Art 20 Conținutul tentativei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TENTATIVA - Conținutul tentativei -
Art. 20.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (2087), Reviste (2), Doctrină (1)

Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul. Referințe în jurisprudență (66)

Există tentativă și în cazul în care consumarea infracțiunii nu a fost posibilă datorită insuficienței sau defectuozității mijloacelor folosite, ori datorită împrejurării că în timpul când s-au săvârșit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află. Referințe în jurisprudență (12)

Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este datorită modului cum a fost concepută executarea. Referințe în jurisprudență (8)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Producerea unui prejudiciu nu constituie ocondiție arăspunderii penale, existând fapte prevăzute și pedepsite de legea penală care nu cauzează nimănui opagubă, cum este cazul tentativei la anumite infracțiuni (art. 20 C. pen..),392 și cazul infracțiunilor de pericol care nu pot genera în mod direct prejudicii materiale sau morale. Astfel, în practica judiciară s-a decis că în situația conducerii unui autovehicul fără permis de conducere, constituirea de parte civilă nu este posibilă, eventualele prejudicii putând fi recuperate de către persoana vătămată prin exercitarea unei acțiuni civile în fața instanței civile.393 Totodată, infracțiunea de pătrundere fără drept în sediul unei instituții publice (prevăzute de mai vechiul text legal al art. 2 din Decretul-lege nr. 8/1990) nu este producătoare de prejudicii și, ca atare acțiunea civilă, nu poate fi alăturată celei penale.394 De aici putem trage concluzia că nu în orice proces penal poate fi exercitată acțiunea civilă, ci numai în acelea în care infracțiunea agenerat prejudicii materiale sau morale. 
    392 C.S.J., dec. nr. 765/1991, Dreptul nr. 2/1992, p. 85. 
    393 Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 1264/1983, C.D., 1983, p. 360. 
    394 C.S.J., s. pen., dec. nr. 165/1992, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 11 Neretroactivitatea legii penale
Art 12 Retroactivitatea legii penale
Art 13 Aplicarea legii penale mai favorabile
Art 14 Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Art 15 Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Art 16 Aplicarea legii penale temporare
Art 17 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Art 18 Pericolul social al faptei
Art 18^1 Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni
Art 19 Vinovăția
Art 20 Conținutul tentativei
Art 21 Pedepsirea tentativei
Art 22 Desistarea și împiedicarea rezultatului
Art 23 Participanții
Art 24 Autorul
Art 25 Instigatorul
Art 26 Complicele
Art 27 Pedeapsa în caz de participație
Art 28 Circumstanțele personale și reale
Art 29 Instigarea neurmată de executare
Art 30 Împiedicarea săvârșirii faptei
Reviste:
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...