Guvernul României

Hotărârea nr. 897/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 și 621 bis din 22 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău":

a) la Secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 4 se introduc două poziții noi, poz. nr. 41 și 42, conform anexei nr. 1;

b) la Secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică, la poziția nr. 80, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Mănăstirea Ciolanu, comuna Tisău - 256 statui dăltuite în piatră amplasate în șase poieni";

c) la Secțiunea II "Bunuri mobile" se abrogă pozițiile nr. 96, 97, 98 și 99.

2. La anexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău":

a) la Secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziția nr. 102;

b) la Secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică, la poziția nr. 1.311, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Str. Horticolei, la intersecția cu Al. Marghiloman, S(t) = 102.281 m2".

3. La anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bisoca", la Secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziția nr. 203.

4. La anexa nr. 25 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chiojdu", la Secțiunea I "Bunuri imobile":

a) se modifică:

- la poziția nr. 149, coloana 3, care va avea următorul cuprins:

"

Sat Cătiașu, Structură lemn, fundație piatră, pereți lemn, învelitoare tablă, Sc = Sd = 155,07 m2, Teren aferent = 2.621 m2.

Vecini: N - Cristinescu Traian, S - Cristinescu Maria, E - Burlacu Dumitru, V - DS 60;";

- la poziția nr. 149, coloana 4, care va avea următorul cuprins: "2000;";

- la poziția nr. 149, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "449.300.000;";

- la poziția nr. 159, coloana 3, care va avea următorul cuprins:

"

Parter

Apartament nr. 1, suprafața utilă = 55,61 m2, suprafața construită = 68,92 m2; se compune din: o bucătărie și un dormitor, un hol, două debarale, o cameră de zi, un beci.

Apartament nr. 3, suprafața utilă = 36,56 m2, suprafața construită = 46,78 m2; se compune din: o bucătărie, un dormitor, o baie, un hol, două debarale, un beci.

Apartament nr. 4, suprafața utilă = 36,56 m2, suprafața construită = 46,78 m2; se compune din: o bucătărie, un dormitor, o baie, un hol, două debarale, un beci.

Etaj I

Apartament nr. 5, suprafața utilă = 55,47 m2, suprafața utilă + suprafață balcoane = 64,01 m2, suprafața construită = 68,21 m2; se compune din: o bucătărie, un dormitor, o baie, un hol, două debarale, o cameră de zi, două balcoane, un beci.

Etaj II

Apartament nr. 10, suprafața utilă = 55,47 m2, suprafața utilă + suprafață balcoane = 63,88 m2, suprafața construită = 68,21 m2; se compune din: o bucătărie, un dormitor, o baie, un hol, două debarale, o cameră de zi, un balcon, un beci.

Părțile de uz comun sunt: teren construit și neconstruit cu suprafața de 382 m2, casa scării cu scările, fațadele, uscătorul, instalațiile comune, acoperișul, subsolul cu instalațiile aferente. Vecinătățile blocului: N - Grigorescu Victor, S - domeniu public, V - Frîncu Nicolae, E - moștenitori Oproiescu Ion.

Construit din cărămidă, cu fundație din beton armat, cu șarpantă, dispune de instalație electrică, instalație sanitară, încălzire cu sobe.";

b) se completează cu pozițiile nr. 161-165, conform anexei nr. 2.

5. Anexa nr. 27 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cislău", la Secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu pozițiile nr. 1441-1445, conform anexei nr. 3.

6. Anexa nr. 36 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Glodeanu Siliștea", la Secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu poziția nr. 216, conform anexei nr. 4.

7. La anexa nr. 37 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Grebănu", la Secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică:

- poziția nr. 215, coloana 1, care va avea următorul cuprins: "1.6.4";

- poziția nr. 215, coloana 3, care va avea următorul cuprins:

"Suprafața = 20.000 m2, Vecini: N - teren domeniul public al comunei
E - teren domeniul public al comunei
S - DE 2.118/1
V - Petre Grigore, Carp Stan, Tatu Apostol, Pungă Ștefan, Manole Ion, Carp Alexandrina".

8. La anexa nr. 39 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Largu", la Secțiunea I "Bunuri imobile":

a) se modifică poziția nr. 66, coloana 3, care va avea următorul cuprins:

"Suprafața = 8.175 m2, Vecini: N - teren primărie
S - DC 28
E - Tudor Constantin
V - Cărbunaru Vasile";

b) se abrogă poziția nr. 84.

9. Anexa nr. 42 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Măgura" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5.

10. Anexa nr. 46 - "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mihăilești" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6.

11. La anexa nr. 54 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pănătău", Secțiunea I "Bunuri imobile", la poziția nr. 159, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: "L = 1,925 km, l = 4 m, Origine - DC 72 (Zaharești), Destinație - DC 73, Îmbrăcăminte pământ".

12. La anexa nr. 60 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puiești", la Secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 152, 154, 155 și 156.

13. La anexa nr. 63 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Robeasca:

a) Secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu pozițiile nr. 74, 75, 76 și 77, conform, anexei nr. 7;

b) la Secțiunea II "Bunuri mobile", poziția nr. 74, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: "Biblioteca Robeasca, număr volume = 5.517".

14. La anexa nr. 74 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tisău", la Secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziția nr. 66.

15. Anexa nr. 75 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Topliceni", la Secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu poziția nr. 2671, conform anexei nr. 8.

16. La anexa nr. 85 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Zărnești", la Secțiunea I "Bunuri imobile":

a) la poziția nr. 418, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie, fundație beton, învelitoare tablă, Sc = 462 m2, Teren aferent = 1.327 m2, Vecini: N - moștenitorii defunctei Constantinescu Ioana; S - DS; E - DS; V - Voinoiu Grigore";

b) se abrogă poziția nr. 422.

Art. II. - Modificări (1)

Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în anexa nr. 9 la domeniul public al comunei Unguriu, județul Buzău, înființată prin Legea nr. 13/2004 pentru înființarea comunei Unguriu prin reorganizarea comunei Măgura, județul Buzău.

Art. III. - Modificări (1)

Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în anexa nr. 10 la domeniul public al comunei Florica, județul Buzău, înființată prin Legea nr. 217/2004 pentru înființarea comunei Florica prin reorganizarea comunei Mihăilești, județul Buzău.

Art. IV. -

Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 iulie 2006.

Nr. 897.

;
se încarcă...