Art 86^3 Măsurile de supraveghere și obligațiile condamnatului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Măsurile de supraveghere și obligațiile condamnatului -
Art. 863.
- Jurisprudență relevantă (35), Referințe în jurisprudență (372)

Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (244), Reviste (1)

a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instanță; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (116), Reviste (1)

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (36)

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20)

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (105), Reviste (1)

Datele prevăzute în alin. 1 lit. b), c) și d) se comunică persoanelor sau organelor stabilite la lit. a). Modificări (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (29)

Instanța poate să impună condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din următoarele obligații: Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (60)

a) să desfășoare o activitate sau să urmeze un curs de învățământ ori de calificare; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8)

b) să nu schimbe domiciliul sau reședința avută ori să nu depășească limita teritorială stabilită, decât în condițiile fixate de instanță; Referințe în jurisprudență (8)

c) să nu frecventeze anumite locuri stabilite; Referințe în jurisprudență (5)

d) să nu intre în legătură cu anumite persoane; Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1)

e) să nu conducă nici un vehicul sau anumite vehicule; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15)

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării. Referințe în jurisprudență (5)

Supravegherea executării obligațiilor stabilite de instanță conform alin. 3 lit. a)-f) se face de organele prevăzute în alin. 1 lit. a) și aceleași organe sesizează instanța în caz de neîndeplinire a obligațiilor pentru luarea măsurilor în condițiile art. 864 alin. 2. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (14)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 79 Indicarea circumstanțelor
Art 80 Concursul între cauzele de agravare și de atenuare
Art 81 Condițiile de aplicare a suspendării condiționate
Art 82 Termenul de încercare
Art 83 Revocarea în cazul săvârșirii unei infracțiuni
Art 84 Revocarea în cazul neexecutării obligațiilor civile
Art 85 Anularea suspendării pentru infracțiuni săvârșite anterior
Art 86 Reabilitarea în cazul suspendării condiționate a executării pedepsei
Art 86^1 Condițiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 86^2 Termenul de încercare
Art 86^3 Măsurile de supraveghere și obligațiile condamnatului
Art 86^4 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 86^5 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 86^6 Reabilitarea în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 86^7 Condiții de aplicare
Art 86^8 Modul de executare
Art 86^9 Revocarea executării pedepsei la locul de muncă
Art 86^10 Anularea executării pedepsei la locul de muncă
Art 86^11 Încetarea executării pedepsei
Art 87 Durata executării
Art 88 Computarea reținerii și a arestării preventive
Reviste:
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracțiuni
Impediment în executarea dispozițiilor instanței penale
;
se încarcă...