Art 292 Falsul în declarații | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

FALSURI ÎN ÎNSCRISURI - Falsul în declarații -
Art. 292.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    În cazul în care administratorul nu îndeplinește condițiile legale pentru adesfășura oastfel de activitate, el va fi decăzut retroactiv din drepturi și poate fi tras la răspundere penală (se realizează obiectul material al infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 292 C. pen..). [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    1 Conținutul art. 292 C. pen. este următorul: „Declararea necorespunzătoare adevărului făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Conținutul art. 145 C. pen.. este, în prezent, următorul: „Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.”
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 282 Falsificarea de monede sau de alte valori
Art 283 Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport
Art 284 Falsificarea de valori străine
Art 285 Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori
Art 286 Falsificarea instrumentelor oficiale
Art 287 Folosirea instrumentelor oficiale false
Art 288 Falsul material în înscrisuri oficiale
Art 289 Falsul intelectual
Art 290 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
Art 291 Uzul de fals
Art 292 Falsul în declarații
Art 293 Falsul privind identitatea
Art 294 Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roșii
Art 295 Specula
Art 296 Înșelăciunea la măsurătoare
Art 297 Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor
Art 298 Divulgarea secretului economic
Art 299 Contrafacerea obiectului unei invenții
Art 300 Punerea în circulație a produselor contrafăcute
Art 301 Concurența neloială
Art 302 Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export
Reviste:
Mărturisirea - mijloc de probă în procesul civil. Rațiuni
16. Contestație cameră preliminară. Lipsă citare
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...