Guvernul României

Hotărârea nr. 889/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2006 până la 12 ianuarie 2009, fiind abrogat prin Hotărâre 1721/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Constantin Gheorghe
Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
Florian Gheorghe
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 iulie 2006.

Nr. 889.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003)

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Numărul maxim total de posturi aprobate = 113

┌───────────────────────┐      ┌───────────────────────┐      ┌───────────────────────┐
│  COLEGIUL AGENȚIEI  ├────────────┤   PREȘEDINTE    ├────────────┤ CABINET PREȘEDINTE  │
└───────────────────────┘      └───────────┬───────────┘      └───────────────────────┘
                         │
                         │  ┌───────────────────────┐
┌─────────────────────────┐           ├───┤ PURTĂTOR DE CUVÂNT  │
│ DIRECȚIA INTEGRARE UE │           │  └───────────────────────┘
│ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE├──────────────────────┤  ┌───────────────────────┐
└─────────────────────────┘           ├───┤   AUDIT INTERN   │
                         │  └───────────────────────┘
                         │  ┌───────────────────────┐
                         ├───┤   CORP CONTROL   │
                         │  │  AL PREȘEDINTELUI  │
┌─────────────────────────┐           │  └───────────────────────┘
│   VICEPREȘEDINTE   ├──────────────────────┤        ┌─────────────────────────┐
└───────────┬─────────────┘           └────────────────┤  SECRETAR GENERAL   │
      │                           └────────────┬────────────┘
      │                           ┌───────────┴───────────────┐
┌───────────┴────────┐                 ┌───────────┴───────────┐  ┌───────────┴───────────┐
│ DIRECȚIA GENERALĂ │                 │  DIRECȚIA GENERALĂ  │  │  DIRECȚIA RESURSE  │
│ PROGRAME SPORTIVE │                 │    ECONOMICĂ    │  │  UMANE, INFORMARE  │
└───────────┬────────┘                 └───────────────────┬───┘  │ ȘI RELAȚII PUBLICE, │
      │                               │    │SECRETARIAT, CONTENCIOS│
      │                               │    └───────────────────────┘
     ┌──┴────────────────────┬───────────────────────┐         │
┌────────┴───────────┐ ┌─────────┴──────────┐ ┌──────────┴──────────┐ ┌───┴───────────────────┐
│ DIRECȚIA PROGRAME │ │ DIRECȚIA PROGRAME │ │ DIRECȚIA PROGRAME │ │ DIRECȚIA PATRIMONIU, │
│ ALE STRUCTURILOR │ │ ALE INSTITUȚIILOR │ │ SOCIAL-EDUCATIVE  │ │INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII│
│   SPORTIVE   │ │   PUBLICE    │ │ȘI INSTITUȚII PUBLICE│ │PUBLICE, ADMINISTRATIV │
└────────────────────┘ └────────────────────┘ │  CU ATRIBUȚII ÎN  │ └───────────────────────┘
                       │DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI│
                       │ FIZICE ȘI SPORTULUI │
                       └─────────────────────┘
;
se încarcă...