2), Practică judiciară (56), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea din culpă a vreunuia dintre înscrisurile prevăzute în alineatul precedent, care prezintă o valoare artistică, științifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în alin. 1 și 2 sunt săvârșite de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, maximul pedepselor prevăzute în aceste alineate se majorează cu un an. Jurisprudență (2), Practică judiciară (17), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa infracțiunii prevăzute în alin. 1 se pedepsește. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Ruperea de sigilii

Art. 243. - Practică judiciară (10), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Sustragerea de sub sechestru

Art. 244. - Practică judiciară (28), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Jurisprudență (2), Practică judiciară (18), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Caută hotărâri judecătorești

Art. 245. - Practică judiciară (5), Reviste (2)

Abrogat. Practică judiciară (1)

TITLUL VI INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE

Capitolul I INFRACȚIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor Respingeri de neconstituționalitate (6)

Art. 246. - Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență (25), Practică judiciară (2041), Reviste (23), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (35), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi Modificări (1)

Art. 247. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (195), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

Îngrădirea, de către un funcționar public, a folosinței sau a exercițiului drepturilor vreunui cetățean, ori crearea pentru acesta a unor situații de inferioritate pe temei de naționalitate, rasă, sex sau religie, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Abuzul în serviciu contra intereselor publice Respingeri de neconstituționalitate (17)

Art. 248. - Respingeri de neconstituționalitate (22), Jurisprudență (17), Practică judiciară (483), Reviste (14), Hotărâri judecătorești

Fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (16), Caută hotărâri judecătorești

Abuzul în serviciu în formă calificată Respingeri de neconstituționalitate (23)

Art. 2481. - Respingeri de neconstituționalitate (23), Jurisprudență (13), Practică judiciară (298), Reviste (7), Hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 și 248 au avut consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Neglijența în serviciu Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 249. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (6), Practică judiciară (357), Reviste (3), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Încălcarea din culpă, de către un funcționar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (4), Practică judiciară (107), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a avut consecințe deosebit de grave, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (30), Caută hotărâri judecătorești

Purtarea abuzivă Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 250. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (95), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană, de către un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență (3), Practică judiciară (57), Caută hotărâri judecătorești

Lovirea sau alte acte de violență săvârșite în condițiile alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (35), Caută hotărâri judecătorești

Art. 251. - Practică judiciară (3)

Abrogat. Practică judiciară (4)

Neglijența în păstrarea secretului de stat

Art. 252. - Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

Neglijența care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum și neglijența care a dat prilej altei persoane să afle un asemenea secret, dacă fapta este de natură să aducă atingere intereselor statului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Caută hotărâri judecătorești

Art. 253. - Practică judiciară (11)

Abrogat. Practică judiciară (4)

Luarea de mită Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 254. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (8), Practică judiciară (219), Reviste (9), Hotărâri judecătorești

Fapta funcționarului care, direct sau indirect, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență (28), Practică judiciară (437), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a fost săvârșită de un funcționar cu atribuții de control, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (246), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (85), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Darea de mită Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 255. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (175), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile și scopurile arătate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (199), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alineatul precedent nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Caută hotărâri judecătorești

Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea infracțiune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 254 alin. 3 se aplică în mod corespunzător, chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare. Practică judiciară (33), Caută hotărâri judecătorești

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile arătate în alin. 2 și 3. Jurisprudență (2), Practică judiciară (36), Caută hotărâri judecătorești

Primirea de foloase necuvenite

Art. 256. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (78), Reviste (8), Hotărâri judecătorești

Primirea de către un funcționar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Practică judiciară (13), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (56), Caută hotărâri judecătorești

Traficul de influență Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 257. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (20), Practică judiciară (434), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani. Jurisprudență (14), Practică judiciară (305), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 256 alin. 2 se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență (1), Practică judiciară (71), Caută hotărâri judecătorești

Fapte săvârșite de alți funcționari Respingeri de neconstituționalitate (9)

Art. 258. - Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (74), Reviste (6)

Dispozițiile art. 246-250 privitoare la funcționari publici se aplică și celorlalți funcționari, în acest caz maximul pedepsei reducându-se cu o treime. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (1)

Capitolul II INFRACȚIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI

Denunțarea calomnioasă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 259. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (69), Reviste (7), Hotărâri judecătorești

Învinuirea mincinoasă făcută prin denunț sau plângere, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o anume persoană, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (34), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Practică judiciară (15), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă cel care a săvârșit fapta declară mai înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana în contra căreia s-a făcut denunțul sau plângerea, ori împotriva căreia s-au produs probele, că denunțul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 76. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Mărturia mincinoasă

Art. 260. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (207), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Fapta martorului care într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase, ori nu spune tot ce știe privitor la împrejurările esențiale asupra cărora a fost întrebat, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (9), Practică judiciară (179), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alineatul precedent nu se pedepsește dacă, în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cauzele mai înainte de a se fi pronunțat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluție ca urmare a mărturiei mincinoase, martorul își retrage mărturia. Jurisprudență (3), Practică judiciară (21), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă retragerea mărturiei a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea inculpatului sau în toate cauzele după ce s-a pronunțat o hotărâre sau după ce s-a dat o altă soluție ca urmare a mărturiei mincinoase, instanța va reduce pedeapsa potrivit art. 76. Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile alin. 1-3 se aplică în mod corespunzător și expertului sau interpretului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (25), Caută hotărâri judecătorești

Încercarea de a determina mărturia mincinoasă

Art. 261. - Practică judiciară (44), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Încercarea de a determina o persoană prin constrângere ori corupere să dea declarații mincinoase într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile din alineatul precedent se aplică și în cazul în care fapta este săvârșită față de un expert sau de un interpret. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Împiedicarea participării în proces

Art. 2611. - Practică judiciară (31), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Împiedicarea participării într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză, a unui martor, expert, interpret sau apărător, săvârșită prin violență, amenințare sau prin orice alt mijloc de constrângere îndreptat împotriva sa ori a soțului sau a unei rude apropiate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 7 ani.

Tentativa se pedepsește.

Nedenunțarea unor infracțiuni

Art. 262. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (17), Reviste (5)

Omisiunea de a denunța de îndată săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 174, 175, 176, 211, 212, 2151, 217 alin. 2-4, art. 218 alin. 1 și art. 276 alin. 3 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Practică judiciară (9), Reviste (1)

Fapta prevăzută în alin. 1, săvârșită de soț sau de o rudă apropiată, nu se pedepsește. Practică judiciară (1)

Nu se pedepsește persoana care, mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracțiunea nedenunțată, încunoștințează autoritățile competente despre acea infracțiune sau care, chiar după ce s-a început urmărirea penală ori după ce vinovații au fost descoperiți, a înlesnit arestarea acestora. Practică judiciară (1)

Omisiunea sesizării organelor judiciare

Art. 263. - Practică judiciară (61), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Fapta funcționarului public care, luând cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de urmărire penală, potrivit legii de procedură penală, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Jurisprudență (2), Practică judiciară (15), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta este săvârșită de către un funcționar public cu atribuții de conducere sau de control, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani. Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

Favorizarea infractorului

Art. 264. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (525), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Ajutorul dat unui infractor fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul săvârșirii infracțiunii, pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 7 ani. Jurisprudență (4), Practică judiciară (101), Caută hotărâri judecătorești

Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Favorizarea săvârșită de soț sau de o rudă apropiată nu se pedepsește. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Omisiunea de a încunoștința organele judiciare

Art. 265. - Practică judiciară (12), Reviste (1)

Fapta de a nu aduce la cunoștință organelor judiciare a unor împrejurări care, dacă ar fi cunoscute, ar duce la stabilirea nevinovăției unei persoane trimise în judecată sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane ținute în arest preventiv pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

Fapta prevăzută în alineatul precedent nu se pedepsește dacă prin aducerea la cunoștință, persoana care are această obligație ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru soțul său sau pentru o rudă apropiată. Practică judiciară (1)

Arestarea nelegală și cercetarea abuzivă

Art. 266. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (41), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Reținerea sau arestarea nelegală, ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, măsuri de siguranță sau educative, în alt mod decât cel prevăzut prin dispozițiile legale, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Practică judiciară (12), Caută hotărâri judecătorești

Întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe împotriva unei persoane aflate în curs de cercetare, anchetă penală ori de judecată, pentru obținerea de declarații, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Jurisprudență (2), Practică judiciară (18), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe față de un martor, expert sau interpret. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

Supunerea la rele tratamente

Art. 267. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (45), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate în stare de reținere, deținere ori în executarea unei măsuri de siguranță sau educative, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tortura Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 2671. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (24), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Fapta prin care se provoacă unei persoane, cu intenție, o durere sau suferințe puternice, fizice ori psihice, îndeosebi cu scopul de a obține de la această persoană sau de la o persoană terță informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terțe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o formă de discriminare oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau astfel de suferințe sunt aplicate de către un agent al autorității publice sau de orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimțământul expres sau tacit al unor asemenea persoane, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută la alin. 1 a avut vreuna din urmările arătate în art. 181 sau 182, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Nici o împrejurare excepțională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de stare de război sau de amenințări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepție, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autorități publice. Caută hotărâri judecătorești

Faptele prevăzute în alin. 1 nu constituie infracțiunea de tortură dacă durerea sau suferințele rezultă exclusiv din sancțiuni legale și sunt inerente acestor sancțiuni sau ocazionate de ele. Caută hotărâri judecătorești

Represiunea nedreaptă

Art. 268. - Practică judiciară (45), Reviste (1)

Fapta de a pune în mișcare acțiunea penală, de a dispune arestarea, de a trimite în judecată sau de a condamna pe o persoană, știind că este nevinovată, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Evadarea

Art. 269. - Practică judiciară (10), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Evadarea din starea legală de reținere sau de deținere se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Jurisprudență (2), Practică judiciară (26), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta este săvârșită prin folosire de violențe, de arme sau de alte instrumente ori de către două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

Pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la pedeapsa ce se execută, fără a se putea depăși maximul general al închisorii. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Înlesnirea evadării

Art. 270. - Practică judiciară (3), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani, iar dacă fapta s-a săvârșit de către o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Înlesnirea evadării în condițiile art. 269 alin. 2 se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani, iar dacă fapta este săvârșită de o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Înlesnirea evadării unei persoane reținute, arestate sau condamnate pentru o infracțiune pentru care legea prevede o pedeapsă mai mare de 10 ani, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacă fapta este săvârșită de o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Înlesnirea evadării săvârșită din culpă, de către o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa la faptele prevăzute în alin. 1, 2 și 3 se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea hotărârilor judecătorești

Art. 271. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (124), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătorești, prin amenințare față de organul de executare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârșită prin acte de violență, pedeapsa este de la unu la 7 ani. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Caută hotărâri judecătorești

Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuință ori parte dintr-o locuință sau imobil, deținute în baza unei hotărâri judecătorești, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (65), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârșește prin amenințare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârșită prin acte de violență, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea hotărârilor judecătorești, prin sustragerea de la executarea măsurilor de siguranță prevăzute în art. 112 lit. c) și d), se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Caută hotărâri judecătorești

Reținerea sau distrugerea de înscrisuri Modificări (1)

Art. 272. - Modificări (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (55), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Reținerea sau distrugerea unui înscris emis de un organ de urmărire penală, de o instanță de judecată sau de un alt organ de jurisdicție, ori împiedicarea în orice mod ca un înscris destinat unuia dintre organele sus-arătate să ajungă la acesta, când astfel de înscrisuri sunt necesare soluționării unei cauze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Capitolul III INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE CĂILE FERATE

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă

Art. 273. - Practică judiciară (7), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajații căilor ferate, dacă aceasta ar fi putut pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport ale căilor ferate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Când fapta prevăzută în alineatul precedent a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 7 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Jurisprudență (2), Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

Neîndeplinirea cu știință a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

Art. 274. - Practică judiciară (14), Hotărâri judecătorești

Neîndeplinirea cu știință a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, de către angajații căilor ferate, dacă aceasta ar putea pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport ale căilor ferate, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea cu știință arătată în alin. 1 a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Părăsirea postului și prezența la serviciu în stare de ebrietate

Art. 275. - Practică judiciară (5), Hotărâri judecătorești

Părăsirea postului, în orice mod și sub orice formă, de angajații care asigură direct siguranța circulației mijloacelor de transport ale căilor ferate, dacă prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează exercitarea atribuțiilor de serviciu în stare de ebrietate de către angajații care asigură direct siguranța circulației mijloacelor de transport ale căilor ferate. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Când prin faptele prevăzute în alineatele precedente s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea și semnalizarea falsă

Art. 276. - Practică judiciară (5), Hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a liniei ferate sau a instalațiilor de cale ferată, ori așezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranța mijloacelor de transport ale căilor ferate, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani. Jurisprudență (2), Practică judiciară (17), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează săvârșirea de acte de semnalizare falsă sau săvârșirea oricăror alte acte de natură a induce în eroare personalul căilor ferate în timpul executării serviciului, dacă aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofă de cale ferată. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

În cazul când faptele prevăzute în alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Săvârșirea din culpă a faptelor arătate în alin. 1, 2 și 3 se pedepsește în cazul alin. 1 și 2 cu închisoare de la unu la 5 ani, iar în cazul alin. 3, cu închisoare de la 3 la 7 ani dacă s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, și închisoare de la 10 la 15 ani dacă s-a produs o catastrofă de cale ferată. Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în acest articol este săvârșită de către un angajat al căilor ferate, la maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă se poate adăuga un spor până la 2 ani, fără a se putea depăși maximul general al pedepsei. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa la faptele prevăzute în alin. 1-3 se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Accidentul și catastrofa de cale ferată

Art. 277. - Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

Accidentul de cale ferată constă în distrugerea sau degradarea importantă adusă materialului rulant de cale sau altor instalații feroviare în cursul circulației sau manevrei mijloacelor de transport ale căilor ferate. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Catastrofa de cale ferată constă în deraierea, răsturnarea sau prăbușirea unui mijloc de transport al căilor ferate, sau în producerea unui alt asemenea rezultat, precum și în ciocnirea a două mijloace de transport ale căilor ferate sau a unui mijloc de transport al căilor ferate cu un alt vehicul, dacă s-au produs urmări deosebit de grave prin moartea sau vătămarea integrității corporale a unor persoane, ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale căilor ferate, a instalațiilor de cale ferată sau a mărfurilor încredințate pentru transport. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

Punerea în mișcare a acțiunii penale

Art. 278. - Practică judiciară (16), Reviste (1)

Acțiunea penală pentru faptele prevăzute în art. 273 alin. 1, art. 274 alin. 1 și art. 275 alin. 1 și 2 se pune în mișcare numai la sesizarea organelor competente ale căilor ferate. Practică judiciară (3)

Capitolul IV INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE

Nerespectarea regimului armelor și munițiilor

Art. 279. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (27), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Deținerea, portul, confecționarea, transportul, precum și orice operație privind circulația armelor și munițiilor sau funcționarea atelierelor de reparat arme, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (109), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nedepunerea armei sau a muniției în termenul fixat de lege la organul competent, de către cel căruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilității permisului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani: Modificări (1), Practică judiciară (8), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) deținerea, înstrăinarea sau portul, fără drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum și a muniției pentru astfel de arme; Jurisprudență (1), Practică judiciară (25), Caută hotărâri judecătorești

b) deținerea, înstrăinarea sau portul, fără drept, a mai multor arme cu excepția celor prevăzute la lit. a), precum și a armelor de panoplie, ori muniției respective în cantități mari; Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

c) portul de arme, fără drept, în localul unităților de stat sau altor unități publice, la întruniri publice ori în localuri de alegeri. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește.

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

Art. 2791. -

Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182 ori au cauzat o pagubă materială, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute în alin. 3 au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

În cazul în care faptele prevăzute în alin. 1 și 3 au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Amenințarea, adresată unui stat, unei organizații internaționale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Dacă fapta prevăzută în alin. 6 este condiționată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin amenințare, sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește.

Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 280. - Practică judiciară (5), Hotărâri judecătorești

Producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operațiuni privind aceste materii fără drept se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

Sustragerea materiilor explozive se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Când faptele prevăzute în alin. 1 și 2 privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoțită de materiale de inițiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

Faptele prevăzute în alin. 1 și 2, dacă au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta prevăzută în alin. 1, dacă a cauzat o pagubă materială. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care faptele prevăzute în alineatele precedente au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Amenințarea, adresată unui stat, unei organizații internaționale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materiilor explozive în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Fapta de amenințare cu folosirea materiilor explozive, săvârșită în condițiile arătate în art. 2791 alin. 7, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în acel alineat.

Tentativa se pedepsește.

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri

Art. 2801. - Practică judiciară (3), Hotărâri judecătorești

Înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuiește pierderea pentru patrimoniul cultural național sau pentru fondul arhivistic național a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Caută hotărâri judecătorești

Dacă pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevăzut în alineatul precedent a fost pricinuită prin săvârșirea unei fapte care constituie prin ea însăși o altă infracțiune, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se majorează cu 3 ani. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alin. 1 nu se pedepsește, iar în cazul faptelor prevăzute în alin. 2 pedeapsa nu se majorează, dacă înainte ca hotărârea să fi rămas definitivă, făptuitorul înlătură rezultatul infracțiunii făcând ca bunul să reintre în acel patrimoniu sau fond. Caută hotărâri judecătorești

Exercitarea fără drept a unei profesii Respingeri de neconstituționalitate (25)

Art. 281. - Respingeri de neconstituționalitate (25), Jurisprudență (3), Practică judiciară (58), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activități pentru care legea cere autorizație, ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

TITLUL VII INFRACȚIUNI DE FALS

Capitolul I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

Falsificarea de monede sau de alte valori

Art. 282. - Practică judiciară (15), Hotărâri judecătorești

Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăților, emise de instituția bancară ori de alte instituții de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (38), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în circulație, în orice mod, a valorilor falsificate arătate în alineatul precedent, sau deținerea lor în vederea punerii în circulație. Jurisprudență (1), Practică judiciară (44), Caută hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport

Art. 283. - Practică judiciară (6), Hotărâri judecătorești

Falsificarea de timbre, mărci poștale, plicuri poștale, cărți poștale, bilete ori foi de călătorie sau transport, cupoane răspuns internațional, ori punerea în circulație a unor astfel de valori falsificate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Falsificarea de valori străine

Art. 284. - Practică judiciară (29), Hotărâri judecătorești

Dispozițiile cuprinse în acest capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede sau timbre ale altor state ori alte valori străine. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Art. 285. - Practică judiciară (3), Hotărâri judecătorești

Fabricarea ori deținerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art. 282-284 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Capitolul II FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

Falsificarea instrumentelor oficiale

Art. 286. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (19), Hotărâri judecătorești

Falsificarea unui sigiliu, unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc unitățile la care se referă art. 145 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Practică judiciară (11), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Folosirea instrumentelor oficiale false

Art. 287. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Hotărâri judecătorești

Folosirea instrumentelor false arătate în art. 286 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Practică judiciară (25), Caută hotărâri judecătorești

Folosirea fără drept a unui sigiliu ori a unei ștampile cu stema țării se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Capitolul III FALSURI ÎN ÎNSCRISURI

Falsul material în înscrisuri oficiale

Art. 288. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (375), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (314), Caută hotărâri judecătorești

Falsul prevăzut în alineatul precedent, săvârșit de un funcționar în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență (3), Practică judiciară (81), Caută hotărâri judecătorești

Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește.

Falsul intelectual Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 289. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (24), Practică judiciară (1123), Reviste (5), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (11), Practică judiciară (222), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 290. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (19), Practică judiciară (977), Reviste (7), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul din modurile arătate în art. 288, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (11), Practică judiciară (295), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Uzul de fals Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 291. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (29), Practică judiciară (1277), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la3 luni la 3 ani când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă când înscrisul este sub semnătură privată. Practică judiciară (41), Caută hotărâri judecătorești

Falsul în declarații Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 292. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (8), Practică judiciară (516), Reviste (4), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Caută hotărâri judecătorești

Falsul privind identitatea

Art. 293. - Practică judiciară (148), Hotărâri judecătorești

Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, pentru a induce sau a menține în eroare un organ sau o instituție de stat sau o altă unitate dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (165), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează încredințarea unui înscris care servește pentru dovedirea stării civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fără drept. Practică judiciară (20), Caută hotărâri judecătorești

Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roșii

Art. 294. - Practică judiciară (2)

Folosirea fără drept a emblemei sau denumirii de "Crucea Roșie" ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum și folosirea oricărui semn sau oricărei denumiri care constituie o imitație a vreunei asemenea embleme ori denumiri, dacă fapta a cauzat pagube materiale, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

Dacă fapta se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

TITLUL VIII INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Specula

Art. 295. - Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

Săvârșirea uneia dintre următoarele fapte: Caută hotărâri judecătorești

a) cumpărarea în scop de revânzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispozițiilor legale nu pot face obiectul comerțului particular; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

b) cumpărarea de produse industriale sau agricole, în scop de prelucrare în vederea revânzării, dacă ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozițiilor legale, obiectul comerțului particular; Caută hotărâri judecătorești

c) - Abrogat; Caută hotărâri judecătorești

d) - Abrogat, Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Înșelăciunea la măsurătoare

Art. 296. - Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

Înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor

Art. 297. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (23), Hotărâri judecătorești

Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (32), Caută hotărâri judecătorești

Dacă mărfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vătămătoare sănătății, sunt aplicabile dispozițiile art. 313. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Divulgarea secretului economic

Art. 298. - Practică judiciară (8)

Divulgarea unor date sau informații care nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta este de natură să producă pagube, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Practică judiciară (1)

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent este săvârșită de altă persoană, oricare ar fi modul prin care a ajuns să cunoască datele sau informațiile, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Contrafacerea obiectului unei invenții

Art. 299. - Practică judiciară (3), Reviste (1)

Contrafacerea sau folosirea, fără drept, a obiectului unei invenții se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Punerea în circulație a produselor contrafăcute

Art. 300. - Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

Punerea în circulație a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fără drept a obiectului unei invenții se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Caută hotărâri judecătorești

Concurența neloială

Art. 301. - Practică judiciară (2), Doctrină (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Fabricarea ori punerea în circulație a produselor care poartă denumiri de origine ori indicații de proveniență false, precum și aplicarea pe produsele puse în circulație de mențiuni false privind brevetele de invenții, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 302. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (13), Hotărâri judecătorești

Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale sunt considerate operațiuni de import, export sau tranzit, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Deturnarea de fonduri

Art. 3021. - Practică judiciară (11), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituții de stat sau unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută la alin. 1 a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri

Art. 3022. -

Efectuarea oricăror operațiuni de import de deșeuri ori reziduuri de orice natură sau de alte mărfuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător, precum și introducerea, în orice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul țării, fără respectarea dispozițiilor legale, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă faptele prevăzute în alineatul precedent au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna din urmările arătate în art. 182 ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naționale, pedeapsa este închisoarea de la7 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește.

TITLUL IX INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ

Capitolul I INFRACȚIUNI CONTRA FAMILIEI

Bigamia

Art. 303. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Persoana necăsătorită care se căsătorește cu o persoană pe care o știe căsătorită se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Caută hotărâri judecătorești

Faptele prevăzute în prezentul articol nu se sancționează dacă prima sau cea de-a doua căsătorie este declarată nulă pentru alt motiv decât bigamia. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Adulterul

Art. 304. - Practică judiciară (5)

Fapta persoanei căsătorite de a avea relații sexuale afară de căsătorie se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Practică judiciară (2)

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a soțului nevinovat.

Soțul nevinovat poate cere oricând încetarea urmăririi penale sau a procesului penal, iar după rămânerea definitivă a hotărârii, încetarea executării pedepsei.

Proba adulterului se poate face numai prin procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante sau prin scrisori care emană de la soțul vinovat. Practică judiciară (1)

Urmărirea sau procesul penal încetează și în caz de moarte a soțului care a făcut plângerea, precum și în caz de anulare a căsătoriei soțului vinovat.

Urmărirea penală nu poate începe dacă fapta a fost comisă după îndemnul sau încurajarea celuilalt soț, sau dacă viața conjugală era întreruptă în fapt și soții trăiau despărțiți.

Dispozițiile art. 27 nu sunt aplicabile.

Abandonul de familie

Art. 305. - Practică judiciară (36), Hotărâri judecătorești

Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: Modificări (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) neîndeplinirea cu rea-credință a obligației de întreținere prevăzute de lege; Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

c) neplata cu rea-credință, timp de două luni, a pensiei de întreținere stabilită pe cale judecătorească, Jurisprudență (2), Practică judiciară (73), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

se pedepsește, în cazurile prevăzute la lit. a) și b) cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul prevăzut la lit. c), cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Practică judiciară (5)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Practică judiciară (1)

Dacă părțile nu s-au împăcat, dar în cursul judecății inculpatul își îndeplinește obligațiile, instanța, în cazul când stabilește vinovăția, pronunță împotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 81. Jurisprudență (1), Practică judiciară (12)

Revocarea suspendării condiționate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul săvârșește din nou infracțiunea de abandon de familie. Practică judiciară (6)

Relele tratamente aplicate minorului Modificări (2)

Art. 306. - Modificări (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (21), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană căreia minorul i-a fost încredințat spre creștere și educare, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 12 ani. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului