Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL II Publicitatea imobiliară - CAPITOLUL I Evidența cadastral-juridică -
← Art 26
TITLUL II Publicitatea imobiliară - CAPITOLUL I Evidența cadastral-juridică -
Art 28 →

Art. 27. - Practică judiciară (33)

(1) Cel care s-a obligat să strămute sau să constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator să îi predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept. Practică judiciară (9), Doctrină (1)

(2) Dacă un drept înscris în cartea funciară se stinge, titularul este obligat să predea celui îndreptățit înscrisurile necesare radierii. Practică judiciară (3)

(3) În situația în care cel obligat nu predă înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanței să dispună înscrierea în cartea funciară. Hotărârea instanței de judecată va suplini consimțământul la înscriere al părții care are obligația de a preda înscrisurile necesare înscrierii. Practică judiciară (6)

(4) Dreptul la acțiunea în prestație tabulară este imprescriptibil. Practică judiciară (2)

(5) Acțiunea în prestație tabulară se va îndrepta și împotriva terțului dobânditor înscris în cartea funciară, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: Practică judiciară (2), Doctrină (1)

a) actul juridic în baza căruia se solicită prestația tabulară să fie încheiat anterior celui în baza căruia a fost înscris dreptul terțului în cartea funciară;

b) terțul să fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dacă l-a dobândit cu titlu oneros, să fie de rea-credință.

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...