Art 52 Pedeapsa și scopul ei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII GENERALE - Pedeapsa și scopul ei -
Art. 52.
- Jurisprudență, Reviste (7)

Pedeapsa este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a condamnatului. Scopul pedepsei este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Prin executarea pedepsei se urmărește formarea unei atitudini corecte față de muncă, față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească persoana condamnatului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În doctrina penală română, pedeapsa a fost definită ca o sancțiune de drept penal constând într-o măsură de constrângere și reeducare, prevăzută de lege și care se aplică infractorului de către instanța de judecată, în scopul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni(856). 
    În același mod definea pedeapsa Codul penal din 1969 în art. 52 alin. (1), care prevedea că "Pedeapsa este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a condamnatului. Scopul pedepsei este prevenirea de noi infracțiuni". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 42 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată
Art 43 Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Art 44 Legitima apărare
Art 45 Starea de necesitate
Art 46 Constrângerea fizică și constrângerea morală
Art 47 Cazul fortuit
Art 48 Iresponsabilitatea
Art 49 Beția
Art 50 Minoritatea făptuitorului
Art 51 Eroarea de fapt
Art 52 Pedeapsa și scopul ei
Art 53 Felurile pedepselor
Art 54 Regimul detențiunii pe viață
Art 55 Neaplicarea pedepsei detențiunii pe viață
Art 55^1 Liberarea condiționată
Art 55^2 Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire
Art 56 Regimul general al executării pedepsei
Art 57 Regimul de deținere
Art 58 Regimul de muncă
Art 59 Liberarea condiționată
Art 59^1 Liberarea condiționată în cazul infracțiunilor săvârșite din culpă
Reviste:
Observații asupra unor dispoziții prevăzute în materia pedepsei
Arestarea preventivă - regulă sau excepție în desfășurarea procesului penal
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Pedeapsă și autoritate
Amendă judiciară. Abaterea judiciară prevăzută de art. 198 alin. 3 C. pr. pen. Cazuri în care poate fi reținută
Legătura părții generale cu partea specială a Dreptului penal
Problematica individualizării în noul Cod penal
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
;
se încarcă...