Art 44 Legitima apărare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI - Legitima apărare -
Art. 44.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de legitimă apărare. Jurisprudență, Reviste (1)

Este în stare de legitimă apărare acela care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obștesc, și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obștesc. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Este de asemenea în legitimă apărare și acela care din cauza tulburării sau temerii a depășit limitele unei apărări proporționale cu gravitatea pericolului și cu împrejurările în care s-a produs atacul. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    841 Sunt cauzele care înlătură caracterul (ilicit) „penal” al faptei (art. 44-51 C. pen.). [ Mai mult... ] 

.....
    Legitima apărare este definită în art. 44 alin. (2) C. pen.., producând efecte exoneratoare atât pentru răspunderea penală, cât și pentru cea civilă. Problema legitimei apărări se pune numai în situația în care fapta săvârșită în legitimă apărare aprodus anumite prejudicii persoanei sau bunurilor atacatorului. Apărarea este legitimă în condițiile în care ea răspunde la „un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, aaltuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului” [conform noilor prevederi ale art. 19 alin. (2) noul C. pen.]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 34 Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Art 35 Pedeapsa complimentară și măsurile de siguranță în caz de concurs de infracțiuni
Art 36 Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Art 37 Recidiva
Art 38 Condamnările care nu atrag starea de recidivă
Art 39 Pedeapsa în caz de recidivă
Art 40 Pedeapsa în unele cazuri când nu există recidivă
Art 41 Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Art 42 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată
Art 43 Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Art 44 Legitima apărare
Art 45 Starea de necesitate
Art 46 Constrângerea fizică și constrângerea morală
Art 47 Cazul fortuit
Art 48 Iresponsabilitatea
Art 49 Beția
Art 50 Minoritatea făptuitorului
Art 51 Eroarea de fapt
Art 52 Pedeapsa și scopul ei
Art 53 Felurile pedepselor
Art 54 Regimul detențiunii pe viață
Reviste:
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Legitimă apărare. Atac aflat în curs de desfășurare. Dezarmarea victimei
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...