Guvernul României

Hotărârea nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 2006 până la 22 septembrie 2011, fiind abrogat prin Hotărâre 921/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
p. Președintele Autorității Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Corneliu Burada

București, 19 iulie 2006.

Nr. 942.

ANEXĂ

NORME
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind
funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achiziție publică
Modificări (1)

;
se încarcă...