Guvernul României

Hotărârea nr. 941/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2006 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, în funcție de calitatea și performanța activității

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 617/2006 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, în funcție de calitatea și performanța activității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 19 mai 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

"

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege
privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, în funcție
de calitatea și performanța activității"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se constituie Comisia pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, în funcție de calitatea și performanța activității, denumită în continuare Comisie, prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente."

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Intră în categoria personalului din sectorul bugetar a cărui salarizare urmează să facă obiectul proiectului de act normativ prevăzut la art. 1 personalul încadrat în baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică și asimilat acestuia, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, cu excepția funcționarilor publici al căror sistem de salarizare se află sub incidența art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 19 iulie 2006.

Nr. 941.

;
se încarcă...