Art 208 Furtul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI - Furtul -
Art. 208.
- Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (780), Reviste (6), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la unu la 12 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (64), Referințe în jurisprudență (2457), Reviste (6), Modele (3), Caută hotărâri judecătorești

Se consideră bunuri mobile și orice energie care are o valoare economică, precum și înscrisurile. Referințe în jurisprudență (37), Caută hotărâri judecătorești

Fapta constituie furt chiar dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau deținerea legitimă a altei persoane. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

De asemenea, constituie furt luarea în condițiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (138), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Cele mai multe dintre infracțiuni sunt însă și delicte civile care obligă la repararea prejudiciului cauzat, cum ar fi spre exemplu furtul (art. 208 și urm. C. pen..), omorul (art. 174 și urm. C. pen..), distrugerea (art. 217 C. pen..) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 198 Raportul sexual cu o minoră
Art 199 Seducția
Art 200 Relațiile sexuale între persoane de același sex
Art 201 Perversiunea sexuală
Art 202 Corupția sexuală
Art 203 Incestul
Art 204 Sancționarea tentativei
Art 205 Insulta
Art 206 Calomnia
Art 207 Proba verității
Art 208 Furtul
Art 209 Furtul calificat
Art 210 Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Art 211 Tâlhăria
Art 212 Pirateria
Art 213 Abuzul de încredere
Art 214 Gestiunea frauduloasă
Art 215 Înșelăciunea
Art 215^1 Delapidarea
Art 216 Însușirea bunului găsit
Art 217 Distrugerea
Reviste:
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Propuneri de lege ferenda pentru modificarea legislației în materie penală
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii complexe și în cazul faptelor cu un pericol social redus
Noul Cod penal: Pedeapsa pentru furt a fost redusă
Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracțiuni. Revocarea liberării condiționate
4. Faptă ilicită cauzatoare de prejudicii ce constituie, în același timp, o infracțiune, dar și un delict civil. Decesul făptuitorului înainte de condamnarea penală. Transmiterea obligației de reparare a prejudiciului din patrimoniul autorului prin moștenire
Achitare ulterioară hotărârii definitive de condamnare. Repararea pagubei de către stat
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
;
se încarcă...