Circumstanțele atenuante și agravante | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PEDEPSELE - INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR -
Secțiunea II
Circumstanțele atenuante și agravante

Circumstanțe atenuante Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 73. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (177), Reviste (1)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe atenuante: Referințe în jurisprudență (3)

a) depășirea limitelor legitimei apărări sau ale stării de necesitate; Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (58)

b) săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau prin altă acțiune ilicită gravă. Jurisprudență relevantă (55), Referințe în jurisprudență (489)

Împrejurări care pot constitui circumstanțe atenuante

Art. 74. - Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (1969), Reviste (2)

Următoarele împrejurări pot fi considerate circumstanțe atenuante: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (96)

a) conduita bună a infractorului înainte de săvârșirea infracțiunii; Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (2031), Reviste (5)

b) stăruința depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau a repara paguba pricinuită; Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (370), Reviste (3)

c) atitudinea infractorului după săvârșirea infracțiunii, rezultând din prezentarea sa în fața autorității, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării participanților. Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (1742), Reviste (4)

Împrejurările enumerate în prezentul articol au caracter exemplificativ. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (560), Reviste (2)

Circumstanțe agravante

Art. 75. - Referințe în jurisprudență (248), Reviste (2)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: Referințe în jurisprudență (5)

a) săvârșirea faptei de trei sau de mai multe persoane împreună; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (414), Reviste (1)

b) săvârșirea infracțiunii prin acte de cruzime sau prin metode ori mijloace care prezintă pericol public; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20)

c) săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor; Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (490)

d) săvârșirea infracțiunii din motive josnice; Referințe în jurisprudență (36)

e) săvârșirea infracțiunii în stare de beție anume provocată în vederea comiterii faptei; Referințe în jurisprudență (3)

f) săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de o calamitate. Referințe în jurisprudență (3)

Instanța poate reține ca circumstanțe agravante și alte împrejurări care imprimă faptei un caracter grav. Referințe în jurisprudență (49)

Efectele circumstanțelor atenuante

Art. 76. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (1594), Reviste (5)

În cazul în care există circumstanțe atenuante, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (40), Reviste (1)

a) când minimul special al pedepsei închisorii este de 10 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de 3 ani; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (454)

b) când minimul special al pedepsei închisorii este de 5 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de un an; Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (511)

c) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de 3 luni; Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (701), Reviste (1)

d) când minimul special al pedepsei închisorii este de un an sau mai mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (817), Reviste (9)

e) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general, sau se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 300.000 lei, iar când minimul special este sub 3 luni, se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 200.000 lei; Modificări (2), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (426), Reviste (1)

f) când pedeapsa prevăzută de lege este amenda, aceasta se coboară sub minimul ei special, putând fi redusă până la 150.000 lei în cazul când minimul special este de 350.000 lei sau mai mare, ori până la minimul general când minimul special este sub 350.000 lei. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (19)

În cazul infracțiunilor contra siguranței statului, al infracțiunilor contra păcii și omenirii, al infracțiunii de omor, al infracțiunilor săvârșite cu intenție care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infracțiunilor prin care s-au produs consecințe deosebit de grave, dacă se constată că există circumstanțe atenuante, pedeapsa închisorii poate fi redusă cel mult până la o treime din minimul special. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (247), Reviste (1)

Când există circumstanțe atenuante, pedeapsa complimentară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, poate fi înlăturată. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (81), Reviste (1)

Circumstanțe atenuante în cazul pedepsei detențiunii pe viață

Art. 77. - Referințe în jurisprudență (3)

Când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață, dacă există circumstanțe atenuante, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani.

Efectele circumstanțelor agravante Modificări (1)

Art. 78. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (24)

În cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 5 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumătate din maximul special. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

Indicarea circumstanțelor

Art. 79. - Referințe în jurisprudență (13)

Orice împrejurare reținută ca circumstanță atenuantă sau ca circumstanță agravantă trebuie arătată în hotărâre. Referințe în jurisprudență (6)

Concursul între cauzele de agravare și de atenuare

Art. 80. - Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (329), Reviste (3)

În caz de concurs între cauzele de agravare și cauzele de atenuare, pedeapsa se stabilește ținându-se seama de circumstanțele agravante, de circumstanțele atenuante și de starea de recidivă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (41)

În caz de concurs între circumstanțele agravante și atenuante, coborârea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (112)

În cazul aplicării concomitente a dispozițiilor cu privire la circumstanțe agravante, recidivă și concurs de infracțiuni, pedeapsa închisorii nu poate depăși 25 de ani, dacă maximul special pentru fiecare infracțiune este de 10 ani sau mai mic, și 30 de ani, dacă maximul special pentru cel puțin una dintre infracțiuni este mai mare de 10 ani. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în spațiu
Aplicarea legii penale în timp
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedepsele complimentare
Pedepsele accesorii
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și agravante
Suspendarea condiționată a executării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Executarea pedepsei la locul de muncă
Calculul pedepselor
Omuciderea
Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății
Avortul
Infracțiuni contra ordinii și disciplinei militare
Infracțiuni pe câmpul de luptă
Infracțiuni specifice aviației și marinei militare
Reviste:
Individualizarea sancțiunilor de drept penal în cazul reținerii unor circumstanțe atenuante. Legea penală mai favorabilă. Unele opinii critice
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
Delapidare. Despăgubiri morale pentru pierderea clienților
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
Efectul devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public. Limitele devoluțiunii/Devolutive effect of appeal filed by the Public Ministry. Devolution limits
Calificarea penală greșită a unor fapte imputate notarilor publici
13. Radierea din tabloul experților contabili ca urmare a condamnării penale. Necesitatea unei proceduri disciplinare
Caracterul subsecvent al infracțiunii de spălare de bani în raport cu infracțiunea predicat/Subsequent nature of the money laundering crime in relation to the predicate crime
Observații asupra unor dispoziții prevăzute în materia pedepsei
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2005 privind recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la problema dacă sunt aplicabile dispozițiile de agravare ale art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal
Decizia nr. 20/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la temeiul reducerii pedepsei, pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, în cazul constatării de circumstanțe atenuante
;
se încarcă...