Art 11 Neretroactivitatea legii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea legii penale în timp - Neretroactivitatea legii penale -
Art. 11.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite, nu erau prevăzute ca infracțiuni. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Principiul neretroactivității legii este de multă vreme expres formulat în Codul civil, art. 1, în sensul căruia „legea dispune numai pentru viitor; ea nu are putere retroactivă”, precum și în Codul penal, art. 11, în sensul căruia „legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite, nu erau prevăzute ca infracțiuni”. Față de principiul potrivit căruia legea produce efecte juridice numai pentru viitor s-au impus în practica juridică și în legislație două mari excepții, anume cea privind aplicarea legii penale mai blânde și cea privind legile interpretative. Alineatul (2) al art. 15 prevede excepția legii penale și contravenționale mai favorabile. Cealaltă ipoteză rămâne valabilă, ea fiind însă la dispoziția autorității statale căreia îi revine atribuția interpretării general-obligatorii alegilor. Această ipoteză însă nu este, în fond, oexcepție de la neretroactivitatea legii, întrucât interpretarea general-obligatorie, ca orice interpretare de altfel, lămurește înțelesul normei interpretate, nici nu adaugă și nici nu modifică acest înțeles. Deci, prin interpretare se explicitează conținutul pe care norma interpretată l-a avut ab initio. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În Codul penal anterior, acest principiu era consacrat în art. 11, în care se prevedea: "Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite, nu erau prevăzute ca infracțiuni". 
    Noul Cod penal nu mai conține o dispoziție asemănătoare art. 11 C. pen. anterior, prin care să reglementeze distinct neretroactivitatea legii penale, ci o asemenea prevedere a fost inclusă în conținutul principiului legalității incriminării și al principiului legalității sancțiunilor de drept penal. În acest sens, în art. 1 alin. (2) și art. 2 alin. (2) C. pen. s-a instituit regula că "Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită" și că "Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranță dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârșită". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 1 Scopul legii penale
Art 2 Legalitatea incriminării
Art 3 Teritorialitatea legii penale
Art 4 Personalitatea legii penale
Art 5 Realitatea legii penale
Art 6 Universalitatea legii penale
Art 7 Legea penală și convențiile internaționale
Art 8 Imunitatea de jurisdicție
Art 9 Extrădarea
Art 10 Activitatea legii penale
Art 11 Neretroactivitatea legii penale
Art 12 Retroactivitatea legii penale
Art 13 Aplicarea legii penale mai favorabile
Art 14 Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Art 15 Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive
Art 16 Aplicarea legii penale temporare
Art 17 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Art 18 Pericolul social al faptei
Art 18^1 Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni
Art 19 Vinovăția
Art 20 Conținutul tentativei
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
;
se încarcă...