CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - INFRACȚIUNEA -
Capitolul V
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

Legitima apărare

Art. 44. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de legitimă apărare. Jurisprudență, Reviste (1)

Este în stare de legitimă apărare acela care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obștesc, și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obștesc. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Este de asemenea în legitimă apărare și acela care din cauza tulburării sau temerii a depășit limitele unei apărări proporționale cu gravitatea pericolului și cu împrejurările în care s-a produs atacul. Jurisprudență

Starea de necesitate

Art. 45. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de necesitate. Jurisprudență

Este în stare de necesitate acela care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol iminent și care nu putea fi înlăturat altfel, viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obștesc. Jurisprudență, Doctrină (1)

Nu este în stare de necesitate persoana care în momentul când a săvârșit fapta și-a dat seama că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Constrângerea fizică și constrângerea morală

Art. 46. - Jurisprudență

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. Jurisprudență

De asemenea, nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin amenințare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia și care nu putea fi înlăturat în alt mod. Jurisprudență

Cazul fortuit

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, al cărei rezultat este consecința unei împrejurări care nu putea fi prevăzută.

Iresponsabilitatea

Art. 48. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârșirii faptei, fie din cauza alienației mintale, fie din alte cauze, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale, ori nu putea fi stăpân pe ele. Jurisprudență

Beția

Art. 49. - Jurisprudență

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârșirii faptei, se găsea, datorită unor împrejurări independente de voința sa, în stare de beție completă produsă de alcool sau de alte substanțe. Jurisprudență

Starea de beție voluntară completă produsă de alcool sau de alte substanțe nu înlătură caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, după caz, o circumstanță atenuantă sau agravantă. Jurisprudență

Minoritatea făptuitorului

Art. 50. - Jurisprudență, Reviste (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal.

Eroarea de fapt

Art. 51. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, când făptuitorul, în momentul săvârșirii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. Jurisprudență

Nu constituie o circumstanță agravantă împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârșirii infracțiunii. Jurisprudență

Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și faptelor săvârșite din culpă pe care legea penală le pedepsește, numai dacă necunoașterea stării, situației sau împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei. Jurisprudență

Necunoașterea sau cunoașterea greșită a legii penale nu înlătură caracterul penal al faptei. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    841 Sunt cauzele care înlătură caracterul (ilicit) „penal” al faptei (art. 44-51 C. pen.). [ Mai mult... ] 

.....
    Dacă art. 45 C. pen.. face parte din Capitolul intitulat „Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, corespondentul său din Noul Cod penal, respectiv art. 20, este încadrat în Capitolul privind „Cauzele justificative”, mai apropiat ca terminologie de semnificația din Codul civil și prevede că: „Este în stare de necesitate persoana care săvârșește fapta pentru asalva de la un pericol imediat și care nu putea fi înlăturat altfel viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori aaltei persoane sau un bun important al său ori aaltei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat.” Din aceste texte putem extrage ideea conform căreia această stare vizează un pericol ce se urmărește afi anihilat, datorat unui eveniment extern, care poate îmbrăca forma unui cataclism, unui fenomen natural, dar și aunei acțiuni umane, care generează obiectiv ostare de pericol, nu un atac ca în cazul legitimei apărări. [ Mai mult... ] 
.....
    Deci, prezența discernământului este ocondiție sine qua non pentru existența vinovăției și angajarea răspunderii juridice. În materia răspunderii civile, Codul civil român nu conține oreferire expresă la capacitatea delictuală, la situațiile de responsabilitate sau iresponsabilitate. Oasemenea referire există în legislația penală, în art. 48 C. pen.. care prevede că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală dacă făptuitorul, în momentul săvârșirii faptei, fie din cauza alienației mintale, fie din alte cauze, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea fi stăpân pe ele. [ Mai mult... ] 
Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În consecință, iresponsabilitatea constituie ocauză ce înlătură caracterul penal al faptei, conform art. 48 C. pen.. și caracterul contravențional, conform art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Deci, prezența discernământului este ocondiție sine qua non pentru existența vinovăției și angajarea răspunderii juridice. În materia răspunderii civile, Codul civil român nu conține oreferire expresă la capacitatea delictuală, la situațiile de responsabilitate sau iresponsabilitate. Oasemenea referire există în legislația penală, în art. 48 C. pen.. care prevede că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală dacă făptuitorul, în momentul săvârșirii faptei, fie din cauza alienației mintale, fie din alte cauze, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea fi stăpân pe ele. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
DISPOZIȚII PRELIMINARE
LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE
DISPOZIȚII GENERALE
TENTATIVA
PARTICIPAȚIA
PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
DISPOZIȚII GENERALE
CATEGORIILE ȘI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR
PEDEPSELE PRINCIPALE
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
DISPOZIȚII GENERALE
REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ
AMNISTIA ȘI GRAȚIEREA
PRESCRIPȚIA
LIPSA PLÂNGERII PREALABILE ȘI ÎMPĂCAREA PĂRȚILOR
Reviste:
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Câteva observații privind neajunsurile reglementării referitoare la cauzele justificative prevăzute de art. 18-22 Cod penal
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Legitimă apărare. Atac aflat în curs de desfășurare. Dezarmarea victimei
Legitima apărare și starea de necesitate în domeniul criminalității informatice (I)
Evaluarea expertizelor tehnice în accidentele de circulație
Actio libera in causa
Unele considerații referitoare la stabilirea vinovăției
Cum a devenit abuzul în serviciu cea mai frecventă infracțiune de corupție
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...