Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL II Publicitatea imobiliară - CAPITOLUL II Procedura de înscriere în cartea funciară -
← Art 49
TITLUL II Publicitatea imobiliară - CAPITOLUL II Procedura de înscriere în cartea funciară -
Art 51 →

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (153), Reviste (2)

(1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum și celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (28)

(2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial și se va înscrie din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (1), Practică judiciară (63), Doctrină (1)

(3) Hotărârea pronunțată de judecătorie poate fi atacată cu apel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (9)

(4) Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului. Practică judiciară (9)

(5) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătorești își produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial. Practică judiciară (1)

(6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu.

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...