Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL II Publicitatea imobiliară - CAPITOLUL II Procedura de înscriere în cartea funciară -
← Art 55
TITLUL III Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și dispoziții finale - CAPITOLUL I Dispoziții tranzitorii -
Art 57 →

Art. 56. - Jurisprudență (4), Doctrină C.H. Beck (1)

(1) Înscrierile făcute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcripțiuni și inscripțiuni, în cărțile funciare și în cărțile de publicitate funciară, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, își vor produce și după această dată efectele prevăzute, cu excepția cazurilor în care drepturile de proprietate și celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii. Jurisprudență (5)

(2) Toate documentele de evidență și publicitate imobiliară se preiau și se conservă de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a căror rază de activitate se află imobilele. Jurisprudență (1)

(3) Executarea silită imobiliară va urma dispozițiile Codului de procedură civilă și pentru actele de executare începute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificările aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912.

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...