Art 9 Extrădarea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Aplicarea legii penale în spațiu - Extrădarea -
Art. 9.
- Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1)

Extrădarea se acordă sau poate fi solicitată pe bază de convenție internațională, pe bază de reciprocitate și, în lipsa acestora, în temeiul legii. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Legislație: Codul penal, art. 9; Codul de procedură penală, art. 519-521, art. 522 alin. (1); Legea nr. 21/1991 – Legea cetățeniei române, republicată (M. Of. nr. 98 din 6 martie 1991); Legea nr. 80/1997 pentru ratificarea Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, și aprotocoalelor sale adiționale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 și la 17 martie 1978 (M. Of. nr. 89 din 14 mai 1997); Legea nr. 296/2001 privind extrădarea, art. 2, art. 5 alin. (1) lit. a) (M. Of. nr. 326 din 18 iunie 2001); Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (M. Of. nr. 594 din 1 iulie 2004); O.G. nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților (M. Of. nr. 415 din 30 august 1998), aprobată prin Legea nr. 113/2000 (M. Of. nr. 302 din 3 iulie 2000); O.G. nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (M. Of. nr. 436 din 3 septembrie 2000), aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001 (M. Of. nr. 342 din 27 iunie 2001). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 1 Scopul legii penale
Art 2 Legalitatea incriminării
Art 3 Teritorialitatea legii penale
Art 4 Personalitatea legii penale
Art 5 Realitatea legii penale
Art 6 Universalitatea legii penale
Art 7 Legea penală și convențiile internaționale
Art 8 Imunitatea de jurisdicție
Art 9 Extrădarea
Art 10 Activitatea legii penale
Art 11 Neretroactivitatea legii penale
Art 12 Retroactivitatea legii penale
Art 13 Aplicarea legii penale mai favorabile
Art 14 Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Art 15 Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Art 16 Aplicarea legii penale temporare
Art 17 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Art 18 Pericolul social al faptei
Art 18^1 Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...