Guvernul României

Hotărârea nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanță și servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societății Comerciale Romtelecom - S.A.

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 215 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se mandatează Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației să semneze contractul de consultanță și servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A. cu consorțiul compus din Credit Suisse Securities (Europe) Limited și IEBA Trust, denumit în continuare Consultantul.

(2) Consultantul va îndeplini sarcinile prevăzute în contractul de consultanță și servicii financiare, contract care se încheie în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A., cu modificările ulterioare.

(3) Se aprobă principalele prevederi ale contractului prevăzut la alin. (1) în forma și conținutul prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii.

Art. 2. -

(1) Sumele datorate Consultantului în baza contractului de consultanță și servicii financiare vor fi suportate din bugetul propriu al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind activitatea de privatizare, aprobat pentru anul 2006.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației asigură și garantează în totalitate sursele de finanțare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Zsolt Nagy
p. Ministrul finanțelor publice,
Alice Cezarina Bîtu,
secretar de stat

București, 19 iulie 2006.

Nr. 947.

;
se încarcă...