Aplicarea legii penale în spațiu | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE - LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE -
Secțiunea I
Aplicarea legii penale în spațiu

Teritorialitatea legii penale

Art. 3. - Jurisprudență

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României. Jurisprudență

Personalitatea legii penale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării, dacă făptuitorul este cetățean român sau dacă, neavând nici o cetățenie, are domiciliul în țară. Jurisprudență

Realitatea legii penale

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (4)

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării, contra siguranței statului român sau contra vieții unui cetățean român, ori prin care s-a adus o vătămare gravă integrității corporale sau sănătății unui cetățean român, când sunt săvârșite de către un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul țării. Jurisprudență

Punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile prevăzute în alineatul precedent se face numai cu autorizarea prealabilă a procurorului general. Jurisprudență

Universalitatea legii penale

Art. 6. - Jurisprudență

Legea penală se aplică și altor infracțiuni decât celor prevăzute în art. 5 alin. 1, săvârșite în afara teritoriului țării, de un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul țării, dacă: Jurisprudență

a) fapta este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită; Jurisprudență, Reviste (9)

b) făptuitorul se află în țară. Jurisprudență, Reviste (4)

Pentru infracțiunile îndreptate împotriva intereselor statului român sau contra unui cetățean român, infractorul poate fi judecat și în cazul când s-a obținut extrădarea lui. Jurisprudență

Dispozițiile alineatelor precedente nu se aplică în cazul când, potrivit legii statului în care infractorul a săvârșit infracțiunea, există vreo cauză care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată. Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispozițiilor legale privitoare la recunoașterea hotărârilor străine.

Legea penală și convențiile internaționale

Art. 7. - Jurisprudență

Dispozițiile cuprinse în art. 5 și 6 se aplică, dacă nu se dispune altfel printr-o convenție internațională. Jurisprudență

Imunitatea de jurisdicție

Art. 8. - Jurisprudență

Legea penală nu se aplică infracțiunilor săvârșite de către reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu convențiile internaționale, nu sunt supuse jurisdicției penale a statului român. Jurisprudență

Extrădarea

Art. 9. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Extrădarea se acordă sau poate fi solicitată pe bază de convenție internațională, pe bază de reciprocitate și, în lipsa acestora, în temeiul legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Legislație: Codul penal, art. 9; Codul de procedură penală, art. 519-521, art. 522 alin. (1); Legea nr. 21/1991 – Legea cetățeniei române, republicată (M. Of. nr. 98 din 6 martie 1991); Legea nr. 80/1997 pentru ratificarea Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, și aprotocoalelor sale adiționale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 și la 17 martie 1978 (M. Of. nr. 89 din 14 mai 1997); Legea nr. 296/2001 privind extrădarea, art. 2, art. 5 alin. (1) lit. a) (M. Of. nr. 326 din 18 iunie 2001); Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (M. Of. nr. 594 din 1 iulie 2004); O.G. nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților (M. Of. nr. 415 din 30 august 1998), aprobată prin Legea nr. 113/2000 (M. Of. nr. 302 din 3 iulie 2000); O.G. nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (M. Of. nr. 436 din 3 septembrie 2000), aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001 (M. Of. nr. 342 din 27 iunie 2001). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în spațiu
Aplicarea legii penale în timp
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedepsele complimentare
Pedepsele accesorii
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și agravante
Suspendarea condiționată a executării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Reviste:
Studiu de caz privind infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 în jurisprudența Curții de apel Alba Iulia
Aplicabilitatea principiului indivizibilității Ministerului Public. Analiză cauză
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Sinteză teoretică a jurisprudenței Curții de Apel Alba Iulia în materie penală (2014 – semestrul I 2015)
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și (5) din Codul penal, în sensul de a se stabili dacă pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă "executată sau considerată ca executată" se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispozițiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiune de drept: "dacă medicul care funcționează în cadrul unei societăți comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu CNAS, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, se încadrează în categoria funcționarilor publici prevăzută de disp. art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Amânarea aplicării pedepsei. Condiții
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...