Art 301 Concurența neloială | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE - Concurența neloială -
Art. 301.
- Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Fabricarea ori punerea în circulație a produselor care poartă denumiri de origine ori indicații de proveniență false, precum și aplicarea pe produsele puse în circulație de mențiuni false privind brevetele de invenții, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Ocrotirea dreptului de folosință exclusivă asupra firmei este realizată concret prin dispozițiile art. 301 C. pen.. conform cărora folosirea unor nume comerciale în scopul de ainduce în eroare pe beneficiari se pedepsește cu închisoare de la olună la 2 ani sau cu amendă. Dacă în cazul în care comerciantul care folosește numele comercial, firma, face același comerț cu cel acărui firmă auzurpat-o, dovedirea scopului inducerii în eroarea abeneficiarilor este mai facilă. În cazul în care comerțurile sunt diferite, asocierea unui astfel de scop este mai greu de făcut. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 291 Uzul de fals
Art 292 Falsul în declarații
Art 293 Falsul privind identitatea
Art 294 Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roșii
Art 295 Specula
Art 296 Înșelăciunea la măsurătoare
Art 297 Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor
Art 298 Divulgarea secretului economic
Art 299 Contrafacerea obiectului unei invenții
Art 300 Punerea în circulație a produselor contrafăcute
Art 301 Concurența neloială
Art 302 Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export
Art 302^1 Deturnarea de fonduri
Art 302^2 Nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri
Art 303 Bigamia
Art 304 Adulterul
Art 305 Abandonul de familie
Art 306 Relele tratamente aplicate minorului
Art 307 Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului
Art 308 Zădărnicirea combaterii bolilor
Art 309 Contaminarea venerică și transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Pluralitatea aparentă de infracțiuni
;
se încarcă...