Art 215 Înșelăciunea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI - Înșelăciunea -
Art. 215.
- Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență, Reviste (14)

Înșelăciunea săvârșită prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (30), Jurisprudență, Reviste (13)

Inducerea sau menținerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârșită în așa fel încât, fără această eroare, cel înșelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condițiile stipulate, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincțiile acolo arătate. Respingeri de neconstituționalitate (43), Jurisprudență, Reviste (14)

Emiterea unui cec asupra unei instituții de credit sau unei persoane, știind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum și fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2. Respingeri de neconstituționalitate (34), Jurisprudență, Reviste (2)

Înșelăciunea care a avut consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență, Reviste (8)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În materie penală, fapta de manipulare apieței de capital are trăsături asemănătoare cu infracțiunea de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 C. pen.. Având în vedere natura juridică atranzacției bursiere, aceea de contract, se poate afirma că acest conținut al infracțiunii de manipulare apieței de capital este extrem de apropiat cu cel al infracțiunii de înșelăciune în convenții, prevăzute și pedepsite de art. 215 alin. (3) C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În același timp, este de remarcat absența condiției producerii de „consecințe juridice” sau aobținerii „unui folos material injust”, astfel cum cer dispozițiile art. 215 C. pen.. referitoare la înșelăciune. Oricum, este posibil ca infracțiunile prevăzute de art. 271 pct. 1 și 2 din Legea nr. 31/1990 să vină în concurs cu înșelăciunea sau cu infracțiunile de fals. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 205 Insulta
Art 206 Calomnia
Art 207 Proba verității
Art 208 Furtul
Art 209 Furtul calificat
Art 210 Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Art 211 Tâlhăria
Art 212 Pirateria
Art 213 Abuzul de încredere
Art 214 Gestiunea frauduloasă
Art 215 Înșelăciunea
Art 215^1 Delapidarea
Art 216 Însușirea bunului găsit
Art 217 Distrugerea
Art 218 Distrugerea calificată
Art 219 Distrugerea din culpă
Art 220 Tulburarea de posesie
Art 221 Tăinuirea
Art 222 Sancționarea tentativei
Art 223 INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
Art 224 INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
Reviste:
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Frauda informatică (art. 249 noul C. pen.)
Contestație în anulare. Inadmisibilitate. Încheierea unui acord de mediere între persoana vătămată și inculpat. Imposibilitatea reanalizării unei cauze de încetare a procesului penal în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența acestei probleme
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
ÎCCJ s-a pronunțat de dată recentă în alte recursuri în interesul legii
21. Decizia nr. 4 din 4 aprilie 2016 în dosarul nr. 2/2016
1. Sintagma "chestiune de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei" folosită de legiuitor în cuprinsul art. 475 C. proc. pen.
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Achitare. Analiza elementelor constitutive ale infracțiunilor. Principiul "in dubio pro reo"
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Referințe în cărți:
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 9/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 în raport cu reglementarea dată, prin art. 215 alin. 4 din Codul penal, faptelor de înșelăciune săvârșite în legătură cu emiterea unui cec
;
se încarcă...