Art 19 Vinovăția | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII GENERALE - Vinovăția -
Art. 19.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

Vinovăție există când fapta care prezintă pericol social este săvârșită cu intenție sau din culpă. Jurisprudență

1. Fapta este săvârșită cu intenție când infractorul: Jurisprudență

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte; Jurisprudență, Reviste (2)

b) prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui. Jurisprudență

2. Fapta este săvârșită din culpă când infractorul: Jurisprudență

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce; Jurisprudență

b) nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să-l prevadă. Jurisprudență

Fapta constând într-o acțiune săvârșită din culpă constituie infracțiune numai atunci când în lege se prevede în mod expres aceasta. Jurisprudență

Fapta constând într-o inacțiune constituie infracțiune fie că este săvârșită cu intenție, fie din culpă, afară de cazul când legea sancționează numai săvârșirea ei cu intenție.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Așa cum am arătat mai sus, din analiza textelor art. 998 - 999 C. civ. din 1864 rezultă că vinovăția este de două feluri: „greșeală” cu înțeles de intenție și „neglijență și imprudență”, cu înțeles de culpă, dar în cadrul dispozițiilor art. 16 noul C. civ., legiuitorul distinge între formele sale intenția și culpa, în concordanță cu dispozițiile art. 19 C. pen.. Ținând cont de dispozițiile Codului civil și ale Codului penal, vinovăția îmbracă următoarele forme. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Pornind de la definiția infracțiunii săvârșite cu intenție indirectă, conținută în cadrul art. 19 C. pen.., persoana incriminată va trebui să creeze convingerea organelor de anchetă sau instanței de judecată că, deși aprevăzut sau putea să prevadă rezultatul faptei sale, nu l-a urmărit și nu l-a acceptat. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    În ce privește latura subiectivă, această infracțiune poate fi săvârșită atât cu intenție, cât și din culpă, fiind aplicabile dispozițiile art. 19 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    According to Art. 19 § 2 of the Criminal Code, an act is committed by negligence when: [ Mai mult... ] 

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
    1 Pentru dezvoltări, a se vedea: L. Pop, op. cit., p. 223-224 și notele bibliografice indicate; C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., nr. 151, p. 175 și urm. 
    2 Cupa gravă este cea pe care nici omul cel mai puțin diligent nu ar săvârși-o sau, reproducând formula plastică a lui Pothier, „a nu depune în îndeplinirea afacerilor altuia diligențele pe care și persoanele cele mai stupide înțeleg să le depună în acțiunile lor” – Pothier, Traité des obligations, Oeuvres, Éd. Bugnet, t. 11, p. 497, apud Ph. le Tourneau, L. Cadiet, op. cit., nr. 1622, p. 481. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 10 Activitatea legii penale
Art 11 Neretroactivitatea legii penale
Art 12 Retroactivitatea legii penale
Art 13 Aplicarea legii penale mai favorabile
Art 14 Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Art 15 Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Art 16 Aplicarea legii penale temporare
Art 17 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Art 18 Pericolul social al faptei
Art 18^1 Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni
Art 19 Vinovăția
Art 20 Conținutul tentativei
Art 21 Pedepsirea tentativei
Art 22 Desistarea și împiedicarea rezultatului
Art 23 Participanții
Art 24 Autorul
Art 25 Instigatorul
Art 26 Complicele
Art 27 Pedeapsa în caz de participație
Art 28 Circumstanțele personale și reale
Art 29 Instigarea neurmată de executare
Reviste:
Unele considerații referitoare la stabilirea vinovăției
20. Medic în cadrul unei instituții sanitare de stat. Luare de mită. Elemente constitutive. Diferențiere față de infracțiunea de primire de foloase necuvenite. Inexistența provocării
Sinteză teoretică a jurisprudenței Curții de Apel Alba Iulia în materie penală (2014 – semestrul I 2015)
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
;
se încarcă...