Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 2/1989 privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 aprilie 1989 până la 22 ianuarie 1990, fiind înlocuit prin Lege 2/1968(r2);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul articolului 57 din Constituția Republicii Socialiste România semnăm și dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 2 din 18 aprilie 1989 privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România.

NICOLAE CEAUȘESCU

PREȘEDINTELE

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

București, 25 aprilie 1989.

Înfăptuirea politicii partidului și statului de amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul patriei, elaborată și fundamentată după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, asigură dezvoltarea armonioasă, echilibrată, a tuturor zonelor și localităților urbane și rurale, pe baza principiilor moderne și de largă perspectivă ale sistematizării teritoriului țării, ale autoconducerii și autoaprovizionării, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării, în scopul creșterii bunăstării generale a întregului popor.

Profundele transformări care au avut loc în viața tuturor localităților patriei în perioada care a trecut de la adoptarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cerințele dezvoltării în continuare a județelor, orașelor și comunelor, hotărîrile adoptate de organele locale ale puterii de stat în luna ianuarie 1989, impun îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării, corespunzător stadiului actual de dezvoltare economico-socială a României socialiste.

Îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale va asigura dezvoltarea în continuare a industriei, agriculturii, a prestărilor de servicii, a activităților social-culturale și edilitar-gospodărești, în conformitate cu prevederile planului, ale programelor de dezvoltare economico-socială a tuturor comunelor, orașelor și județelor - ca parte integrantă a programului general de dezvoltare a țării -, va adînci procesul de apropiere a condițiilor de muncă, de viață și cultură de la sate de cele de la orașe, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.

În vederea îmbunătățirii cadrului juridic de organizare a tuturor localităților patriei,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, dezvoltarea armonioasă și echilibrată, economică, socială, culturală și edilitar-gospodărească a tuturor zonelor și localităților urbane și rurale asigură ridicarea permanentă a nivelului de civilizație, a calității vieții și a muncii tuturor cetățenilor patriei.

Art. 2. -

Fiecare unitate administrativ-teritorială își desfășoară activitatea pe baza planului și programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a bugetului local de venituri și cheltuieli, în strictă concordanță cu planul național unic de dezvoltare economico-socială și programul general de dezvoltare a țării.

Art. 3. -

În unitățile administrativ-teritoriale întreaga activitate economică, social-culturală și edilitar-gospodărească se desfășoară potrivit principiilor autoconducerii, autoaprovizionării, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării, cu participarea largă a tuturor cetățenilor la conducerea și rezolvarea nemijlocită a problemelor economice, sociale și edilitare ale localităților în care trăiesc și muncesc.

CAPITOLUL II Unitățile administrativ-teritoriale

Art. 4. -

Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, municipiul, orașul și comuna.

Art. 5. -

Capitala Republicii Socialiste România este municipiul București, care este organizat pe sectoare.

Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului București.

Delimitarea sectoarelor municipiului București, inclusiv a Sectorului agricol Ilfov, se face prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 6. -

Județul este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din municipii, orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării.

Organizarea județelor se face în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice.

Județul asigură dezvoltarea armonioasă din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc a municipiilor, orașelor și comunelor.

Art. 7. -

Municipiul este localitatea urbană care are un număr de cel puțin 40.000 locuitori, o industrie puternic dezvoltată, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării, un important fond de locuințe și dotări edilitar-gospodărești, o rețea complexă de unități de învățămînt, sănătate și cultură.

În funcție de numărul locuitorilor, municipiile se împart în următoarele categorii:

I - pînă la 60.000 locuitori;
II - între 60.001-100.000 locuitori;
III - între 100.001-150.000 locuitori;
IV - între 150.001-250.000 locuitori;
V - peste 250.000 locuitori.

Municipiile în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt municipii-reședință.

Art. 8. -

Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edililar-gospodăresc.

În funcție de numărul locuitorilor, orașele se împart în următoarele categorii:

I - pînă la 10.000 locuitori;

II - între 10.001-20.000 locuitori;

III - peste 20.000 locuitori.

Localitățile cu activități agricole și industriale complexe, cu dotări edilitar-gospodărești corespunzătoare se pot organiza ca orașe agroindustriale.

Art. 9. -

Comuna este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din unu sau mai multe sate care cuprind populația rurală, fiind organizată în funcție de condițiile economice, social-culturale și geografice.

Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea puternică și modernizarea agriculturii, extinderea unor activități industriale și de prestări servicii, a rețelei sanitare, de învățămînt și cultură, creîndu-se astfel locuitorilor condiții de muncă și viață cît mai apropiate de cele ale populației din orașe.

Satele în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt reședință de comună.

Art. 10. -

Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice, așezării și înzestrării lor edilitar-gospodărești, prezintă importanță pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.

Art. 11. -

Județele Republicii Socialiste România și municipiile de reședință ale acestora sînt următoarele:

Nr. crt. Denumirea județului Reședința
1. ALBA Municipiul Alba Iulia
2. ARAD Municipiul Arad
3. ARGEȘ Municipiul Pitești
4. BACĂU Municipiul Bacău
5. BIHOR Municipiul Oradea
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD Municipiul Bistrița
7. BOTOȘANI Municipiul Botoșani
8. BRAȘOV Municipiul Brașov
9. BRĂILA Municipiul Brăila
10. BUZĂU Municipiul Buzău
11. CARAȘ-SEVERIN Municipiul Reșița
12. CĂLĂRAȘI Municipiul Călărași
13. CLUJ Municipiul Cluj-Napoca
14. CONSTANȚA Municipiul Constanța
15. COVASNA Municipiul Sfîntu Gheorghe
16. DÎMBOVIȚA Municipiul Tîrgoviște
17. DOLJ Municipiul Craiova
18. GALAȚI Municipiul Galați
19. GIURGIU Municipiul Giurgiu
20. GORJ Municipiul Tîrgu Jiu
21. HARGHITA Municipiul Miercurea-Ciuc
22. HUNEDOARA Municipiul Deva
23. IALOMIȚA Municipiul Slobozia
24. IAȘI Municipiul Iași
25. MARAMUREȘ Municipiul Baia Mare
26. MEHEDINȚI Municipiul Drobeta-Turnu Severin
27. MUREȘ Municipiul Tîrgu Mureș
28. NEAMȚ Municipiul Piatra-Neamț
29. OLT Municipiul Slatina
30. PRAHOVA Municipiul Ploiești
31. SATU MARE Municipiul Satu Mare
32. SĂLAJ Municipiul Zalău
33. SIBIU Municipiul Sibiu
34. SUCEAVA Municipiul Suceava
35. TELEORMAN Municipiul Alexandria
36. TIMIȘ Municipiul Timișoara
37. TULCEA Municipiul Tulcea
38. VASLUI Municipiul Vaslui
39. VÎLCEA Municipiul Rîmnicu Vîlcea
40. VRANCEA Municipiul Focșani

Art. 12. -

Municipiile, orașele și comunele din compunerea județelor sînt prevăzute în anexele nr. 1-40 care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 13. -

Consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, organe locale ale puterii de stat în unitățile administrativ-teritoriale în care au fost alese, conduc întreaga activitate locală, răspund de înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, asigură apărarea proprietății socialiste, ocrotirea drepturilor cetățenilor, legalitatea socialistă, păstrarea ordinii și disciplinei publice.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 14. -

Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Națională în ședința din 18 aprilie 1989.
Președintele Marii Adunări Naționale,
NICOLAE GIOSAN

București, 18 aprilie 1989.

Nr. 2.

ANEXA Nr. 1

JUDEȚUL ALBA
cu reședința în municipiul Alba Iulia

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 8
Comune .................................. 63

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. ALBA IULIA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. ABRUD

2. AIUD

3. BLAJ

4. CÎMPENI

5. CUGIR

6. OCNA MUREȘ

7. SEBEȘ

8. ZLATNA

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Albac

2. Almașu Mare

3. Arieșeni

4. Avram Iancu

5. Baia de Arieș

6. Berghin

7. Bistra

8. Blandiana

9. Bucium

10. Cenade

11. Cergău

12. Cetatea de Baltă

13. Ciugud

14. Ciuruleasa

15. Cîlnic

16. Cricău

17. Crăciunelu de Jos

18. Daia Română

19. Drașov

20. Fărău

21. Galda de Jos

22. Gîrbova

23. Gîrda de Sus

24. Horea

25. Ighiu

26. Intregalde

27. Jidvei

28. Livezile

29. Lopadea Nouă

30. Lunca Mureșului

31. Lupșa

32. Meteș

33. Mihalț

34. Mirăslău

35. Mogoș

36. Noșlac

37. Ocoliș

38. Pianu

39. Poiana Vadului

40. Ponor

41. Poșaga

42. Rădești

43. Rimetea

44. Rîmeț

45. Roșia Montană

46. Roșia de Secaș

47. Sălciua

48. Săliștea

49. Săsciori

50. Scărișoara

51. Sîncel

52. Sîntimbru

53. Sohodol

54. Stremț

55. Șibot

56. Șona

57. Șugag

58. Teiuș

59. Unirea

60. Vadu Moților

61. Valea Lungă

62. Vidra

63. Vințu de Jos

ANEXA Nr. 2

JUDEȚUL ARAD
cu reședința în municipiul Arad

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 7
Comune .................................. 60

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. ARAD

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. CHIȘINEU-CRIȘ

2. CURTICI

3. INEU

4. LIPOVA

5. NĂDLAC

6. PÎNCOTA

7. SEBIȘ

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Almaș

2. Apateu

3. Archiș

4. Bata

5. Beliu

6. Birchiș

7. Bîrsa

8. Bîrzava

9. Bocsig

10. Buteni

11. Cărand

12. Cermei

13. Conop

14. Covăsinț

15. Craiva

16. Dezna

17. Dieci

18. Felnac

19. Fîntînele

20. Ghioroc

21. Grăniceri

22. Gurahonț

23. Hălmagiu

24. Hășmaș

25. Iratoșu

26. Livada

27. Macea

28. Mișca

29. Moneasa

30. Păuliș

31. Pecica

32. Peregu Mare

33. Petriș

34. Pilu

35. Pleșcuța

36. Săvîrșin

37. Secusigiu

38. Seleuș

39. Semlac

40. Sintea Mare

41. Sîntana

42. Socodor

43. Șagu

44. Șeitin

45. Șepreuș

46. Șicula

47. Șimand

48. Șiria

49. Șofronea

50. Tauț-Șilindia

51. Tîrnova

52. Ususău

53. Vărădia de Mureș

54. Vinga

55. Vîrfurile

56. Vladimirescu

57. Zăbrani

58. Zărand

59. Zerind

60. Zimandu Nou

ANEXA Nr. 3

JUDEȚUL ARGEȘ
cu reședința în municipiul Pitești

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 5
Comune .................................. 81

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. PITEȘTI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. CÎMPULUNG

2. COLIBAȘI

3. COSTEȘTI

4. CURTEA DE ARGEȘ

5. TOPOLOVENI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Albeștii de Argeș

2. Albeștii de Muscel

3. Albota

4. Aninoasa

5. Aref

6. Bascov

7. Băbana

8. Băiculești

9. Bălilești

10. Berevoești

11. Bîrla

12. Bogați

13. Boteni

14. Bradu

15. Brăduleț

16. Budeasa

17. Buzoești

18. Căldăraru

19. Călinești

20. Căteasca

21. Cetățeni

22. Ciofrîngeni-Poienari

23. Cocu

24. Corbeni

25. Corbi-Nucșoara

26. Coșești

27. Cotmeana

28. Cuca-Ciomăgești

29. Davidești

30. Dîrmănești

31. Dobrești

32. Domnești

33. Dragoslavele

34. Drăganu

35. Godeni

36. Hîrsești

37. Hîrtiești

38. Izvoru

39. Leordeni

40. Lerești

41. Lunca Corbului

42. Mălureni

43. Mărăcineni-Micești

44. Merișani

45. Mihăești

46. Mioarele

47. Miroși

48. Morărești

49. Moșoaia

50. Mozăceni

51. Mușătești

52. Negrași

53. Oarja

54. Pietroșani

55. Poienarii de Muscel

56. Poiana Lacului

57. Popești

58. Priboieni

59. Rătești

60. Recea

61. Rociu

62. Rucăr-Dîmbovicioara

63. Schitu Golești

64. Slobozia

65. Stîlpeni

66. Stoenești

67. Stolnici

68. Suseni

69. Ștefan cel Mare

70. Ștefănești

71. Șuici-Sălătrucu

72. Teiu

73. Tigveni-Cepari

74. Țițești

75. Uda

76. Ungheni

77. Valea Danului

78. Valea Iașului

79. Valea Mare-Pravăț

80. Vedea

81. Vlădești

ANEXA Nr. 4

JUDEȚUL BACĂU
cu reședința în municipiul Bacău

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 6
Comune .................................. 77

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. BACĂU

2. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BUHUȘI

2. COMĂNEȘTI

3. DĂRMĂNEȘTI

4. MOINEȘTI

5. SLĂNIC-MOLDOVA

6. TÎRGU OCNA

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Agăș

2. Ardeoani-Solonț

3. Asău

4. Balcani

5. Berești-Bistrița

6. Berești-Tazlău

7. Berzunți

8. Bîrsănești

9. Blăgești

10. Bogdănești

11. Brusturoasa

12. Buhoci

13. Cașin

14. Căiuți

15. Cleja

16. Colonești

17. Corbasca

18. Coțofănești

19. Dămienești

20. Dealu Morii

21. Dofteana

22. Faraoani

23. Filipeni

24. Filipești

25. Găiceana

26. Ghimeș-Făget

27. Gîrleni

28. Glăvănești

29. Gura Văii

30. Helegiu

31. Hemeiuș

32. Horgești

33. Huruiești

34. Izvoru Berheciului

35. Letea Veche

36. Lipova

37. Livezi

38. Luizi-Călugăra

39. Măgirești

40. Măgura

41. Mănăstirea Cașin

42. Mărgineni

43. Motoșeni

44. Negri

45. Nicolae Bălcescu

46. Oituz

47. Oncești

48. Orbeni

49. Palanca

50. Parava

51. Parincea

52. Pîncești

53. Pîrgărești

54. Pîrjol

55. Plopana

56. Podu Turcului

57. Poduri

58. Racova

59. Răcăciuni

60. Răchitoasa

61. Sascut

62. Sănduleni

63. Săucești

64. Scorțeni

65. Secuieni

66. Stănișesti

67. Strugari

68. Ștefan cel Mare

69. Tamași

70. Tătărăști

71. Tîrgu Trotuș

72. Traian

73. Ungureni

74. Urechești

75. Valea Seacă

76. Vultureni

77. Zemeș

ANEXA Nr. 5

JUDEȚUL BIHOR
cu reședința în municipiul Oradea

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 8
Comune .................................. 74

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. ORADEA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. ALEȘD

2. BEIUȘ

3. MARGHITA

4. NUCET

5. PETRU GROZA

6. SALONTA

7. VALEA LUI MIHAI

8. VAȘCĂU

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Abram

2. Abrămuț

3. Aștileu

4. Aușeu

5. Avram Iancu

6. Batăr

7. Biharia

8. Borod

9. Borș

10. Bratca

11. Brusturi

12. Budureasa

13. Bulz

14. Buntești

15. Căbești

16. Câpîlna

17. Cărpinet-Criștior

18. Cefa

19. Ceica

20. Cetariu

21. Cherechiu

22. Chișlaz

23. Ciumeghiu

24. Cociuba Mare

25. Curățele

26. Curtuișeni

27. Derna-Spinuș

28. Diosig

29. Dobrești

30. Drăgănești

31. Drăgești

32. Finiș

33. Girișu de Criș

34. Hidișelu de Sus

35. Holod

36. Husasău de Tinea

37. Lăzăreni

38. Lugașu de Jos

39. Lunca-Cîmpani

40. Mădăras

41. Măgești

42. Nojorid

43. Olcea

44. Oșorhei

45. Pietroasa

46. Popești

47. Răbăgani-Pomezeu

48. Remetea

49. Rieni-Lazuri

50. Roșia

51. Săcădat-Ineu

52. Săcueni

53. Sălacea-Buduslău

54. Sălard

55. Sîmbăta

56. Sînmartin

57. Sîntandrei

58. Sîrbi

59. Suplacu de Barcău-Balc

60. Șimian

61. Șinteu

62. Șoimi

63. Șuncuiuș

64. Tarcea

65. Tărcaia

66. Tăuteu

67. Tileagd

68. Tinca

69. Tulea

70. Țețchea

71. Uileac-Pocola

72. Vadu Crișului

73. Viișoara-Boian

74. Vîrciorog

ANEXA Nr. 6

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSAUD
cu reședința în municipiul Bistrița

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 47

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. BISTRIȚA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BECLEAN

2. NĂSĂUD

3. SÎNGEORZ-BĂI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Bistrița Bîrgăului

2. Braniștea

3. Budacu de Jos

4. Budești

5. Căian

6. Cetate

7. Ciceu-Giurgești

8. Chiochiș

9. Chiuza

10. Coșbuc

11. Dumitra

12. Feldru

13. Galații Bistriței

14. Ilva Mare

15. Ilva Mică

16. Josenii Bîrgăului

17. Lechința

18. Leșu

19. Livezile

20. Liviu Rebreanu

21. Maieru

22. Matei

23. Măgura Ilvei

24. Micești-Sînmihaiu de Cîmpie

25. Milaș

26. Monor

27. Nimigea

28. Nușeni

29. Parva

30. Petru Rareș

31. Prundu Bîrgăului

32. Rebra

33. Rebrișoara

34. Rodna

35. Salva

36. Șieu-Măgheruș

37. Șieu-Mărișelu

38. Șieu-Odorhei

39. Șieuț

40. Șintereag

41. Teaca

42. Telciu-Romuli

43. Tiha Bîrgăului

44. Uriu

45. Urmeniș-Silivaș

46. Viișoara

47. Zagra

ANEXA Nr. 7

JUDEȚUL BOTOȘANI
cu reședința în municipiul Botoșani

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 55

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. BOTOȘANI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. DARABANI

2. DOROHOI

3. SĂVENI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Albești

2. Avrămeni

3. Bălușeni

4. Broscăuți

5. Bucecea

6. Călărași

7. Copălău

8. Corlăteni

9. Corni

10. Coțușca

11. Cristești

12. Cristinești

13. Curtești

14. Dersca

15. Dîngeni

16. Drăgușeni

17. Durnești

18. Flămînzi

19. Frumușica

20. George Enescu

21. Gorbănești

22. Havîrna

23. Hilișeu-Horia

24. Hlipiceni

25. Hudești

26. Ibănești

27. Leorda

28. Liveni

29. Lunca

30. Mihai Eminescu

31. Mihăileni

32. Mileanca

33. Păltiniș

34. Pomîrla

35. Prăjeni

36. Răchiți

37. Rădăuți-Prut

38. Ripiceni

39. Roma

40. Stăuceni

41. Suharău

42. Sulița

43. Șendriceni

44. Ștefănești

45. Știubieni

46. Todireni

47. Trușești

48. Tudora

49. Ungureni

50. Văculești

51. Vîrfu Cîmpului

52. Vlădeni

53. Vlăsinești

54. Vorniceni

55. Vorona

ANEXA Nr. 8

JUDEȚUL BRAȘOV
cu reședința în municipiul Brașov

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 7
Comune .................................. 40

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. BRAȘOV

2. FĂGĂRAȘ

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. CODLEA

2. PREDEAL

3. RÎȘOV

4. RUPEA

5. SĂCELE

6. VICTORIA

7. ZĂRNEȘTI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Apața-Ormeniș

2. Beclean

3. Bod

4. Bran

5. Bunești

6. Cața

7. Cincu

8. Comana

9. Cristian

10. Dumbrăvița

11. Feldioara

12. Fundata

13. Ghimbav

14. Hălchiu

15. Hărman

16. Hîrseni

17. Hoghiz

18. Homorod

19. Jibert

20. Lisa

21. Mîndra

22. Moieciu

23. Părău

24. Poiana Mărului

25. Prejmer

26. Racoș

27. Recea

28. Sînpetru

29. Șercaia

30. Șinca

31. Șoarș

32. Tărlungeni

33. Teliu-Budila

34. Ticușu

35. Ucea

36. Ungra

37. Vama Buzăului

38. Viștea

39. Voila

40. Vulcan

ANEXA Nr. 9

JUDEȚUL BRĂILA
Cu reședința în municipiul Brăila

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 38

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. BRĂILA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. FĂUREI

2. IANCA

3. ÎNSURĂȚEI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Bărăganul

2. Berteștii de Jos

3. Bordei Verde

4. Chiscani

5. Ciocile

6. Cireșu

7. Dudești

8. Frecăței

9. Galbenu

10. Gemenele

11. Grădiștea-Racovița

12. Gropeni

13. Jirlău

14. Mărașu

15. Măxineni

16. Mircea Vodă

17. Movila Miresii

18. Rîmnicelu

19. Romanu

20. Roșiori

21. Salcia Tudor

22. Scorțaru Nou

23. Siliștea

24. Stăncuța

25. Surdila-Găiseanca

26. Surdila-Greci

27. Șuțești

28. Tichilești

29. Traian

30. Tudor Vladimirescu

31. Tufești

32. Ulmu

33. Unirea

34. Vădeni

35. Victoria

36. Vișani

37. Viziru

38. Zăvoaia

ANEXA Nr. 10

JUDEȚUL BUZĂU
cu reședința în municipiul Buzău

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 71

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. BUZĂU

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. NEHOIU

2. POGOANELE

3. RÎMNICU SĂRAT

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Amaru

2. Balta Albă

3. Beceni

4. Berca

5. Bisoca

6. Blăjani

7. Boldu

8. Bozioru

9. Brădeanu

10. Brăiești

11. Breaza

12. Buda

13. Calvini

14.C.A. Rosetti

15. Cănești-Chilii

16. Cătina

17. Cernătești

18. Chiojdu

19. Cislău

20. Cochirleanca

21. Colți

22. Costești

23. Cozieni

24. Gălbinași

25. Gherăseni

26. Glodeanu Sărat

27. Glodeanu-Siliștea

28. Grebănu

29. Gura Teghii

30. Lopătari

31. Luciu

32. Măgura

33. Mărăcineni

34. Mărgăritești

35. Mihăilești

36. Mînzălești

37. Năieni

38. Odăile

39. Padina

40. Pănătău

41. Pătîrlagele

42. Pietroasa

43. Pîrscov

44. Podgoria

45. Poșta Cîlnău

46. Puiești

47. Racovițeni

48. Rîmnicelu

49. Robeasca-Găvănești

50. Rușețu

51. Săgeata

52. Săhăteni

53. Săpoca

54. Sărata-Monteoru

55. Sărulești

56. Scorțoasa

57. Scutelnici

58. Siriu

59. Smeeni

60. Tisău

61. Topliceni

62. Țintești

63. Ulmeni

64. Vadu Pașii

65. Valea Rîmnicului

66. Valea Sălciei

67. Vernești

68. Vintilă Vodă

69. Viperești

70. Zărnești

71. Ziduri

ANEXA Nr. 11

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
cu reședința în municipiul Reșița

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 7
Comune .................................. 53

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. REȘIȚA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. ANINA

2. BĂILE HERCULANE

3. BOCȘA

4. CARANSEBEȘ

5. MOLDOVA NOUĂ

6. ORAVIȚA

7. OȚELU ROȘU

COMUNE
Denumirea comunei

1. Armeniș

2. Băuțar

3. Berliște

4. Berzasca

5. Berzovia

6. Bozovici

7. Brebu Nou

8. Brebu-Zorlențu Mare

9. Buchin

10. Bucoșnița

11. Carașova

12. Ciclova Română

13. Ciudanovița

14. Constantin Daicoviciu

15. Copăcele

16. Cornea

17. Cornereva

18. Dalboșeț

19. Doclin

20. Dognecea

21. Domașnea

22. Fîrliug

23. Gîrnic

24. Glimboca

25. Grădinari

26. Iablanița

27. Lăpușnicel

28. Luncavița-Mehadica

29. Lupac

30. Marga

31. Măureni

32. Mehadia

33. Obreja

34. Păltiniș

35. Pojejena

36. Prigor

37. Ramna

38. Răcășdia

39. Rusca Montană

40. Sasca Montană

41. Sichevița

42. Slatina-Timiș

43. Șopotu Nou

44. Teregova

45. Ticvaniu Mare

46. Tîrnova

47. Topleț

48. Turnu Ruieni

49. Văliug

50. Vărădia-Vrani

51. Vermeș

52. Zăvoi

53. Zlatița

ANEXA Nr. 12

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
cu reședința în municipiul Călărași

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 4
Comune .................................. 43

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. CĂLĂRAȘI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BUDEȘTI

2. FUNDULEA

3. LEHLIU-GARĂ

4. OLTENIȚA

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Borcea

2. Chirnogi

3. Chiselet

4. Ciocănești

5. Curcani

6. Cuza Vodă

7. Dichiseai

8. Dor Mărunt

9. Dorobanțu

10. Dragalina

11. Dragoș Vodă

12. Frăsinet

13. Frumușani

14. Fundeni

15. Grădiștea

16. Gurbănești

17. Ileana

18. Independența

19. Jegălia

20. Lehliu

21. Luica

22. Lupșanu

23. Mitreni

24. Mînăstirea

25. Modelu

26. Nicolae Bălcescu

27. Perișoru

28. Plătărești

29. Radovanu

30. Roseți

31. Sărulești

32. Sohatu

33. Spanțov

34. Șoldanu

35. Ștefan Vodă

36. Tămădău Mare

37. Ulmeni

38. Ulmu

39. Unirea

40. Valea Argovei

41. Vasilați

42. Vîlcelele

43. Vlad Țepeș

ANEXA Nr. 13

JUDEȚUL CLUJ
cu reședința în municipiul Cluj-Napoca

Municipii ............................... 3
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 66

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. CLUJ-NAPOCA

2. DEJ

3. TURDA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. CÎMPIA TURZII

2. GHERLA

3. HUEDIN

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Aghireșu

2. Apahida

3. Așchileu-Vultureni

4. Baciu

5. Băișoara

6. Beliș

7. Bobîlna

8. Bonțida

9. Borșa

10. Căianu

11. Călărași

12. Călățele

13. Cămărașu

14. Căpușu Mare

15. Cășeiu

16. Cătina

17. Ceanu Mare

18. Chinteni

19. Chiuiești

20. Ciucea

21. Ciurila

22. Cîțcău

23. Cojocna

24. Cornești

25. Cuzdrioara

26. Dăbîca

27. Feleacu

28. Florești

29. Frata

30. Geaca

31. Gilău

32. Gîrbău

33. Iara

34. Iclod

35. Izvoru Crișului

36. Jichișu de Jos

37. Jucu

38. Luna

39. Măguri-Răcătău

40. Mănăstireni

41. Mărgău

42. Mărișel

43. Mica

44. Mihai Viteazu

45. Mintiu Gherlii

46. Mociu

47. Moldovenești

48. Panticeu

49. Petreștii de Jos

50. Poieni

51. Rișca

52. Săcuieu

53. Săndulești

54. Săvădisla

55. Sic

56. Sîncraiu

57. Sînmărtin

58. Sînpaul

59. Suatu

60. Triteni

61. Tureni

62. Țaga

63. Unguraș

64. Vad

65. Valea Ierii

66. Viișoara

ANEXA Nr. 14

JUDEȚUL CONSTANȚA
cu reședința în municipiul Constanța

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 10
Comune .................................. 51

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. CONSTANȚA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BASARABI

2. CERNAVODĂ

3. EFORIE

4. HÎRȘOVA

5. MANGALIA

6. MEDGIDIA

7. NĂVODARI

8. NEGRU VODĂ

9. OVIDIU

10. TECHIRGHIOL

C. COMUNE

1. Adamclisi

2. Agigea

3. Albești

4. Aliman

5. Amzacea

6. Băneasa

7. Castelu

8. Cerchezu

9. Chirnogeni

10. Ciobanu

11. Ciocîrlia

12. Cobadin

13. Cogealac

14. Coman

15. Corbu

16. Crucea

17. Cumpăna

18. Deleni

19. Dobromir

20. Dumbrăveni

21. Gîrliciu

22. Horia

23. Independența

24. Ion Corvin

25. Istria

26. Limanu

27. Lipnița

28. Lumina

29. Mereni

30. Mihail Kogălniceanu

31. Mihai Viteazu

32. Mircea Vodă

33. Nicolae Bălcescu

34. Oltina

35. Ostrov

36. Pantelimon

37. Pecineaga

38. Peștera

39. Poarta Albă

40. Rasova

41. Saraiu

42. Săcele

43. Siliștea-Seimeni

44. Tîrgușor

45. Topalu

46. Topraisar

47. Tortoman

48. Tuzla

49. Valu lui Traian

50. Vulturu

51. 23 August

ANEXA Nr. 15

JUDEȚUL COVASNA
cu reședința în municipiul Sfîntu Gheorghe

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 4
Comune .................................. 33

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. SFÎNTU GHEORGHE

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BARAOLT

2. COVASNA

3. ÎNTORSURA BUZĂULUI

4. TÎRGU SECUIESC

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Aita Mare

2. Barcani

3. Bățani

4. Belin

5. Bodoc

6. Boroșneu Mare

7. Brateș

8. Brăduț

9. Brețcu

10. Cătălina

11. Cernat

12. Chichiș

13. Comandău

14. Dobîrlău

15. Ghelința

16. Ghidfalău

17. Hăghig

18. Ilieni

19. Lemnia

20. Micfalău

21. Moacșa

22. Ojdula

23. Ozun

24. Poian

25. Reci

26. Sînzieni

27. Sita Buzăului

28. Turia

29. Valea Crișului

30. Vîlcele

31. Vîrghiș

32. Zagon

33. Zăbala

ANEXA Nr. 16

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
cu reședința în municipiul Tîrgoviște

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 5
Comune .................................. 64

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. TÎRGOVIȘTE

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. FIENI

2. GĂEȘTI

3. MORENI

4. PUCIOASA

5. TITU

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Băleni

2. Bărbulețu

3. Bezdead

4. Bilciurești

5. Braniștea

6. Brănești

7. Brezoaele

8. Buciumeni

9. Bucșani

10. Butimanu

11. Ciocănești

12. Cobia

13. Comișani

14. Conțești

15. Corbii Mari

16. Cornățelu

17. Cernești

18. Crevedia

19. Crîngurile

20. Dărmănești

21. Dobra

22. Doicești

23. Dragodana

24. Dragomirești

25. Finta

26. Glodeni

27. Gura Ocniței

28. Gura Șuții

29. Iedera

30.I.L. Caragiale

31. Lucieni

32. Ludești

33. Lungulețu

34. Malu cu Flori

35. Mănești

36. Mătăsaru

37. Moroeni

38. Morteni

39. Nucet

40. Ocnița

41. Odobești

42. Petrești

43. Pietroșița

44. Poiana

45. Potlogi

46. Produlești

47. Pucheni

48. Răcari

49. Răzvad

50. Runcu

51. Șelaru

52. Șotînga

53. Tărtășești

54. Tătărani

55. Uliești

56. Ulmi

57. Valea Vișineștilor

58. Văile Unite

59. Văcărești

60. Văleni-Dîmbovița

61. Vișina

62. Vîrfuri

63. Voinești

64. Vulcana-Băi

ANEXA Nr. 17

JUDEȚUL DOLJ
cu reședința în municipiul Craiova

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 4
Comune .................................. 79

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. CRAIOVA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BĂILEȘTI

2. CALAFAT

3. FILIAȘI

4. SEGARCEA

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Afumați

2. Amărăștii de Jos

3. Amărăștii de Sus

4. Argetoaia

5. Bechet

6. Bistreț

7. Bîrca

8. Botoșești

9. Brabova

10. Brădești

11. Braloștița

12. Bratovoești

13. Breasta

14. Bucovăț

15. Bulzești

16. Calopăr

17. Caraula

18. Carpen

19. Castranova

20. Călărași

21. Celaru

22. Cerăt

23. Cernătești

24. Cetate

25. Ciupercenii Noi

26. Coșoveni

27. Coțofeni

28. Daneți

29. Dăbuleni

30. Desa

31. Dioști

32. Drăgotești

33. Drănic

34. Fărcaș

35. Galicea Mare

36. Gighera

37. Giubega-Perișor

38. Giurgița

39. Gîngiova

40. Goicea

41. Goiești

42. Grecești

43. Ișalnița

44. Leu

45. Lipov

46. Măceșu

47. Maglavit

48. Malu Mare

49. Melinești

50. Mischii

51. Mîrșani

52. Moțăței

53. Murgași

54. Negoi

55. Orodel

56. Ostroveni

57. Pielești

58. Piscu

59. Plenița

60. Podari

61. Poiana Mare

62. Predești

63. Radovan

64. Rast

65. Robănești

66. Sadova

67. Sâlcuța

68. Scăești

69. Siliștea

70. Sopot

71. Șimnic

72. Teasc

73. Terpezița

74. Teslui

75. Unirea

76. Valea Stanciului

77. Vela

78. Vîrtop

79. Vîrvor

ANEXA Nr. 18

JUDEȚUL GALAȚI
cu reședința în municipiul Galați

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 2
Comune .................................. 46

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. GALAȚI

2. TECUCI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BEREȘTI

2. TÎRGU BUJOR

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Barcea

2. Bălăbănești

3. Bălășești

4. Băleni

5. Băneasa

6. Brăhășești

7. Buciumeni

8. Cavadinești

9. Cerțești

10. Corod

11. Cosmești

12. Costache Negri

13. Cuca

14. Cudalbi

15. Drăgănești

16. Dragușeni

17. Fîrțănești

18. Foliești

19. Frumușița

20. Ghidigeni

21. Gohor-Țepu

22. Hanu Conachi

23. Independența

24. Ivești

25. Liești

26. Matca

27. Măstăcani

28. Munteni

29. Nămoloasa

30. Nicorești

31. Oancea

32. Pechea

33. Piscu

34. Rediu

35. Scînteiești

36. Schela-Smîrdan

37. Slivna

38. Slobozia Conachi

39. Smulți

40. Suceveni

41. Șendreni

42. Tudor Vladimirescu

43. Tulucești

44. Umbrărești

45. Valea Mărului

46. Vîrlezi

ANEXA Nr. 19

JUDEȚUL GIURGIU
cu reședința în municipiul Giurgiu

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 2
Comune .................................. 46

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. GIURGIU

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BOLINTIN-VALE

2. MIHĂILEȘTI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Adunații-Copăceni

2. Băneasa

3. Bolintin-Deal

4. Bucșani

5. Bulbucata

6. Buturugeni

7. Călugăreni

8. Clejani

9. Colibași

10. Comana

11. Crevedia Mare

12. Daia

13. Florești-Stoenești

14. Frățești

15. Găiseni

16. Găujani

17. Ghimpați

18. Gogoșari

19. Gostinu

20. Gostinari

21. Grădinari

22. Greaca

23. Hotarele

24. Iepurești

25. Izvoarele

26. Joița

27. Letca Nouă

28. Mihai Bravu

29. Mîrșa

30. Ogrezeni

31. Oinacu

32. Prundu

33. Putineiu

34. Răsuceni

35. Roata de Jos

36. Schitu

37. Singureni

38. Slobozia

39. Stănești

40. Stoenești

41. Toporu

42. Ulmi

43. Valea Dragului

44. Vărăști

45. Vedea

46. Vînătorii Mici

ANEXA Nr. 20

JUDEȚUL GORJ
cu reședința în municipiul Tîrgu Jiu

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 6
Comune .................................. 49

A. MUNICIPII

1. TÎRGU JIU

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BUMBEȘTI-JIU

2. MOTRU

3. NOVACI

4. ROVINARI

5. TÎRGU CĂRBUNEȘTI

6. ȚICLENI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Albeni-Prigoria

2. Alimpești

3. Aninoasa

4. Arcani

5. Baia de Fier

6. Bălănești

7. Bălești

8. Bărbătești

9. Bengești-Ciocadia

10. Berlești

11. Bîlteni

12. Borăscu-Bolboși

13. Bumbești-Pițic

14. Bustuchin

15. Căpreni-Hurezani

16. Ciuperceni

17. Cîlnic-Telești

18. Crasna

19. Crușeț

20. Dănciulești

21. Dănești

22. Drăguțești

23. Glogova

24. Lelești

25. Licurici

26. Logrești

27. Mătăsari

28. Negomir

29. Padeș

30. Peștișani

31. Plopșoru

32. Polovragi

33. Roșia de Amaradia

34. Runcu

35. Săcelu

36. Săulești

37. Scoarța

38. Schela-Turcinești

39. Slivilești

40. Stănești

41. Stejari

42. Stoina

43. Tismana

44. Turburea

45. Turceni

46. Țînțăreni

47. Urdari-Fărcășești

48. Văgiulești

49. Vladimir

ANEXA Nr. 21

JUDEȚUL HARGHITA
cu reședința în municipiul Miercurea-Ciuc

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 7
Comune .................................. 43

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. MIERCUREA-CIUC

2. OBORHEI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BĂILE TUȘNAD

2. BĂLAN

3. BORSEC

4. CRISTUR

5. GHEORGHENI

6. TOPLIȚA

7. VLĂHIȚA

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Atid

2. Avrămeșii

3. Bilbor

4. Brădești

5. Căpîlnița

6. Ciucsîngeorgiu

7. Ciumani

8. Cîrța

9. Corund

10. Dănești

11. Dealu

12. Ditrău

13. Feliceni

14. Frumoasa

15. Gălăuțaș

16. Joseni

17. Lăzarea

18. Lueta-Merești

19. Lunca de Jos

20. Lunca de Sus

21. Lupeni

22. Mărtiniș

23. Mihăileni

24. Mugeni

25. Plăieșii de Jos

26. Praid

27. Remetea

28. Sărmaș

29. Secuieni-Săcel

30. Sîculeni

31. Sîncrăieni

32. Sîndominic

33. Sînmartin

34. Sînsimion

35. Subcetate

36. Suseni

37. Șimonești

38. Tulgheș-Corbu

39. Tușnad

40. Ulieș-Dîrjiu

41. Vărșag

42. Voșlobeni

43. Zetea

ANEXA Nr. 22

JUDEȚUL HUNEDOARA
cu reședința în municipiul Deva

Municipii ............................... 3
Orașe ................................... 10
Comune .................................. 49

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. DEVA

2. HUNEDOARA

3. PETROȘANI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. ANINOASA

2. BRAD

3. CĂLAN

4. HAȚEG

5. LUPENI*)

6. ORĂȘTIE

7. PETRILA*)

8. SIMERIA

9. URICANI*)

10. VULCAN*)

*) Aparțin de municipiul Petroșani.

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Baia de Criș

2. Balșa

3. Baru

4. Băcia

5. Băița

6. Beriu

7. Blăjeni

8. Boșorod

9. Brănișca

10. Bretea Română

11. Buceș

12. Bucureșci

13. Cerbăl

14. Certej

15. Cîrjiți

16. Crișcior

17. Decebal

18. Deleni

19. Densuș

20. Dobra

21. Germisara

22. Ghelari

23. Gurasada

24. Hărău

25. Ilia

26. Lăpugiu

27. Lelese

28. Lunca Cernii

29. Mărtinești

30. Micia

31. Peștiș

32. Pui

33. Rapolt

34. Răchitova

35. Ribița

36. Rîu de Mori

37. Romos

38. Sarmizegetusa

39. Sălaș

40. Sîntandrei

41. Sîntămăria-Orlea

42. Stejaru

43. Strei

44. Șoimuș

45. Teliuc

46. Traian

47. Turdaș

48. Vața

49. Vorța

ANEXA Nr. 23

JUDEȚUL IALOMIȚA
cu reședința în municipiul Slobozia

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 42

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. SLOBOZIA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. FETEȘTI

2. ȚĂNDĂREI

3. URZICENI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Adîncata

2. Albești

3. Alexeni

4. Amara

5. Armășești

6. Axintele

7. Balaciu

8. Bărcănești

9. Bordușani

10. Brazii

11. Bucu

12. Căzănești

13. Ciochina

14. Ciulnița

15. Cocora

16. Cosîmbești

17. Coșereni

18. Dridu

19. Făcăeni

20. Fierbinți-Tîrg

21. Gheorghe Doja

22. Gheorghe Lazăr

23. Giurgeni

24. Gîrbovi

25. Grindu

26. Grivița-Miloșești

27. Jilavele

28. Manasia

29. Mihail Kogălniceanu

30. Movila

31. Movilița

32. Munteni-Buzău

33. Perieți

34. Reviga

35. Roșiori-Drăgoiești

36. Sălcioara

37. Săveni

38. Scînteia

39. Sinești

40. Smirna

41. Sudiți

42. Vlădeni

ANEXA Nr. 24

JUDEȚUL IAȘI
cu reședința în municipiul Iași

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 75

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. IAȘI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. HÎRLĂU

2. PAȘCANI

3. TÎRGU FRUMOS

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Alexandru Ioan Cuza

2. Andrieșeni

3. Aroneanu

4. Bălțați

5. Belcești

6. Bivolari

7. Bîrnova-Ciurea

8. Brăești

9. Butea

10. Ceplenița

11. Ciortești

12. Coarnele Caprei

13. Comarna

14. Costuleni

15. Cotnari

16. Cristești

17. Cucuteni

18. Deleni

19. Dobrovăț

20. Dolhești

21. Dumești

22. Erbiceni

23. Focuri

24. Golăiești

25. Gorban

26. Gropnița

27. Grozești

28. Hălăucești

29. Holboca

30. Lespezi

31. Lețcani

32. Lungani

33. Mihail Kogălniceanu

34. Mircești

35. Mironeasa

36. Miroslava

37. Miroslovești

38. Mogosești

39. Mogoșești-Siret

40. Moșna-Cozmești

41. Moțca

42. Movileni

43. Oțeleni

44. Plugari

45. Podu Iloaiei

46. Popesti-Mădîrjac

47. Popricani

48. Prisăcani

49. Probota

50. Răducăneni

51. Rediu

52. Ruginoasa

53. Schitu Duca

54. Scînteia

55. Scobinți

56. Sculeni

57. Sinești

58. Sirețel

59. Stolniceni-Prăjescu

60. Strunga

61. Șcheia

62. Șipote

63. Tansa-Dagîța

64. Tătăruși

65. Todirești

66. Tomești

67. Trifești

68. Țibana

69. Țibănești

70. Țuțora

71. Ungheni

72. Valea Seacă

73. Vînători

74. Vlădeni

75. Voinești

ANEXA Nr. 25

JUDEȚUL MARAMUREȘ
cu reședința în municipiul Baia Mare

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 6
Comune .................................. 56

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. BAIA MARE

2. SIGHETU MARMAȚIEI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BAIA SPRIE

2. BORȘA

3. CAVNIC

4. SEINI

5. TÎRGU LĂPUȘ

6. VIȘEU DE SUS

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Ardusat

2. Ariniș

3. Băiuț

4. Băsești

5. Bistra

6. Bîrsana

7. Bocicoiu Mare

8. Bogdan Vodă

9. Boiu Mare

10. Botiza

11. Budești

12. Călinești

13. Cernești

14. Cicîrlău

15. Cîmpulung la Tisa

16. Copalnic-Mănăștur

17. Cupșeni

18. Desești

19. Dragomirești

20. Dumbrăvița

21. Fărcașa

22. Giulești

23. Groși

24. Ieud

25. Lăpuș

26. Leordina

27. Mireșu Mare

28. Moisei

29. Oarța de Jos

30. Ocna Maramureșului

31. Petrova

32. Poienile de sub Munte

33. Recea

34. Remetea Chioarului

35. Remeți

36. Repedea

37. Rona de Jos

38. Rona de Sus

39. Rozavlea

40. Ruscova

41. Sarasău

42. Satulung

43. Săcălășeni

44. Săcel

45. Săliștea de Sus

46. Săpînța

47. Strîmtura

48. Suciu de Sus

49. Șișești

50. Șomcuța Mare

51. Tăuții-Măgherăuș

52. Ulmeni

53. Vadu Izei

54. Valea Chioarului

55. Vălenii Lăpușului

56. Vișeu de Jos

ANEXA Nr. 26

JUDEȚUL MEHEDINȚI
cu reședința în municipiul Drobeta-Turnu Severin

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 4
Comune .................................. 49

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. DROBETA-TURNU SEVERIN

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BAIA DE ARAMĂ

2. ORȘOVA

3. STREHAIA

4. VÎNJU MARE

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Bala

2. Balta

3. Bălăcița

4. Bîcleș

5. Bîlvăneșli-Godeanu

6. Breznița-Greci

7. Breznița-Ocol

8. Broșteni

9. Burila Mare

10. Butoiești

11. Căzănești

12. Corcova

13. Cujmir

14. Devesel

15. Dîrvari

16. Dumbrava

17. Florești

18. Gîrla Mare

19. Gogoșu

20. Grozești

21. Gruia

22. Hinova

23. Husnicioara

24. Ieșelnița

25. Ilovița-Cireșu

26. Isverna

27. Izvoru Bîrzii

28. Jiana

29. Livezile-Poroina

30. Malovăț

31. Obîrșia de Cîmp

32. Obîrșia-Cloșani

33. Oprișor

34. Pădina-Corlățel

35. Pătulele

36. Podeni

37. Ponoarele

38. Prunișor

39. Punghina

40. Rogova-Vînjuleț

41. Salcia

42. Svinița

43. Șimian

44. Șișești

45. Șovarna

46. Tîmna

47. Vînători

48. Vlădaia

49. Voloiac

ANEXA Nr. 27

JUDEȚUL MUREȘ
cu reședința în municipiul Tîrgu Mureș

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 5
Comune .................................. 78

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. TÎRGU MUREȘ

2. SIGHIȘOARA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. IERNUT

2. LUDUȘ

3. REGHIN

4. SOVATA

5. TÎRNĂVENI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Acățari

2. Adămuș

3. Albești

4. Alexandru Papiu Ilarian

5. Aluniș

6. Apold

7. Ațintiș

8. Bahnea

9. Band

10. Batoș

11. Băgaciu

12. Băla

13. Bălăușeri

14. Beica de Jos

15. Bichiș

16. Bogata

17. Breaza

18. Brîncovenești

19. Ceuașu de Cîmpie

20. Chețani

21. Chiheru de Jos

22. Coroisînmărtin

23. Crăciunești

24. Crăiești-Fărăgău

25. Cristești

26. Cucerdea

27. Cuci

28. Daneș

29. Deda

30. Eremitu

31. Ernei

32. Fîntînele

33. Gălești

34. Gănești

35. Gheorghe Doja

36. Gheorghe Șincai

37. Ghindari

38. Glodeni

39. Gornești

40. Grebeniș-Șăulia

41. Gurghiu

42. Hodac

43. Ibănești

44. Iclănzel

45. Ideciu de Jos

46. Livezeni

47. Lunca

48. Lunca Bradului-Stînceni

49. Măgherani

50. Mica

51. Miercurea Nirajului

52. Miheșu de Cîmpie

53. Nadeș

54. Ogra

55. Pănet

56. Petelea

57. Pogăceaua

58. Răstolița

59. Rușii-Munți

60. Saschiz

61. Sărmașu

62. Sîncraiu de Mureș

63. Sîngeorgiu de Mureș

64. Sîngeorgiu de Pădure

65. Sînpaul

66. Sînpetru de Cîmpie

67. Sîntana de Mureș

68. Solovăstru

69. Suplac

70. Suseni

71. Ungheni

72. Valea Largă

73. Vărgata

74. Vătava

75. Vînători

76. Voivodeni

77. Zagăr

78. Zau de Cîmpie

ANEXA Nr. 28

JUDEȚUL NEAMȚ
cu reședința în municipiul Piatra-Neamț

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 2
Comune .................................. 66

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. PIATRA-NEAMȚ

2. ROMAN

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BICAZ

2. TÎRGU-NEAMȚ

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Agapia

2. Bahna

3. Bălțătești

4. Bicaz-Chei

5. Bicazu Ardelean

6. Bîra

7. Bîrgăuani

8. Bodești

9. Borca

10. Borleșli

11. Boțești

12. Bozieni

13. Brusturi-Drăgănești

14. Ceahlău

15. Cordun

16. Costișa

17. Crăcăoani

18. Dămuc

19. Dobreni

20. Doljești

21. Dulcești

22. Farcașa

23. Făurei

24. Gherăești

25. Girov

26. Gîrcina

27. Grințieș

28. Grumăzești

29. Hangu

30. Horia

31. Icușești

32. Ion Creangă

33. Mărgineni

34. Moldoveni

35. Oniceni

36. Păstrăveni-Urecheni

37. Petricani

38. Piatra Șoimului

39. Pipirig

40. Pîngărați

41. Podoleni

42. Poienari

43. Poiana Teiului

44. Răucești

45. Războieni-Dragomirești

46. Rediu-Cîndești

47. Români

48. Roznov

49. Sagna

50. Săbaoani

51. Săvinești-Dumbrava Roșie

52. Secuieni

53. Stănița

54. Ștefan cel Mare

55. Tarcău

56. Tașca

57. Tazlău

58. Tămășeni

59. Timișești

60. Trifești

61. Tupilați

62. Țibucani

63. Valea Ursului

64. Viișoara

65. Vînători-Neamț

66. Zănești

ANEXA Nr. 29

JUDEȚUL OLT
cu reședința în municipiul Slatina

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 6
Comune .................................. 74

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. SLATINA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BALȘ

2. CARACAL

3. CORABIA

4. DRĂGĂNEȘTI-OLT

5. PIATRA-OLT

6. SCORNICEȘTI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Baldovinești

2. Bărăști

3. Bobicești

4. Brastavățu

5. Brebeni

6. Brîncoveni

7. Cezieni

8. Cilieni

9. Cîrlogani

10. Colonești

11. Corbu

12. Coteana

13. Curtișoara

14. Cungrea

15. Dăneasa

16. Deveselu

17. Dobroteasa

18. Dobrun

19. Drăghiceni

20. Fălcoiu

21. Farcașele

22. Găneasa

23. Giuvărăști

24. Gostavățu

25. Grojdibodu

26. Ianca

27. Iancu Jianu

28. Izbiceni

29. Izvoarele

30. Leleasca

31. Mărunței

32. Mihăești

33. Morunglav

34. Movileni

35. Nicolae Titulescu

36. Obîrșia

37. Oboga

38. Oporelu

39. Optași-Măgura

40. Orlea

41. Osica de Sus

42. Perieți

43. Pîrșcoveni

44. Pleșoiu

45. Poboru

46. Potcoava

47. Priseaca

48. Radomirești

49. Redea

50. Romula

51. Rusănești-Scărișoara

52. Schitu

53. Seaca

54. Sîmburești

55. Spineni

56. Sprîncenata

57. Stoicănești

58. Strejești

59. Studina

60. Șerbănești

61. Tătulești

62. Topana-Făgețelu

63. Tufeni

64. Valea Mare

65. Vădastra

66. Vădăstrița

67. Văleni

68. Verguleasa

69. Vitomirești

70. Vîlcele

71. Vlădila

72. Voineasa

73. Vulpeni

74. Vulturești

ANEXA Nr. 30

JUDEȚUL PRAHOVA
cu reședința în municipiul Ploiești

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 13
Comune .................................. 73

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. PLOIEȘTI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. AZUGA

2. BĂICOI

3. BOLDEȘTI-SCĂENI

4. BREAZA

5. BUȘTENI

6. CÎMPINA

7. COMARNIC

8. MIZIL

9. PLOPENI

10. SINAIA

11. SLĂNIC

12. URLAȚI

13. VĂLENII DE MUNTE

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Adunați

2. Albești-Paleologu

3. Aluniș-Ștefești

4. Apostolache-Chiojdeanca

5. Ariceștii Rahtivani

6. Baba Ana

7. Balta Doamnei

8. Bălțești

9. Bănești

10. Bărcănești

11. Berceni

12. Bertea

13. Blejoi

14. Boldești-Gradiștea

15. Brazi

16. Brebu

17. Bucov

18. Cărbunești

19. Ceptura

20. Cerașu

21. Ciorani

22. Cocorăștii Mislii

23. Colceag

24. Cornu

25. Drajna

26. Drăgănești

27. Dumbrava

28. Dumbrăvești

29. Filipeștii de Pădure

30. Filipeștii de Tîrg

31. Fîntînele

32. Florești

33. Fulga

34. Gherghița

35. Gorgota

36. Gornet

37. Gornet-Cricov

38. Gura Vadului

39. Gura Vitioarei

40. Iordăcheanu

41. Izvoarele

42. Lipănești

43. Măgurele

44. Măgureni

45. Măneciu

46. Mănești

47. Păulești

48. Plopu

49. Podenii Noi

50. Poienarii Burchii

51. Posești

52. Predeal-Sărari

53. Provița de Jos

54. Provița de Sus

55. Puchenii Mari

56. Rîfov

57. Sălciile

58. Scorțeni

59. Sîngeru-Lapoș

60. Starchiojd

61. Surani-Aricești

62. Șirna-Tinosu

63. Șoimari

64. Șotrile

65. Talea

66. Teișani

67. Telega

68. Tîrgșoru Vechi

69. Tomșani

70. Valea Călugărească

71. Valea Doftanei

72. Vărbilău

73. Vîlcănești-Cosminele

ANEXA Nr. 31

JUDEȚUL SATU MARE
cu reședința în municipiul Satu Mare

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 52

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. SATU MARE

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. CAREI

2. NEGREȘTI-OAȘ

3. TĂȘNAD

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Acîș

2. Andrid

3. Apa

4. Ardud

5. Bătarci

6. Beltiug

7. Berveni

8. Bixad

9. Bogdand

10. Botiz

11. Călinești-Oaș

12. Cămărzana

13. Căpleni

14. Căuaș

15. Cehal

16. Certeze

17. Craidorolț

18. Culciu

19. Doba

20. Dorolț

21. Gelu

22. Gherța Mică

23. Halmeu

24. Hodod

25. Homoroade

26. Lazuri

27. Livada

28. Medieșu Aurit

29. Micula

30. Moftin

31. Odoreu

32. Orașu Nou

33. Păulești

34. Petrești-Pișcolt

35. Pir

36. Poiana Codrului

37. Pomi

38. Sanislău

39. Santău

40. Săcășeni

41. Socond

42. Supur

43. Tarna Mare

44. Tiream

45. Tîrșolț

46. Turț

47. Turulung

48. Urziceni-Foieni

49. Valea Vinului

50. Vama

51. Vetiș

52. Viile Satu Mare

ANEXA Nr. 32

JUDEȚUL SĂLAJ
cu reședința în municipiul Zalău

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 48

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. ZALĂU

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. CEHU SILVANIEI

2. JIBOU

3. ȘIMLEU SILVANIEI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Almașu

2. Băbeni

3. Bălan

4. Bănișor

5. Benesat

6. Bobota

7. Bocșa

8. Buciumi

9. Camăr

10. Chieșd

11. Cizer

12. Crasna

13. Creaca

14. Cistolț

15. Crișeni-Dobrin

16. Cuzăplac

17. Fildu de Jos

18. Gîlgău-Poiana Blenchii

19. Gîrbou

20. Halmășd

21. Hida-Dragu

22. Horoatu Crasnei

23. Ileanda

24. Ip

25. Letca

26. Lozna

27. Marca

28. Măeriște

29. Meseșenii de Jos

30. Mihai Viteazu

31. Mirșid

32. Năpradea

33. Nușfalău

34. Pericei

35. Plopiș

36. Românași

37. Rus

38. Sălățig

39. Sîg

40. Sînmihaiu Almașului

41. Someș-Odorhei

42. Surduc

43. Șărmășag

44. Treznea-Agrij

45. Valcău de Jos

46. Vîrșolț

47. Zalha

48. Zimbor

ANEXA Nr. 33

JUDEȚUL SIBIU
cu reședința în municipiul Sibiu

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 7
Comune .................................. 50

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. SIBIU

2. MEDIAȘ

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. AGNITA

2. AVRIG

3. CISNĂDIE

4. COPȘA MICĂ

5. DUMBRĂVENI

6. OCNA SIBIULUI

7. TĂLMACIU

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Alțîna

2. Apold-Ludoș

3. Arpașu de Jos

4. Ațel

5. Axente Sever

6. Bazna

7. Biertan

8. Bîrghiș

9. Blăjel

10. Brateiu

11. Brădeni

12. Bruiu

13. Chirpăr

14. Cîrța

15. Cîrțișoara

16. Cristian

17. Dîrlos

18. Gura Rîului

19. Hoghilag

20. Iacobeni

21. Jina

22. Laslea

23. Loamneș

24. Miercurea Sibiului

25. Merghindeal

26. Micăsasa

27. Mihăileni

28. Moșna

29. Nocrich

30. Orlat

31. Păuca

32. Poiana Sibiului

33. Porumbacu de Jos

34. Poplaca

35. Racovița

36. Roșia

37. Rășinari

38. Sadu

39. Săliște

40. Slimnic

41. Șeica Mare

42. Șeica Mică

43. Șelimbăr

44. Șura Mare

45. Șura Mică

46. Tilișca

47. Turnu Roșu

48. Tîrnava

49. Valea Viilor

50. Vurpăr

ANEXA Nr. 34

JUDEȚUL SUCEAVA
cu reședința în municipiul Suceava

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 7
Comune .................................. 83

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. SUCEAVA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. CÎMPULUNG MOLDOVENESC

2. FĂLTICENI

3. GURA HUMORULUI

4. RĂDĂUȚI

5. SIRET

6. SOLCA

7. VATRA DORNEI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Adîncata

2. Arbore

3. Baia

4. Bălcăuți

5. Bogdănești

6. Boroaia

7. Bosanci

8. Botoșana

9. Breaza

10. Brodina

11. Broșteni

12. Bunești

13. Cacica

14. Calafindești

15. Cajvana

16. Ciprian Porumbescu

17. Cîrlibaba

18. Cornu Luncii

19. Crucea

20. Dărmănești

21. Dolhasca

22. Dolhești

23. Dorna-Arini

24. Dorna Candrenilor

25. Dornești

26. Drăgoiești

27. Drăgușeni-Oniceni

28. Dumbrăveni

29. Emil Bodnaraș

30. Fîntînele

31. Frasin

32. Frătăuții Noi

33. Frătăuții Vechi

34. Frumosu

35. Fundu Moldovei

36. Gălănești-Bilca

37. Grămești

38. Grănicești

39. Horodnic

40. Horodniceni

41. Iacobeni

42. Ipotești

43. Izvoarele Sucevei

44. Liteni

45. Marginea

46. Mălini

47. Mănăstirea Humorului

48. Mitocu Dragomirnei

49. Moara

50. Moldovița

51. Mușenița

52. Ostra

53. Panaci

54. Păltinoasa

55. Pîrteștii de Jos

56. Pătrăuți

57. Poiana Stampei

58. Pojorîta-Sadova

59. Preutești

60. Putna

61. Rădășeni

62. Rîșca

63. Salcea

64. Slatina

65. Straja

66. Stroiești

67. Stulpicani

68. Sucevița

69. Șaru Dornei

70. Șcheia

71. Todirești

72. Udești

73. Vadu Moldovei

74. Valea Moldovei

75. Vama

76. Vatra Moldoviței

77. Verești

78. Vicovu de Jos

79. Vicovu de Sus

80. Volovăț

81. Vulturești

82. Zamostea

83. Zvoriștea

ANEXA Nr. 35

JUDEȚUL TELEORMAN
cu reședința în municipiul Alexandria

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 3
Comune .................................. 70

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. ALEXANDRIA

2. TURNU MĂGURELE

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. ROȘIORI DE VEDE

2. VIDELE

3. ZIMNICEA

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Balaci

2. Băbăița

3. Beuca

4. Blejești

5. Bogdana

6. Botoroaga

7. Bragadiru

8. Brînceni

9. Buzescu

10. Călinești

11. Călmățuiu

12. Călmățuiu de Sus

13. Ciolănești

14. Conțești

15. Cosmești

16. Crîngeni

17. Crîngu

18. Dobrotești

19. Drăgănești-Vlașca

20. Furculești

21. Frumoasa

22. Gălăteni

23. Gratia

24. Islaz

25. Lisa

26. Lița

27. Lunca

28. Mavrodin

29. Măgura

30. Măldăeni

31. Mereni

32. Mîrzănești

33. Nanov

34. Năsturelu

35. Necșești

36. Olteni

37. Orbeasca

38. Peretu

39. Piatra

40. Pietroșani

41. Plosca

42. Plopii-Slăvitești

43. Poeni

44. Poroschia

45. Purani

46. Putineiu

47. Rădoiești

48. Salcia

49. Săceni

50. Scrioaștea

51. Scurtu

52. Seaca

53. Segarcea-Vale

54. Siliștea

55. Siliștea Nouă

56. Slobozia Mîndra

57. Smîrdioasa

58. Stejaru

59. Suhaia

60. Ștorobăneasa

61. Talpa

62. Tătărăștii de Jos

63. Tătărăștii de Sus

64. Traian

65. Trivalea-Moșteni

66. Troianul

67. Țigănești

68. Vedea

69. Vîrtoape

70. Zîmbreasca

ANEXA Nr. 36

JUDEȚUL TIMIȘ
cu reședința în municipiul Timișoara

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 4
Comune .................................. 66

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. TIMIȘOARA

2. LUGOJ

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BUZIAȘ

2. DETA

3. JIMBOLIA

4. SîNNICOLAU MARE

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Balinț

2. Banloc

3. Beba Veche

4. Becicherecu Mic

5. Belinț

6. Bethausen

7. Biled

8. Bîrna

9. Boldur

10. Cărpiniș

11. Cenad

12. Cenei

13. Chevereșu Mare

14. Ciacova

15. Comloșu Mare

16. Coșteiu

17. Darova

18. Denta

19. Dudeștii Vechi

20. Făget

21. Fîrdea

22. Foeni

23. Gavojdia

24. Gătaia

25. Ghizela

26. Ghiroda

27. Giarmata

28. Giroc

29. Giulvăz

30. Jamu Mare

31. Jebel

32. Lenauheim

33. Liebling

34. Lovrin

35. Margina

36. Mașloc

37. Mănăștiur

38. Moravița

39. Moșnița

40. Nădrag

41. Ohaba Lungă

42. Orțișoara

43. Peciu Nou

44. Periam

45. Pietroasa

46. Pișchia

47. Racovița

48. Recaș

49. Remetea Mare

50. Sacoșu Turcesc

51. Satchinez

52. Săcălaz

53. Sînandrei

54. Sînmihaiu Român

55. Sînpetru Mare

56. Șag

57. Știuca

58. Teremia Mare

59. Tomești

60. Topolovăț

61. Tormac

62. Traian Vuia

63. Uivar

64. Variaș

65. Victor Vlad Delamarina

66. Voiteg

ANEXA Nr. 37

JUDEȚUL TULCEA
cu reședința în municipiul Tulcea

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 4
Comune .................................. 40

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. TULCEA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BABADAG

2. ISACCEA

3. MĂCIN

4. SULINA

B. COMUNE
Denumirea comunei

1. Baia

2. Beidaud

3.C.A. Rosetti

4. Carcaliu

5. Casimcea

6. Ceatalchioi

7. Ceamurlia de Jos

8. Cerna

9. Chilia Veche

10. Ciucurova

11. Crișan

12. Dăeni

13. Dorobanțu

14. Frecăței

15. Greci

16. Horia

17. Independența

18. Izvoarele

19. Jijila

20. Luncavița

21. Mahmudia

22. Maliuc

23. Mihai Bravu

24. Mihail Kogălniceanu

25. Nalbant

26. Niculițel

27. Nufăru

28. Ostrov

29. Peceneaga

30. Sarichioi

31. Sfîntu Gheorghe

32. Slava Cercheză

33. Somova

34. Stejaru

35. Topolog

36. Turcoaia

37. Unirea

38. Valea Nucarilor

39. 1 Mai

40. 23 August-Grindu

ANEXA Nr. 38

JUDEȚUL VASLUI
cu reședința în municipiul Vaslui

Municipii ............................... 2
Orașe ................................... 2
Comune .................................. 58

A. MUNICIPIUL
Denumirea municipiului

1. VASLUI

2. BÎRLAD

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. HUȘI

2. NEGREȘTI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Albești

2. Alexandru Vlahuță

3. Banca

4. Băcani-Bogdănița

5. Băcești-Dumești

6. Berezeni

7. Blăgești

8. Bogdănești

9. Bunesti-Averești

10. Codăești

11. Coroiesti

12. Costești-Deleni

13. Dănești

14. Delești-Bălteni

15. Dimitrie Cantemir

16. Dragomirești

17. Duda-Epureni

18. Fălciu

19. Găgești

20. Gherghești

21. Ghermănești-Arsura

22. Grivița

23. Hoceni

24. Iana-Pogana

25. Ivănești

26. Ivești

27. Laza-Poienești

28. Lipovăț-Bogdana

29. Lunca Banului

30. Mălușteni

31. Muntenii de Jos

32. Murgeni

33. Oltenești-Crețești

34. Oșești

35. Pădureni

36. Perieni

37. Puiești

38. Pungești-Gîrceni

39. Rebricea

40. Roșiești

41. Solești-Miclești

42. Stănilești

43. Ștefan cel Mare

44. Șuletea-Epureni

45. Tanacu

46. Tăcuta

47. Tătărăni-Boțești

48. Todirești

49. Tutova

50. Văleni

51. Vetrișoaia

52. Viișoara

53. Vinderei

54. Voinești

55. Vulturești

56. Vutcani

57. Zăpodeni

58. Zorleni

ANEXA Nr. 39

JUDEȚUL VÎLCEA
cu reședința în municipiul Rîmnicu Vîlcea

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 7
Comune .................................. 66

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. RÎMNICU VÎLCEA

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. BĂILE GOVORA

2. BĂILE OLĂNEȘTI

3. BREZOI

4. CALIMĂNEȘTI

5. DRĂGĂȘANI

6. HOREZU

7. OCNELE MARI

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Alunu

2. Amărăști

3. Băbeni

4. Bălcești

5. Bărbătești

6. Berbești

7. Berislăvești

8. Boișoara

9. Budești

10. Bujoreni

11. Bunești

12. Cernișoara

13. Cîineni

14. Copăceni

15. Costești

16. Crețeni

17. Dăești

18. Dănicei

19. Drăgoești

20. Făurești

21. Fîrtățești

22. Frîncești

23. Galicea

24. Ghioroiu

25. Glăvile-Pesceana

26. Golești

27. Grădiștea

28. Ionești

29. Laloșu

30. Lădești

31. Lăpușata

32. Livezi

33. Lungești

34. Malaia

35. Mateești

36. Măciuca

37. Mădulari

38. Măldărești

39. Mihăești

40. Muereasca

41. Nicolae Bălcescu

42. Olanu

43. Orlești

44. Păușești

45. Păușești-Măglași

46. Perișani

47. Pietrari

48. Popești

49. Prundeni

50. Racovița

51. Roșiile

52. Scundu

53. Slătioara

54. Stoenești

55. Stoilești

56. Stroești

57. Sutești

58. Șirineasa

59. Ștefănești

60. Șușani

61. Tetoiu

62. Tomșani

63. Vaideeni

64. Valea Mare

65. Voineasa

66. Zătreni

ANEXA Nr. 40

JUDEȚUL VRANCEA
cu reședința în municipiul Focșani

Municipii ............................... 1
Orașe ................................... 4
Comune .................................. 52

A. MUNICIPII
Denumirea municipiului

1. FOCȘANI

B. ORAȘE
Denumirea orașului

1. ADJUD

2. MĂRĂȘEȘTI

3. ODOBEȘTI

4. PANCIU

C. COMUNE
Denumirea comunei

1. Andreiașu

2. Bălești

3. Bîrsești

4. Boghești

5. Bolotești

6. Chiojdeni

7. Ciorăști

8. Cîrligele

9. Cotești

10. Dumbrăveni

11. Dumitrești

12. Fitionești

13. Garoafa

14. Gologanu

15. Gugești

16. Gura Caliței

17. Homocea

18. Jariștea

19. Jitia

20. Măicănești

21. Mărăști

22. Mera

23. Milcovul

24. Moș Ion Roată

25. Movilița

26. Năruja

27. Nereju

28. Nistorești

29. Paltin

30. Păunești

31. Poiana Cristei

32. Pufești

33. Ruginești

34. Sihlea

35. Soveja

36. Străoane

37. Suraia

38. Șerbănești

39. Șindrilari

40. Tănăsoaia

41. Tătăranu

42. Tîmboești

43. Tulnici

44. Țifești

45. Urechești

46. Vidra

47. Vintileasca

48. Vizantea

49. Vînători

50. Vîrteșcoiu

51. Vrîncioaia

52. Vulturu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...