Guvernul României

Hotărârea nr. 923/2006 privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iulie 2006 până la 23 iulie 2007, fiind înlocuit prin Hotărâre 709/2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2005, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 51.014.401.159 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005, care cuprinde la venituri suma de 350.665.777 lei și la cheltuieli suma de 280.546.416 lei și un excedent curent în sumă de 70.119.361 lei, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 12 iulie 2006.

Nr. 923.

ANEXA Nr. 1

BILANȚUL GENERAL
al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2005

- lei -
DENUMIREA POSTURILOR DE BILANȚ SOLDURI LA
ÎNCEPUTUL ANULUI 2005 LA 31 DECEMBRIE 2005
A Disponibilități totale 13.536.761.311 16.133.550.212
B Depozite și plasamente financiare 658.598.052 639.216.031
C Deficite bugetare și credite preluate de la bănci 24.296.870.664 26.221.119.867
D Creanțe ale trezoreriei statului 4.569.888.495 4.672.935.183
E Alte active 4.702.359.442 3.347.579.866
TOTAL ACTIV 47.764.477.964 51.014.401.159
A Resurse financiare ale Trezoreriei Statului 13.894.658.086 17.135.136.726
B Obligații ale statului 29.112.004.436 29.697.888.601
C Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului 304.383.627 374.502.987
D Alte pasive 4.453.431.815 3.806.872.845
TOTAL PASIV 47.764.477.964 51.014.401.159

ANEXA Nr. 2

CONTUL DE EXECUȚIE
al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005

Capitol Subcapitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicatori Prevederi inițiale an 2005 Prevederi definitive an 2005 Execuție 31 dec. 2005 Diferențe col. 3-4 %
4/3
0 1 2 3 4 5 6
0001 VENITURI 346.356.500 346.356.500 350.665.777 -4.309.277 101,2%
0002 1. Venituri curente 346.356.500 346.356.500 350.665.777 -4.309.277 101,2%
0003 A. VENITURI FISCALE 0 0 13.042.145 -13.042.145 0,0%
13.00 Impozite indirecte 0 0 13.042.145 -13.042.145 0,0%
17.10 Alte impozite indirecte 0 0 13.042.145 -13.042.145 0,0%
02 Majorări și penalități de întârziere pt. venituri nevărsate la termen 0 0 13.042.145 -13.042.145 0,0%
19 B. VENITURI NEFISCALE 346.356.500 346.356.500 337.623.632 8.732.868 97,5%
22.10 Diverse venituri 346.356.500 346.356.500 337.623.632 8.732.868 97,5%
05 Restituiri din fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 0 0 4.626 -4.626 0,0%
09 Venituri din dobânzi 346.356.500 346.356.500 337.610.594 8.745.906 97,5%
30 Încasări din alte surse 0 0 8.412 -8.412 0,0%
50.10 CHELTUIELI 394.072.200 351.072.400 280.546.416 70.525.984 79,9%
a) Clasificația funcțională
Partea a I a - Servicii publice generale 37.923.400 79.028.200 61.358.501 17.669.699 77,6%
51.10 Autorități publice 37.923.400 79.028.200 61.358.501 17.669.699 77,6%
05 Autorități executive 37.923.400 79.028.200 61.358.501 17.669.699 77,6%
Partea XIII a - Plăți de dobânzi și alte cheltuieli 356.148.800 272.044.200 219.187.915 52.856.285 80,6%
88.10 Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli 7.824.200 7.824.200 6.191.915 1.632.285 79,1%
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 1.155.700 1.155.700 473.947 681.753 41,0%
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 6.668.500 6.668.500 5.717.968 950.532 85,7%
89.10 Plăți de dobânzi 348.324.600 264.220.000 212.996.000 51.224.000 80,6%
06 Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului 348.324.600 264.220.000 212.996.000 51.224.000 80,6%
b) Clasificația economică
50.10 CHELTUIELI 394.072.200 351.072.400 280.546.416 70.525.984 79,9%
51.10 AUTORITĂȚI PUBLICE 37.923.400 79.028.200 61.358.501 17.669.699 77,6%
01 A. CHELTUIELI CURENTE 37.923.400 79.028.200 61.358.501 17.669.699 77,6%
20 Titlul II cheltuieli materiale și servicii 37.923.400 79.028.200 61.358.501 17.669.699 77,6%
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 29.273.600 35.427.770 28.580.373 6.847.397 80,7%
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.501.000 38.792.810 29.434.781 9.358.029 75,9%
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.087.500 2.085.160 1.703.511 381.649 81,7%
27 Reparații curente 1.924.700 2.561.350 1.529.736 1.031.614 59,7%
29 Cărți și publicații 136.600 161.110 110.100 51.010 68,3%
88.10 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE CHELTUIELI 7.824.200 7.824.200 6.191.915 1.632.285 79,1%
01 A. CHELTUIELI CURENTE 7.824.200 7.824.200 6.191.915 1.632.285 79,1%
49 Titlul VI - Dobânzi 7.824.200 7.824.200 6.191.915 1.632.285 79,1%
50 Dobânzi aferente datoriei publice 7.824.200 7.824.200 6.191.915 1.632.285 79,1%
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 1.155.700 1.155.700 473.947 681.753 41,0%
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 6.668.500 6.668.500 5.717.968 950.532 85,7%
89.10 PLĂȚI DE DOBÂNZI 346.324.600 264.220.000 212.996.000 51.224.000 80,6%
01 A. CHELTUIELI CURENTE 348.324.600 264.220.000 212.996.000 51.224.000 80,6%
49 Titlul VI - Dobânzi 348.324.600 264.220.000 212.996.000 51.224.000 80,6%
51 Plăți de dobânzi 348.324.600 264.220.000 212.996.000 51.224.000 80,6%
05 Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului 348.324.600 264.220.000 212.996.000 51.224.000 80,6%
Excedent/ Deficit -47.715.700 -4.715.900 70.119.361 -74.835.261
Disponibilități din anii precedenți 304.383.627
Disponibilități rămase 374.502.988

;
se încarcă...